BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzębicki Dariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
The Role of Facebook Posts in Marketing Communication of Food Industry Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018, nr 19 (68), s. 262-271, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe, Spółdzielczość mleczarska, Przemysł spożywczy
Marketing communication, Social media, Cooperative creameries, Food industry
Note
streszcz., summ.
Company
Facebook
Facebook
Abstract
Celem artykułu było określenie aktywności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w zakresie zamieszczania postów na stronach facebookowych. Analizie treści poddano pięć stron facebookowych polskich spółdzielni mleczarskich. Strony facebookowe różniły się od siebie pod względem częstości publikacji postów, ich zróżnicowania tematycznego oraz zaangażowania konsumentów w postaci liczby "polubień", komentarzy i udostępnień. Główną funkcją publikowanych postów była reklama produktów oraz promocja określonych wzorców konsumpcji związanych z oferowanymi produktami. Spółdzielnie mleczarskie poprzez posty dzieliły się chętnie z konsumentami swą wiedzą ekspercką w zakresie przygotowywania posiłków. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to determine the activity of food industry enterprises in the area of posting on Facebook pages. Five fanpages of Polish dairy cooperatives were analyzed. Fanpages differed from each other in terms of the frequency of posting, their thematic diversity and consumer engagement in the form of a number of "likes", comments and sharing. The main function of published posts was to advertise products and promote specific consumption patterns related to the products offered. In their posts, dairy co-operatives shared their expert knowledge with consumers in the field of meal preparation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewska P., Firlej K.: Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10 (59) 2013.
 2. Baruah T.: Effectiveness of Social Media as a tool of communication and its potential for technology enabled connections: A micro-level study, International Journal of Scientific and Research Publications, Nr 2(5) 2012.
 3. Grębosz M., Sluda D., Szymański G.: Social Media Marketing, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
 4. Hajli N.: A study of the impact of social media on consumers, International Journal of Market Research. Nr 56/3 (2014).
 5. Kotler Ph., Keller K.: Marketing, Wyd. REBIS, Poznań 2012.
 6. Kotler Ph., Kartajaya H, Setiawan I.: Marketing 4.0: Moving from Traditional do Digital, Wiley, Hoboken, New Jersey 2017.
 7. Liczmańska K.: Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58) 2013.
 8. Mazurek G.: Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 45 (1/2016).
 9. Mazurek-Łopacińska K.: Uczestnictwo w portalach społecznościowych w kontekście zmian zachodzących w konsumpcji i stylu życia Polaków, Handel Wewnętrzny, t. 3, 2011.
 10. Shih C.: Era Facebooka, Wyd. Helion 2012.
 11. Sundar S., Marathe S.: Personalization versus Customization: The Importance of Agency, Privacy, and Power Usage, Human Communication Research 36 (2010).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu