BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieróg Iwona (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Rola sił zbrojnych w procesie budowania pokoju - casus Bośni i Hercegowiny
The Role of the Armed Forces in Peacebuilding - Casus of Bosnia and Herzegovina
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 178-192, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wojsko, Państwo
Army, State
Note
streszcz., summ.
Country
Bośnia i Hercegowina
Bosnia and Herzegovina
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli sił zbrojnych w procesie budowania pokoju na przykładzie Bośni i Hercegowiny. Z względu wciąż niewystarczający poziom zainteresowania polskich badaczy zagadnieniem budowy pokoju, Autorka w pierwszej części artykułu przybliży kwestie teoretyczne omawianego zagadnienia. Budowanie pokoju ma miejsce w państwach, które nie są stabilne, co może powodować wybuch wewnętrznego konfliktu. Destabilizacja danego państwa może powodować zagrożenie dla całego regionu. Dlatego istotne w procesie budowania pokoju jest zaangażowanie organizacji międzynarodowych. W myśl powyższego, bardzo ważna w omawianym procesie zdaje się być rola sił zbrojnych. Przeprowadzone przez Autorkę badania uprawniają ją do stwierdzenia, że nie w każdym przypadku siły zbrojne są wystarczającym narzędziem procesu budowania pokoju.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the role of the armed forces in peacebuilding on the example of Bosnia and Herzegovina. Due to the relative lack of interest of Polish researchers in building peace, in the first part of the article the author presents the theoretical issues of the discussed problem. Peacebuilding is carried out in the countries that are not stable, which may bring about internal conflicts. The destabilization of a given country may pose a threat to the entire region, which is why it is important to involve international organizations in building peace. It seems that the role of the armed forces seems to be important in the above process. However, the research has shown that the armed forces are not in each case a sufficient tool in the process of building peace.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Agenda For Peace. Preventive diplomacy, peacemeaking and peace-keeping. 1992. General Assembly Security Council W http://www.un.org/ga/search/view_doc.as p?symbol=A/47/277.
 2. General Framework Agreement for peace in Bosnia and Herzegowina, https://www.osce.org/bih/126173?download=true.
 3. Statement by the President of the Security Council, W www.un.org/en/ga/search/view _doc.asp ?symbol=S/PR ST/2001/5.
 4. PKW EUROFOR ATLHEA. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Informator Polski Kontyngent Wojskowy w Bośni i Hercegowinie, W http://www.do.wp.mil.pl/ info/pkw-euformtt/.
 5. Kukułka Józef. 2007. Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Bosnia Implementation Force (IFOR) and Stabilizatin Force (SFOR): Activites of the 104th Congress. 1997. CRS Report for Congress. Recevied through the CRS Web. Specialist in International Relations Foreign Affairs and National Defense Division, W https://www.everycrsreport.com/files/19970106_96-723_eff9a37154be266f1d988 edf898620163a872291.pdf.
 7. Clarke Michael. 2008. The Role of the Military in Peace-building, W http://www.nids.mod.go.jp/english/event/symposium/pdf/2008/e_05.pdf.
 8. EUROFOR - Capacity Building and Training, European Union External Action, W http://www.euforbih.org/eufor/index.php/eufor-elements/eufor-capacity-buildingand- training.
 9. Ingram S. 2010. State-Building-Key Concepts And Operational Implications in Two Fragile States, A Joint Initiative By The World Bank's Fragile And Conflict-Affecteg States Group (OPCFC) And United Nations Development Programme's Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR). Organizacja Narodów Zjednoczonych http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml.
 10. Oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. 20.02.2001.http://www.un.org/ en/ga/search/ view_doc.asp?symbol=S/PRST/2001/5.
 11. State Building in Situations of Fragility. Intial Findings. 2008. OECD W https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/41212290.pdf.
 12. TVN wiadomości: Bośnia i Hercegowina składa wniosek o członkostwo W https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bosnia-i-hercegowina-skladawniosek-o-czlonkostwo-w-ue,619373.html.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu