BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Frydrych Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Klein Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju
Finance in the Concept of Sustainable Development
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 1, s. 27-44, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Wzrost gospodarczy, Finanse
Sustainable development, Economic growth, Finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Europie i w wielu innych wysoko rozwiniętych krajach w ostatnich latach zyskuje na popularności koncepcja rozwoju zrównoważonego (sustainable development), w ramach której coraz większą rolę i znaczenie przypisuje się konieczności osiągania nie tylko korzystnych, długoterminowo utrzymujących się wartości makroekonomicznych (takich jak np. PKB), ale coraz bardziej zwraca się uwagę na aspekty społeczne, niwelowanie dysproporcji rozwojowych w ujęciu regionalnym czy uzyskiwanie międzypokoleniowej sprawiedliwości. Koncepcja zrównoważonego rozwoju eksponuje ponadto potrzebę dbałości o środowisko naturalne i możliwości korzystania z zasobów naturalnych przez następne pokolenia społeczeństwa, które dążyć będą do uzyskania coraz wyższych dochodów, poprawy dobrobytu poprzez utrzymywanie wysokiego wzrostu gospodarczego i dzielenie się z uzyskiwanych dodatnich wartości.(fragment tekstu)

This article presents the concept of sustainable development that is defined as a tool leading not only to economic growth, but in the long run also to elimination of the disproportions within a society. In this context, private and public institutions act to help foster social and economic inclusion of all existing social groups, as well as maintain safety in terms of environmental protection (such practices are known as inclusive growth). In this publication, the authors are focusing on the importance of finance in the concept of sustainable development. The authors argue that the financial system (financial institutions, financial markets and avoidable regulations) plays a key role in the realization of goals of sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. All on board: making inclusive growth happen, OECD Publishing, Paris 2015.
 2. Bourguignon F., The Growth Elasticity of Poverty Reduction; Explaining Heterogeneity across Countries and Time Periods, [w:] Inequality and Growth: Theory and Policy Implications, red. T. Eicher, S. Turnovsky, MIT Press, Cambridge, MA 2003.
 3. Darvas Z., Wolf G. B., An autonomy of inclusive growth in Europe, Blueprint S. 26, Bruegel 2016.
 4. Deininger W., Squire L., New ways of looking at old issues: inequality and growth, "Journal of Development Economics" 57, 1998.
 5. Dollar D., Kraay A., Growth Is Good for the Poor, "Journal of Economic Growth" 7, 2002.
 6. Financing a Sustainable European Economy, European Commission, July 2017, s. 48, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf
 7. Grocholski Z., Bogactwo zrównoważonego rozwoju, "Rzeczpospolita" 30.03.2018.
 8. Lanchovichina E., Lundstrom S., Inclusive Growth Analytics. Framework and Application, The World Bank, March 2009.
 9. OECD, http://www.oecd.org/inclusive-growth/
 10. Ravallion M., Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages, "World Development" 29 (11), 2001.
 11. Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, March 18-22, 2002.
 12. Samans R., Blanke J., Corrigan G., Drzeniek M., The Inclusive Growth and Development Report, World Economic Forum, Switzerland 2015.
 13. Shiller R., Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton 2012.
 14. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, Growth Report, Commission on Growth and Development, 2008, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
 15. Sustainable Development Financing: Perspectives from Asia and the Pacific, 2014, http:// www.unescap.org/sites/default/%les/UNESCAP-SDF-Paper-1July2014-share.pdf
 16. System finansowy w Polsce, red. nauk. Z. Polański, B. Pietrzak, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2008.
 17. The Principles for Responsible Investment, https://www.unpri.org/
 18. The Report of the Open Working Group on Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment. un.org/focussdgs.html
 19. What is "inclusive growth"?, CAFOD 2014.
 20. What is Inclusive Growth? World Bank, February 10, 2009, http://siteresources.worldbank. org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1218567884549/WhatIsInclusiveGrowth2008 1230.pdf
 21. White H., Anderson E., Growth vs. Redistribution: Does the Pattern of GrowthMatter?, "Development Policy Review'' 19 (3), 2001.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu