BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Targiel Krzysztof S. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Nowak Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Trzaskalik Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wybór momentu rozpoczęcia projektu z wykorzystaniem interaktywnego podejścia wielokryterialnego
Scheduling of Project Start Time Using Interactive Multicriteria Approach
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 3(87), s. 19-30, rys., tab., bibliogr. s. 30
Keyword
Zarządzanie projektem, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Modele oceny ryzyka, Drzewo decyzyjne
Project management, Multiple-criteria decision making, Risk assessment models, Decision tree
Note
JEL Classification: C61
summ., streszcz.
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) jako projekt badawczy nr DEC 2013/11/B/HS4/01471
Abstract
W wielu projektach pojawia się problem wyboru momentu ich rozpoczęcia. Jest to istotne, np. gdy końcowe rezultaty są uzależnione od kursów wymiany walut. Można oczekiwać korzystniejszej sytuacji, lecz wiąże się to z ryzykiem opóźnienia projektu poza dopuszczalne granice. W pracy oparto się na metodzie Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR), wykorzystując drzewa dwumianowe do modelowania scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Problem potraktowano dwukryterialnie, przyjmując za kryteria koszt realizacji przedsięwzięcia oraz prawdopodobieństwo, że projekt się opóźni. Przyjęto również, że parametry rozkładu prawdopodobieństwa są określane przez ekspertów. Problem przedstawiono jako proces dynamiczny. Do jego rozwiązania zaproponowano technikę interaktywną. Procedura wykorzystuje współczynniki wymiany do wyznaczenia proponowanego wariantu, który jest następnie oceniany przez decydenta. (abstrakt oryginalny)

Selection of project start time is a problem that decision makers often face. This is important when, e.g., the final results depend on currency exchange rates. Sometimes more favourable rates can be expected in the future, but postponing the project start date involves the risk of delay beyond acceptable limits. In the paper, the Cox-Ross-Rubinstein method (CRR), based on binominal trees, is applied. Two criteria are taken into account: project cost and the probability of project delay. It is assumed that the parameters of probability distribution are specified by experts. The problem is presented as a dynamic process. An interactive technique of multi-criteria decision-making about problems under risk is proposed. The procedure uses trade-offs to select a proposal, which is next evaluated by the decision maker. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benayoun R., de Montgolfier J., Tergny J., Larichev C., 1971, Linear programming with multiple objectivefunctions: Step Method (STEM), "Mathematical Programming", vol. 8.
 2. Cox J. C., Ross S. A., Rubinstein M., 1979, Option Pricing: a Simplified Approach, "Journal of Financial Economics", vol. 7.
 3. Guthrie G., 2009, Real Options in Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 4. Kaliszewski I., Michalowski W., 1999, Searching for psychologically stable solutions of multiple criteria decision problems, "European Journal of Operational Research", vol. 118.
 5. Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D., 2012, Interactive Multiple Criteria Decision Making based on preference driven Evolutionary Multiobjective Optimization with controllable accuracy, "European Journal of Operational Research, vol. 216, no. 1.
 6. Nowak M., 2010, Trade-off analysis in discrete decision making problems under risk, [in:] New Developments in Multiple Objective and Goal Programming, D. Jones, M. Tamiz, J. Ries (eds.), "Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems", no. 638, Springer, Berlin.
 7. Nowak M., Trzaskalik T., 2013, Interactive procedure for a multiobjective stochastic discrete dynamic problem, "Journal of Global Optimization", vol. 57.
 8. Nowak M., 2016, Solving a Multicriteria Decision Tree Problem Using Interactive Approach, [in:] Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions, A. M. Skulimowski, J. Kacprzyk (eds.), "Advances in Intelligent Systems Computation", vol. 364, Springer, Berlin.
 9. Roy B., 1971, Problems and methods with multiple objective functions, "Mathematical Programming", vol. 1, no. 1.
 10. Spronk J., 1981, Interactive Multiple Goal Programming, Martinus Nijhoff, The Hague.
 11. Targiel K. S., 2013, Multiple criteria decision making in the valuation of real options, "Multiple Criteria Decision Making", vol. 8.
 12. Targiel K.S., 2015, Real Options in the Timing Problem of Non- critical Activities, "Project Management Development - Practice and Perspectives".
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.03.87.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu