BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obciążenia dochodów podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w kierunku jednej daniny czy pozostawienia obecnego modelu
Income Tax and Social and Health Insurance Contributions. Continuity or Change?
Source
Studia BAS, 2018, nr 2 (54), s. 139-154, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Wybrane zagadnienia reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych w Polsce
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia zdrowotne
Individual income tax, Social insurance, Health care insurance
Note
summ.
Abstract
Autor podjął się oceny, która z koncepcji opodatkowania dochodów osób fizycznych - dotychczasowa, czy jednej daniny - jest bardziej racjonalna. Autor zauważa, że z uwagi na wielość i złożoność problemów powodzenie reformy mającej na celu wprowadzenie jednej daniny zależy od wielu czynników oraz wymaga rozwiązania problemów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w UE oraz z unijnymi regulacjami podatkowymi.(fragment tekstu)

The paper provides an analysis of advantages and disadvantages of the current model of the burden on the income, as well as the concept of one levy, which is a part of 'Plan for Responsible Growth' adopted by the Polish government. One levy concept envisages the consolidation of income tax, social insurance contribution and healthcare contribution. The rationale behind this concept is that various principles of social insurance and healthcare regulations and tax law are complicated and require standardization. Focus is placed on the possible implications of this concept for employers, employees, self-employed and farmers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 1999.
 2. Bińczycka-Majewska T., Kumulacja i rozłączność tytułów ubezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 1.
 3. Bińczycka-Majewska T., Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 12.
 4. Daniny publiczne, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2010.
 5. Esping-Andersen G., Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa 2010.
 6. Kaczmarek A., Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego, PSUS, Iwonicz-Zdrój 2010.
 7. Kaczmarek A., Krajewski M., Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - analiza obecnego stanu prawnego oraz koncepcja budowy nowego modelu, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2017, nr 2.
 8. Ladziński A., Prawne granice optymalizacji podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 6.
 9. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1995.
 10. Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 12. Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy, red. M. Czuryk, K. Naumowicz, UWM, Olsztyn 2016.
 13. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2013, LEX.
 14. Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 15. Teoretyczne podstawy reformy finansów w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 16. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
URI / DOI
https://doi.10.31268/StudiaBAS.2018.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu