BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kociszewski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kierunki i perspektywy rozwoju branży cukierniczej w Polsce
Directions and Perspectives for Development of the Confectionery Industry in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2018, T. 20, z. 3, s. 151-156, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Wyroby cukiernicze, Rozwój, Konkurencja, Konsumpcja
Stock market companies, Confectionery, Development, Competition, Consumption
Note
JEL Classification: O31
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie kierunku i możliwości rozwoju branży cukierniczej w Polsce na tle zmieniających się wzorców konsumpcyjnych. Przedstawiono zmiany zachodzące we wzorcach konsumpcyjnych Polaków oraz głównych uczestników i ich pozycję rynkową. Następnie odniesiono się do głównych stymulatorów i barier rozwoju branży cukierniczej w Polsce. Ustalono, że istnieje duży potencjał, zarówno w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jak i zagranicznego. Zwrócono też uwagę na potrzebę dostosowań oferty produktowej do zmieniających się wzorców konsumpcyjnych.(abstrakt oryginalny)

The confectionery industry in Poland is still developing very dynamically. The changing consumption patterns of Poles have an impact on the directions and capabilities of the sweets sector, which responds quickly to consumer trends and needs. Polish consumers are demanding when it comes to the quality of sweets, they are looking for naturalness and pro-healthy qualities; they value availability and convenience. The development of confectionery is closely related to the development of exports to European Union countries and the search for new export markets. The export of chocolate and cocoa products may be of significant importance. A great opportunity for development for small and medium-sized producers is the increase in the sale of sweets as a private label. Attention should also be paid to the risks of the confectionary market: unstable prices of basic raw materials, cocoa deficit on global markets, fluctuating exchange rates, trade and administrative barriers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Firlej Krzysztof. 2014. Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (Directions and development perspectives of selected sectors of the agri-food industry in Poland). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 2. KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego). 2017. Analiza handlu zagranicznego towarami rolno- spożywczymi w 2016 r. (według podstawowych grup towarowych) (Analysis of foreign trade in agri-food products in 2016 (by basic commodity groups). Warszawa: Ministerstwo Finansów, Biuro Analiz i Strategii, KOWR.
 3. Łącka Irena. 2016. Przyczyny zmian wielkości inwestycyjnych w przemyśle spożywczym w latach 2007- 2014 (Reasons of changes of investments value in food industry between 2007 and 2014). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 136-142.
 4. Rogalska Joanna. 2012. Rynek słodyczy w Polsce - trendy i kierunki rozwoju (Confectionery market in Poland - trends and development trends). Warszawa: Nielsen, Forum Słodyczowe.
 5. Szwacka-Mokrzycka Joanna, Michał Kociszewski. 2013. Zagrożenia i szanse rozwojowe rynku cukierniczego w Polsce (Threats and development opportunities of the confectionery market in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 119-130.
 6. Woźniak Barbara. 2017. Wawel chce w 2018 uruchomić nowe produkcje i rozbudować portfolio o nowe warianty słodyczy (Wawel wants to launch new productions in 2018 and expand its portfolio with new variants of sweets), www.portalspozywczy.pl, access: 17.10.2017.
 7. Woźniak Barbara. 2018. Jan Kolański, prezes Colian Holding o przejęciu irlandzkiej firmy Lily O'Brien's Holding Limited i planach (pełna rozmowa) (Jan Kolański, president of Colian Holding on the acquisition of the Irish company Lily O'Brien's Holding Limited and plans (full conversation). www. portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/artykuly, 27.02.2018.
 8. Wrzesień Agnieszka. 2017. Słodkie innowacje. Wywiad z Hubertem Weberem (Sweet innovations. Interview with Hubert Weber). Newsweek 28.06.2017, http/www.newsweek.pl/biznes/ludzie biznesu.
 9. www.portalspozywczy.pl, access: 5.09.2016.
 10. www.portalspozywczy.pl, access: 2.03.2018.
 11. www.bankier.pl, access: 30.12.2014.
 12. www.ferrero.pl.
 13. www.parkiet.com/przemysl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1511
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu