BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huchla Andrzej (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Różnicowanie zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w zależności od rodzaju źródeł przychodów - uzasadnione czy bezpodstawne
Diversification of Taxation on Personal Income Depending on the Source of Income. Justified or Not?
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 245-255, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy, Przychody
Individual income tax, Income tax, Revenue
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie o zasadność różnicowania zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych w zależności od rodzaju źródeł przychodów. Autor Andrzej Huchla podkreśla, że choć przydatność wymienionego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazu źródeł przychodów jest co najmniej problematyczna, to nie ma żadnych wątpliwości, że samo wyróżnienie źródeł przychodów jako takich jest w obowiązującym modelu konstrukcji podatku dochodowego niezbędne. Zróżnicowanie wewnętrzne tego podatku jest bowiem tak duże, że można mówić nawet nie tyle o jego cedularnej budowie, co o kilku funkcjonujących równolegle konstrukcjach, a opiera się ono właśnie na rozgraniczeniu pewnych kategorii źródeł przychodów.(fragment tekstu)

The article looks at the selected issues concerning personal income tax in Poland depending on the source of income. The first section provides legal definitions and various types of income sources. Next, the author investigates in detail the source of income as one of the crucial aspects of personal income tax construction, which affects tax exemptions, amount of deductable costs and other features of regulatory framework.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński B., O idei uproszczenia prawa podatkowego [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.
 2. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 3. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 4. Grodzka D., Systemy podatku dochodowego od osób fizycznych w państwach UE, "Studia BAS" 2008, nr 14 (Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, t. I, red. M. Korolewska).
 5. Huchla A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.
 6. Huchla A., Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, "Monitor Podatkowy" 1995, nr 2.
 7. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK, Gdańsk 2014.
 8. Kostecki A., Podatki przychodowe i podatki dochodowe [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III, Instytucje budżetowe, red. M. Weralski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1985.
 9. Kulicki J., Reforma opodatkowania dochodów [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 10. Litwińczuk H., Podatki dochodowe [w:] System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 11. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 12. "Studia BAS" 2008, nr 15 (Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, t. II, red. M. Korolewska).
 13. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 200, ze zm.
 14. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 2343, ze zm.
 15. Ustawa z 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 134, poz. 646.
 16. Uchwała TK z 26 kwietnia 1994 r., sygn. akt W 11/93, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=5550&sprawa=5902.
 17. Wyrok NSA z 17 kwietnia 1996 r., sygn. akt III SA 417/95, "Monitor Podatkowy" 1997, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu