BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym
Indicators of Sustainable Development for Local Communities
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 39-52, tab., bibliogr. s. 51-52
Keyword
Rozwój zrównoważony, Wskaźnik rozwoju społecznego, Rozwój lokalny
Sustainable development, Human Development Index (HDI), Local development
Note
JEL Classification: Q01
summ., streszcz.
Abstract
Unikatowość wskaźników trwałego rozwoju na poziomie lokalnym, w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi, wynika z wyjątkowej okazji, jaką stwarza bezpośredni kontakt z populacją, której warunki życia i zadowolenie z życia mają być oceniane. Badając lokalne społeczności, można wykorzystać techniki i metody, które przybliżają opis i analizę do mechanizmów demokracji bezpośredniej. Ankiety i konsultacje służą zidentyfikowaniu: lokalnych aspiracji, priorytetów i bolączek, a następnie opisaniu ich dzięki wskaźnikom. Takie rozwiązanie wzmacnia aktywny udział obywateli w: kształtowaniu ich najbliższego otoczenia, wyborze wariantów projektów, planowaniu przyszłości, a także ocenianiu za pomocą wskaźników, czy obecny rozwój jest zgodny z założeniami strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The uniqueness of sustainability indicators for local communities, compared to all the remaining ones, results from the exceptional opportunities provided by establishing direct contact with the population whose living standards and levels of satisfaction are to be assessed. Studying local communities, one can use techniques and methods that bring the description and analysis closer to the mechanisms of direct democracy. Surveys and consultations give an opportunity to identify local aspirations, priorities and pitfalls, and then to describe them by means of indicators. Such a solution strengthens the active participation of citizens in shaping their immediate surroundings, choosing project variants, planning for the future, and assessing with the help of indicators whether current development is consistent with sustainable development strategies. (original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bell S., Morse S., 2000, Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London.
 2. Bell S., Morse S., 2003, Measuring Sustainability. Learning from Doing, Earthscan, London.
 3. Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój -jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", vol. 6, no. 2.
 4. Chiras D. D., Corson W. H., 1997, Indicators of sustainability and quality of life: Translating vision into reality, "Journal of Environmental Science and Health", vol. 15, no. 1.
 5. Eckerberg K., Mineur E., 2003, The Use of Local Sustainability Indicators: case studies in two Swedish municipalities, "Local Environment", vol. 8, no. 6.
 6. Frączek K., Śleszyński J., 2016, Carboon Footprint indicator and the quality of energetic life, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 435, Wrocław.
 7. Gutowska J., 2011, Ocena realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówek,, Praca magisterska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 8. Gutowska J., Śleszyński J., 2012, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla społeczności lokalnych - od teorii do praktyki na przykładzie Milanówka, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 9. Holman N., 2009, Incorporating local sustainability indicators into structures of local governance: a review of the literature, "Local Environment", vol. 14, no. 4.
 10. Lawn P., 2006, Sustainable Development Indicators in Ecological Economics, Edward Elgar, Cheltenham.
 11. Lokalna Agenda 21, czyli gminny program ekorozwoju. Materiały z Jeleniogórskich Spotkań Ekologicznych, 1996, T. Borys (red.), Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra - Wrocław.
 12. McCool S., Stankey G. H., 2004, Indicators of Sustainability: Challenges and Opportunities at the Interface of Science and Policy, "Environmental Management", vol. 33, no. 3.
 13. Reed M., Fraser E.D., Dougill A.J., 2006, An adaptive learning process for developing and applying sustainability indicators with local communities, "Ecological Economics", vol. 59, no. 4.
 14. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020. Aktualizacja. Załącznik do Uchwały nr 373/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009 r., 2009, Milanówek.
 15. Śleszyński J., 1997, Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", vol. 2, no. 1.
 16. Śleszyński J., 2000, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo Aries, Warszawa.
 17. Śleszyński J., 2013, Synthetic sustainable development indicators: Past experience and guidelines, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 308, Wrocław.
 18. Śleszyński J., 2016, The principles of sustainability, "Ekonomia i Środowisko", nr 4.
 19. Tuziak A., 2010, Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym, "Problemy Ekorozwoju", vol. 5, no. 2.
 20. Valentin A., Spangenberg J. H., 2000, A guide to community sustainability indicators, "Environmental Impact Assessment Review", vol. 20, no. 3.
 21. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju, 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo "Ekonomia i  Środowisko", Warszawa - Białystok.
 22. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wybór wskaźnika. Moduł Agenda 2030. Wskaźniki SDG da Polski, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/index.jsf (data wejścia: 14.05.2017).
 23. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wybór wskaźnika. Moduł lokalny, http://wskaznikizrp. stat.gov.pl/prezentacja.jsf;jsessionid=e9uRzeKjrJ_CZ6crSfFCY_Tco2u2EjL8o- BBjPRi. veadmz40?poziom=lokal&symbol_wsk=&jezyk=pl (data wejścia: 14.05.2017).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu