BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewski Dominik J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Regulacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego a wdrożenie działań BEPS
International Tax Law in Light of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 113-138, bibliogr. 51 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Prawo podatkowe, Prawo międzynarodowe, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
Tax regulations, International law, Agreement to avoid double taxation
Note
summ.
Abstract
Autor omówił regulacje z zakresu prawa podatkowego międzynarodowego, które są obecnie nakierowane na skuteczne przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania na gruncie podatków dochodowych. Szczególnie odnosi się to do podmiotów, które działają transgranicznie (przedsiębiorstw wielonarodowych). Tendencja zmian w obszarze prawa podatkowego międzynarodowego i w konsekwencji przepisów wewnątrzkrajowych ma ścisły związek z projektem OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Jego realizacja ma przyczynić się do zniesienia barier w międzynarodowym obrocie gospodarczym.(fragment tekstu)

The article looks at the international regulations on income taxation and profit generated by entities conducting cross-border activity. Particular attention is given to current trends in international tax law and domestic legislation, which are related to BEPS schemes (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS refers to corporate tax strategies used by transnational companies in order to shift profits from higher-tax locations to lower-tax ones. The author focuses on the Model Tax Convention on Income and on Capital, adopted by OECD in order to shape legal framework with(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baez Moreno A., GAARs and Treaties: from the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What have we gained from BEPS Action 6?, "Intertax" 2017, No. 6-7.
 2. Dourado A., Aggressive tax planning in EU law and in the light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS Actions 2 and 6, "Intertax" 2015, No. 1.
 3. Dudzic M., Przegląd prac OECD związanych z BEPS w kontekście suwerenności państwa, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2014, nr 3.
 4. Eberhartinger E., Petutschnig M., Practicing Experts' Views on BEPS: A Critical Analysis, WU International Taxation Research Paper Series, 2015, No. 27.
 5. Engelem F., Some Observations on the Legal Status of the Commentaries on the OECD Model, "Bulletin for International Taxation" 2006, No 3.
 6. Glumińska-Pawlic J., Golecki M., Werner A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Warszawa 2018.
 7. Gil K., Komentarz do art. 22c [w:] Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, 2016, Legalis.
 8. Krempa S., Woźniakiewicz P., Niedostateczna kapitalizacja - zasady odliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda podstawowa (1), "Przegląd Podatkowy" 2014, nr 12.
 9. Krempa S., Woźniakiewicz P., Niedostateczna kapitalizacja - zasady odliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe (2), "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 1.
 10. Kukulski Z., Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015.
 11. Kuźniacki B., Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1), "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 1.
 12. Kuźniacki B., Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji pomiędzy CFC rules a umowami UPO, "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 3.
 13. Lang M., BEPS Action 6: introducing an antiabuse rule in tax treaties, Tax Notes International, 2014, No 74, doi.org/10.2139/ssrn.2500827.
 14. Leconte M., Raińczuk M., Konwencja Wielostronna (BEPS działanie nr 15) - omówienie najistotniejszych zagadnień, "Monitor Podatkowy" 2017, nr 5.
 15. Majdowski F., Implementacja klauzuli antyhybrydowej oraz tzw. małej klauzuli antyabuzywnej do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek "uszczelnienia" dyrektywy o spółkach matkach i spółkach córkach, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 2.
 16. Majdowski F., Principle Purpose Test - nowa klauzula antyabuzywna do zwalczania nadużycia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niewygodne (i zapomniane) pytania, "Monitor Podatkowy" 2017, nr 11.
 17. Majdowski F., Wielgórski R., Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych?, "Przegląd Podatkowy" 2014, nr 8, 2014.
 18. Malicka M., Zalasiński A., Rola oficjalnego komentarza do Modelu Konwencji OECD w interpretacji umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania opartych na tym Modelu, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2005, nr 1.
 19. Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015.
 20. Missala W., Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - co czeka polskich przedsiębiorców?, "Przegląd Podatkowy" 2014, nr 11.
 21. OECD, About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm.
 22. OECD, Addessing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241046-en.
 23. OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation. Action 8-10: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241244-en.
 24. OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance. Action 5: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241190-en.
 25. OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 3: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241152-en.
 26. OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. Action 15: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241688-en.
 27. OECD, Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments. Action 4: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241 176-en.
 28. OECD, Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective. Action 14: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241633-en.
 29. OECD, Mandatory Disclosure Rules. Action 12: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241442-en.
 30. OECD, Measuring and Monitoring BEPS. Action 11: 2015 Final Report, Paryż 2015. https://doi.org/10.1787/9789264241343-en.
 31. OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements. Action 2: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241138-en.
 32. OECD, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status. Action 7: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241220-en.
 33. OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances. Action 6: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241695-en.
 34. OECD, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Action 13: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://doi.org/10.1787/9789264241480-en.
 35. Olesińska A., Klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu opodatkowania, Toruń 2016.
 36. Sekita J., Spółki osobowe a przepisy o cenach transferowych. Stan prawny przed i po 1 stycznia 2015 r., "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 2.
 37. Taboada C., OECD Base Erosion and Profit Shifting Action 6: The General Anti-Abuse Rule, "Bulletin for International Taxation" 2015, No. 1.
 38. Uss M., Cele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2008, nr 3-4.
 39. The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the Commentaries on the OECD Model, red. D.A. Ward, BFD 2005.
 40. Weber D., The reasonableness test of the Principal Purpose Test rule in OECD BEPS Action 6 (tax treaty abuse) versus the EU principle of legal certainty and the EU abuse of law case law, "Erasmus Law Review" 2017, No. 1, https://doi.org/10.5553/elr.000081.
 41. Wieśniak-Wiśniewska A., Czerwiński M., Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich podatników, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 6.
 42. Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., "Przegląd Podatkowy" 2015, nr 9.
 43. Vogel K., The Influence of the OECD Commentaries on Treaty Intepretation, "Bulletin for International Taxation" 2000, No. 12.
 44. Zasiewska M., Oktawiec A., Chorązka J., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, Warszawa 2011.
 45. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. nr 21, poz. 86, ze zm.
 46. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ustawa - Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. 2015, poz. 613, ze zm.
 47. Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, Dz.U. poz. 1171.
 48. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1328, ze zm.
 49. Ustawa z 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, Dz.U. poz. 1712.
 50. Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym odo osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1932.
 51. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. poz. 600.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu