BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paluszak Grzegorz (Uniwersytet Warszawski), Wiśniewska-Paluszak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego
The Efficient Market Hypothesis versus Technical Analysis of Financial Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 187-198, tab., bibliogr. 42 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Efektywność rynku, Analiza techniczna, Rynek akcji, Racjonalność
Market effectiveness, Technical analysis, Equity market, Rationality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie założeń hipotezy efektywnego rynku z efektami analizy technicznej. Problemem badawczym pracy jest: czy hipoteza efektywnego rynku i analiza techniczna mają sprzeczny charakter czy wzajemnie się uzupełniają? Hipoteza efektywnego rynku opiera się na racjonalności inwestora, a analiza techniczna uwzględnia racjonalność i nieracjonalność inwestora. Dlatego, w artykule przedstawiono pojęcie analizy technicznej i jej założenia. W następnej części pracy przedstawiono metodę badań i przedstawiono hipotezę efektywnego rynku finansowego w kontekście założeń i wyników badań z analizy technicznej, porównując je ze sobą. Potem zaprezentowano zakres wykorzystywania analizy technicznej i jej ocenę przez uczestników rynku finansowego. Na końcu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is a comparison of the assumptions of the efficient market hypothesis with the technical analysis effects. The research problem is a contradictory or complementary nature of the efficient market hypothesis with the technical analysis. The efficient market hypothesis is based on the investor rationality assumption and the technical analysis is taking into account of investor rationality and its irrationalities. Therefore, we show the concept of technical analysis and its assumptions. Then, we assess the efficient market hypothesis in the context the technical analysis. In the latter part of this paper we show the usefulness of the technical analysis for the financial market and its assessment is presented by the financial market participants. Conclusions of the research are presented in the last part of this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achelis S.B.: Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998.
 2. Anghel G.D.I.: Stock market efficiency and the MACD. Evidence from countries around the world, Procedia Economics and Finance, vol. 32, 2015.
 3. Atsalakis G.S., K.P. Valavanis: Surveying stock market forecasting techniques - Part II: Soft computing methods, Expert Systems with Applications, vol. 36, nr 3, Part II, 2009.
 4. Bernstein P.L., A.Damodaran: Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa 1999.
 5. Chen Ch.-W., Ch.-S.Huang, H.-W. Lai: The impact of date snooping on the testing of technical analysis: An empirical study of Asian stock markets, Journal of Asian Economics, vol. 20, nr 5, September 2009.
 6. Curcio R., Ch.Goodhart, D.Guillaume, R.Payne: Do Technical Trading Rules Generate Profits? Conclusions form the Intra-Day Foreign Exchange Market, Journal of Financial Economics, vol. 2, 1997.
 7. Dusza M.: Rynek kapitałowy w Polsce. Narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 8. Fama E.F., M.E.Blume: Efficient capital markets: A review of the theory and empirical work, Journal of Finance, vol. 25, 1970.
 9. Fang J., Y. Qin, B. Jacobsen: Technical market indicators: An overview, Journal of Behavioral and Experimental Finance, vol. 4, 2014.
 10. Friesen G.C., Paul A. Weller, Lee M.Dunham: Price trends and patterns in technical analysis: A theoretical and empirical examination, Journal of Banking and Finance, vol. 33, nr 6, 2009.
 11. Hagstrom R.G., Jr.: Na sposób Warrena Buffetta. Strategie największego w świecie inwestora kapitałowego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 12. Hagstrom R.G.: Portfel Warrena Buffetta, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2011.
 13. Jóźwicki R.: Strategie Inwestycyjne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 14. Kacprzak D.: Czy ruchami cen na rynkach kapitałowych rządzi wyłącznie przypadek?, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 2, pod red. nauk. W.Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 15. Ko K.-Ch., S.-J. Lin, H.-J. Su, H.-H. Chang: Value investing and technical analysis in Taiwan stock market, Pacific-Basin Finance Journal, vol. 26, 2014.
 16. Krawczak M., A.Jakubowski, P.Konieczny, R.Kulikowski, A.Miklewski, G.Szkatuła: Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi. Zagadnienia wybrane, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
 17. Kuang P., M.Schröder, Q.Wang: Illusory profitability of technical analysis in emerging foreign exchange markets, International Journal of Forecasting, vol. 30, nr 2, 2014.
 18. Levin J.H., Chartist: Fundamentalists and Exchange Rate Dynamics, International Journal of Finance and Economics, vol. 2, nr 4, 1997.
 19. Lin X., Z.Yang, Y.Song: Intelligent stock trading system based on improved technical analysis and Echo State Network, Expert Systems with Applications, vol. 38, nr 9, 2011.
 20. Lui Y.H., D. Mole: The use of fundamental and technical analyses by foreign Exchange dealers: Hong Kong evidence, Journal of International Money and Finance, vol. 17, nr 3, 1998.
 21. Mandelbrot B.B., R.L.Hudson: The (Mis]behawior of Markets. A Fractual View of Risk, Ruin, and Reward, Basic Books. A Member of the Perseus Books Group, New York 2004.
 22. Marshall B.R., M.R. Young, L.C. Rose: Candlestick technical trading strategies: Can they create value for investors? Journal of Banking and Finance, vol. 30, nr 8, August 2006.
 23. Marshall B.R., R.H.Cahan: Is technical analysis profitable on a stock market which has characteristics that suggest it may be inefficient?, Research in International Business and Finance, vol. 19, nr 3, September 2005.
 24. Menkhoff L.: The use of technical analysis by fund managers: International evidence, Journal of Banking and Finance, vol. 34, nr 11, 2010.
 25. Menkoff L.: Examining the use of technical currency analysis, Journal of Financial Economics, vol. 2, 1997.
 26. Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo Finansowe WIG-Press, Warszawa 1999.
 27. Nawrocki T., B.Jabłoński: Inwestowanie na rynku akcji: jako ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 28. Piekunko I.: Zjawiska "gorączki złota" i "paniki" na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 2, pod red. nauk. W.Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 29. Reitz St.: On the predictive content of technical analysis, North American Journal of Economics and Finance, vol. 17, nr 2, 2006.
 30. Schwager J.D.: Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 31. Shynkevich A.: Performance of technical analysis in growth and small cap segments of the US equity market, Journal of Banking and Finance, vol. 36, nr 1, 2012.
 32. Sopoćko A.: Giełda papierów wartościowych, PWE, Warszawa 1991.
 33. Spólnik G.: Efekt stycznia czyli o rynkowych anomaliach, Miesięcznik Kapitałowy, styczeń 2010.
 34. Szyszka A.: Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 35. Tabęcka M.: Nowoczesne i behawioralne podejście do teorii finansów oraz budowy portfela, w: Strategia zarządzania portfelem inwestycyjnym, pod red. nauk. J. Kotyński, LAM-Wydawnictwo AKADEMII FINANSÓW, Warszawa 2010.
 36. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 1, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
 37. Tarczyński W.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 1, pod red. nauk. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 38. Taylor M.P.: Editor's Introduction, International Journal of Finance and Economics, vol. 2, nr 4, 1997.
 39. Tyszka T.: Psychologia zachowań ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 40. Vigfusson R.: Switching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach, International Journal of Finance and Economics, vol. 2, nr 4, 1997.
 41. Zielonka P.: Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, Materiały i Studia, z. 158, NBP, Warszawa 2003.
 42. Zielonka P.: Technical analysis as the representation of typical cognitive biases, International Review of Financial Analysis, vol. 13, nr 2, Summer 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu