BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janikowski Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ewolucja badań nad zrównoważeniem finansów publicznych
Evolution of Research on Sustainability of Public Finance
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 1, s. 45-61, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Finanse publiczne
Sustainable development, Budget deficit, Public debt, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji badań teoretycznych nad problemem zrównoważenia (stabilności) finansów publicznych. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy są pogłębione studia literaturowe, przy czym cytowana literatura obejmuje zarówno prace czysto teoretyczne, jak i badania stosowane nakierowane na analizę zrównoważenia finansów publicznych dla celów polityki gospodarczej. Główny nacisk położony został na badania, które ukazały się po opublikowaniu przez Domara w 1944 r. przełomowego artykułu, w którym autor przedstawił formalne warunki zrównoważenia finansów publicznych, ale opisano również badania poprzedzające publikację tej przełomowej pracy.(fragment tekstu)

From the 1980s onwards, an upward trend in the ratio of public debt to GDP has been observed in developed countries (and not only). Public debt in many countries has exceeded GDP. In Japan, the world's most indebted country, it has exceeded 250% of GDP and continues to grow rapidly. These figures raise concerns among economists and lead to questions whether public finances in these countries are sustainable. To answer those questions, the criteria for assessing the sustainability of public finance need to be specified. This problem was already investigated by classical economists, however, the definition and the formal conditions for a balanced fiscal policy were speci"ed by economists almost two centuries later. The aim of this article is to present the evolution of theoretical research on the problem of sustainability of public finance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balassone F., Franco D., Assessing Fiscal Sustainability: A Review of Methods with a View to EMU, "Fiscal Sustainability Conference" Vol. 66, 2000, s. 21-60, https://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2109377
 2. Barro R. J., Are Government Bonds Net Wealth?, "Journal of Political Economy" 82, No. 6, 1974, s. 1095-1117, https://doi.org/10.1086/260266
 3. Barro R. J., Reflections on Ricardian equivalence, "NBER Working Paper" No. 5502, 1996, http://www.nber.org/papers/w5502.pdf?new_window=1
 4. Barro R. J., The Ricardian Approach to Budget De$cits, "NBER Working Paper" No. 2685, 1989, http://www.nber.org/papers/w2685
 5. Blanchard O. J., Suggestions for a new set of fiscal indicators, "OECD Department of Economics and Statistics Working Paper" No. 79, 1990, https://www.oecd.org/eco/outlook/ 2002735.pdf
 6. Blanchard O., Chouraqui J.-C., Hagemann R. P., Sartor N., The sustainability of fiscal policy: New answers to an old question, "OECD Economic Studies" No. 15, Autumn 1990, http://www.oecd.org/eco/outlook/34288870.pdf
 7. Buchanan J. M., Public Finance in Democratic Process, [w:] The Collected Works of James M. Buchanan, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1967.
 8. Buiter W. H., A guide to public sector debt and deficits, "Economic Policy" Vol. 1, Issue 1, November 1, 1985, s. 13-6, https://doi.org/10.2307/1344612
 9. Chalk N. A., Hemming R., Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice, "IMF Working Paper" No. 00/81, 2000, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2000/_wp0081.ashx
 10. Chase S., Where's the Money Coming From?, Twentieth Century Fund, New York 1943.
 11. Collignon S., Fiscal policy rules and the sustainability of public debt in Europe, "International Economic Review" 53, No. 2, 2012, s. 539-567, http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/j.1468-2354.2012.00691.x/abstract
 12. Domar E. D., The "burden of the debt" and the national income, "The American Economic Review" Vol. 34, No. 4, 1944, s. 798-827, http://www.jstor.org/stable/1807397
 13. Escolano J., A Practical Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates, "IMF Technical Notes and Manuals"' No. 2010/02, 2010, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/ pubs/"/tnm/2010/_tnm1002.ashx
 14. European Commission, Fiscal Sustainability Report 2015, "Institutional Papers" 18, Brussels, January 2016, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip018_en_2.pdf
 15. European Commission, The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060), "European Economy" 2, 2012, http://ec.europa. eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
 16. Jones R., Urasawa S., Restoring Japan's Fiscal Sustainability, "OECD Economic Department Working Paper" No. 1050, 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/economics/restoring-japan-s-fiscal-sustainability_5k46cvtkbf33-en
 17. Lerner A. P., Functional Finance and the Federal Debt, "Social Research" Vol. 10, No. 1, 1943, s. 38-51, http://www.jstor.org/stable/40981939
 18. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Fiscal Monitor, październik 2017, http://www.imf. org/en/publications/fm/issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
 19. Pigou A.C., A Study in Public Finance, MacMillan and Co. Ltd, London 1929, https:// archive.org/details/in.ernet.dli.2015.499574
 20. Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, The Modern Library, New York 1994 (1776).
 21. Tanner E., Fiscal Sustainability: A 21st Century Guide for the Perplexed, "IMF Working Paper" No. 13/89, 2013, https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-fulltext- pdf/external/pubs/%/wp/2013/_wp1389.ashx
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu