BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borszowski Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Określenia nieostre w przepisach dotyczących przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wprowadzenie do problematyki)
Vague Terms in the Polish Personal Income Tax Regulations
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 57-66, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie, Prawo podatkowe
Individual income tax, Taxation, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
Autor zajął się omówieniem problematyki określeń nieostrych w przepisach dotyczących przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podkreśla znaczenie tej kwestii dla szczegółowego prawa podatkowego, wskazując, że chodzi w istocie o wyrażenie zakresu opodatkowania z możliwym wykorzystaniem środków techniki prawodawczej, zapewniających elastyczność przepisów prawa podatkowego, co ma podstawowe znaczenie dla wyznaczenia granic obowiązku podatkowego.(fragment tekstu)

The author discusses the selected problems related to the vague terms and general clauses in the personal income tax laws in Poland, with particular attention given to the term of subject of taxation. The author overviews the requirements for the use of vague terms and explains the rationale behind it, which is, inter alia, the need for greater flexibility of interpretation. The author claims that the legislators do not always properly use vague terms in the tax law, and their complexity and overload can lead to dilemmas. Some recommendations on the proper use of such terms in personal income tax legislation are given.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
  2. Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
  3. Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2016.
  4. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Zasada zupełności ustawowej w prawie podatkowym [w:] Konstytucja: ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
  5. Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
  6. Zieliński M. [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu