BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwińska Aleksandra (Akademia Sztuki Wojennej)
Title
Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego
Threats for Civil Aviation
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 1, s. 207-218, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Lotnictwo, Lotnictwo cywilne, Bezpieczeństwo
Aviation, Civil aviation, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa cywilnego jest priorytetowym działaniem wielu organizacji lotniczych. Potwierdzeniem tego są liczne dokumenty regulujące kwestie ochrony lotnictwa cywilnego, wydane nie tylko na szczeblu prawa krajowego i unijnego, ale również w konwencjach o zasięgu międzynarodowym. Ryzyko zaburzenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest ogromne, ponieważ istnieje wiele zagrożeń, które mogą przyczynić się do jego utracenia. Dąży się do przeciwdziałania im, jednak aby były one skuteczne niezbędna jest świadomość istnienia zagrożeń i ich potencjalnych skutków. Mogą one posiadać podłoże militarne, nie militarne, bądź też pochodzić z otoczenia wewnętrznego lub zewnętrznego danej organizacji lotniczej. Różne możliwe zagrożenia pochodzące właśnie z tych źródeł, zostały przedstawione i opisane w tym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

Ensuring security in the civil aviation sector is a priority activity for many aviation organizations. This is confirmed by numerous documents regulating civil aviation security problems, issued not only at the level of national and EU law, but also in conventions of international scope. The risk of security disruption in civil aviation is enormous because there are many risks that can contribute to the loss of security. There are attempts to counteract them, however, if they are be effective, it is necessary to be aware of the dangers and their potential consequences. They may have a military, non-military background, or come from an internal or external environment of a given aviation organization. Various possible threats originating from these sources have been presented and described in the article.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Compa Tadeusz, Rajchel Jan, Załęski Krzysztof. 2014. Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 2. Długokęcka Dorota, Jedut Martyna. 2013. Lotnictwo cywilne w systemie obronnym państwa. W "Potęga powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa". Warszawa: AON.
 3. Erupcja wulkanu Agung na Bali. Czerwony alarm dla linii lotniczych W http://wyborcza.pl/ 7,75399,22699580,erupcja-wulkanu-agung-na-bali-czerwony-alarm-dla-liniilotniczych. html.
 4. Ethics: Case Studies. Using Case Studies in Engineering Ethics W http://web.archive.org/ web/20120219034457/http://cset.sp.utoledo.edu/engt2000/Lesson11.pdf.
 5. Gąsior Marek, Szczelina Marek, Sztucki Jarosław, Zając Grzegorz. 2012. Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 6. Grenda Bogdan, Nowak Jacek. 2013. Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych. Warszawa: AON.
 7. Klich Edmund. 2004. Bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji. Warszawa: AON.
 8. Klich Edmund. 2011. Bezpieczeństwo lotów. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 9. Konert Anna, Kasprzyk Piotr, Łaciński Piotr. 2016. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. W Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, 10-27. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 10. Kopczewski Marian, Szwarc Eryk. Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa lotów.
 11. Kowalski Rafał. 2016. Systemy, metody oraz środki ochrony w porcie lotniczym Poznań Ławica, W Bezpieczeństwo transportu lotniczego, 119-136. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 12. Lotnictwo: Lufthansa i Air France omijają Synaj W http://www.news-serwis.pl/lotnictwolufthansa- i-air-france-omijaja-synaj/.
 13. Mgła utrudniła życie 30 tysiącom pasażerów i przyniosła słabe statystyki na lotnisku W http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3632718,mgla-utrudnila-zycie-30-tysiacompasazerow- i-przyniosla-slabe-statystyki-na-lotnisku,id,t.html.
 14. Myszona-Kostrzewa Katarzyna. 2014. Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w świetle prawa międzynarodowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 15. Muszyński Z. 2002. Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w kontekście zagrożenia terrorystycznego kraju. Warszawa: AON.
 16. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. 2009. Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem.
 17. Skakuj Michał. 2011. Ptaki, lotniska, samoloty, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 18. Szubrycht Tomasz. 2005. Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 19. Ujma Dominika. 2016. Zagrożenia bezpieczeństwa transportu lotniczego.W Bezpieczeństwo transportu lotniczego, 215-236. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
 20. Zieliński Mariusz. 2010. Bezpieczeństwo w porcie lotniczym. "Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej" Nr 4(183).
 21. Zabłocki Eugeniusz. 2006. Lotnictwo cywilne. Lotnictwo służb porządku publicznego. Warszawa: AON.
 22. Zajas Stanisław. 2015. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój lotnictwa. Warszawa: AON.
 23. Załęski Krzysztof. 2014. Bezpieczeństwo w lotnictwie. Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem. W Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, 177-187. Dęblin: WSOSP.
 24. 5 powodów, by nadal nie bać się latania W http://www.newsweek.pl/swiat/czy-podrozesamolotem-sa-bezpieczne-dane-statystyczne,artykuly,359864,1.html.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu