BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałecka Małgorzata (Wroclaw University of Economics, Poland), Smolny Katarzyna (Wroclaw University of Economics, Poland)
Title
Efficiency of Cultural Organizations
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 23-35, tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Efektywność, Kultura, Metoda Z. Hellwiga
Effectiveness, Culture, Hellwig's method
Note
summ.
Abstract
The aim of the presented study is the diagnosis of the effects of the operational activity of regional cultural organizations in the context of accessibility. The diagnosis is also a study of the condition of the public finance sector and an attempt to find indicators (variables) determining the most effective financing methods for an operational activity of cultural organizations. For this purpose, the authors developed indicators determining an efficient activity of regional theatres as public culture organizations. Identification of variables, which may be the basis for objective procedures for subsidizing cultural organizations in Poland, was set as the supporting purpose in this article. The authors share the view, that accessibility is the primary factor determining the efficiency of public cultural services. Hellwig's method of the capacity of indicators information and development was used to identify efficiency drivers for public Theaters as performing art organizations. Ranking based on financial and operational metrics led to best organizations' exemplar that can play a model role. The study showed the most impactful indicators like the subsidy to the theater-goer, number of performances, and the number of citizens for each seat in the auditorium. The use of Hellwig's method, the selection of variables and the creation of a ranking of the theaters were our original contribution. Further research will focus on exploring other concepts of accessibility testing and expanding data with qualitative metrics. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amans, P., Mazars-Chapelon, A., & Villesèque-Dubus, F. (2015). Budgeting in institutional complexity: The case of performing arts organizations. Management Accounting Research 27. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2015.03.001
 2. Balcerzak, A. (2008). Efektywność sytemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy. Ekonomista, 6, 738.
 3. Baumol, W., & Bowen, W.G. (1966). Performing Arts The Economic Dilemma. New York: Twentieth Century Fund.
 4. Bem A., Ucieklak-Jeż, P., & Prędkiewicz, P. (2013). Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 35(4), 491-497.
 5. Bem, A., Ucieklak-Jeż, P., & Prędkiewicz, P. (2014). Measurement of health care system efficiency. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 36(1), 25-33.
 6. Bruton, G., Ahlstrom, D., & Han-Lin, Li. (2010). Institutional theory and entrepreneurship: Where are we now and where do we need to move in the future? Entrepreneurship Theory and Practice, 34(6), 421-440. doi:10.1111/j.1540-6520.2010.00390.x.
 7. DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147- 160. doi:10.2307/2095101.
 8. DiMaggio, P., & Powell, W. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press.
 9. Dwornikowska-Dąbrowska, M. (2012). Zarządzanie efektywnością w szpitalu - wielopłaszczyznowość systemu oceny. In M. Łyszczak, M. Węgrzyn, & D. Wasilewski (Eds.), Przekształcenia jako Reakcja na Nową Dynamikę Rynku Ochrony Zdrowia (pp. 181-193). Wrocław: Prace naukowe UE nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Dylewski, M., Filipiak, B., & Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza Finansowa w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa.
 11. Fiazoli, R., & Filippini, M. (1997). Cost structure and product mix of local public theaters. Journal of Cultural Economics, 21(1), 77-86.
 12. Gałecka, M., & Smolny, K. (2017). Economic efficiency of cultural institutions. In J. Pavel, M. Petra, & S. Ivan (Eds.) Hradec Economic Days (pp. 226-237). Hradec: University of Hradec Králové.
 13. Guzik, R. (2003) Przestrzenna Dostępność Szkolnictwa Ponadpodstawowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. Hansmann, H. (1986). Nonprofit enterprise in the performing arts. In P. J. DiMaggio (Ed.), Nonprofit Enterprise in the Arts. Studies in Mission and Constraint. Oxford: Oxford University Press.
 15. Heilbrun, J. (2003). A Handbook of Cultural Economics. Northampton: Edward Elgar.
 16. Hellwig, Z. (1969). Problem optymalnego wyboru predykant. Przegląd Statystyczny, 3-4, 221-237.
 17. Hellwig, Z. (1974). Rozważania nad istotą modelu ekonometrycznego. Ekonomista, 2, 305-324.
 18. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-326.
 19. Ilczuk, D. (2002). Polityka Kulturalna w Społeczeństwie Obywatelskim. Narodowe Centrum Kultury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 20. Kachniarz, M. (2012). Efektywność Usług Publicznych - Teoria i Praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 21. Kosiński, D. (2015). Teatr publiczny - azyl pod napięciem. Retrieved from http://250teatr.pl/idea,teatr_publiczny_azyl_pod_napieciem.html
 22. Kożuch, A., & Kożuch, B. (2011). Usługi Publiczne. Kraków: Organizacja i zarządzanie.
 23. Kultura dostępna. (2015). Retrieved from http://www. mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150623_KulturaDostepna_BadaNia.pdf
 24. Łukaszewicz, O. (2015). Teatr publiczny. Retrieved from http://250teatr.pl/teksty,114,teatr_publiczny.html
 25. Modzelewska, M., & Kukołowicz, T. (2015) Finansowanie kultury przez samorządy. Plany, wykonania i realizacja wydatków na kulturę. Retrieved from http://nck.pl/raporty-2/315624-finansowanie-kultury-przezsamorzady-plany-wykonania-i-realizacja-wydatkow-na-kulture-raport/
 26. Moritz, H. (1974). Das Theater als Wirtschaftsfaktor. Maske und Kothurn, 20(1), 16-71.
 27. Młynarska-Sobaczewska, A. (2013). Prawo do kultury w katalogu praw człowieka. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3(15), 27-57.
 28. O'Hagan, J., & Neligan, A. (2005). State subsidies and repertoire conventionality in the non- profit English theatre sector: An econometric analysis. Journal of Cultural Economics, 29, 36-37. doi.org/10.1007/s10824-005-8132-y.
 29. Opolski, K., & Modzelewski, P. (2009). Jakość i efektywność w administracji rządowej i samorządowej - podejście metodologiczne. Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo, 22, 28-55.
 30. Owsiak, K. (2014). Problem efektywności wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 142-150.
 31. Pietrzak, U. (2011). Budżet Zadaniowy i Wydatki Strukturalne w Instytucjach Kultury. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 32. Thorsby, D., & Withers, G. A. (1979). The Economics of the Performing Arts. New York: St. Martin's.
 33. Thorsby, D. (1994). The production and consumption of the arts: A view of cultural economics. Journal of Economic Literature, 32(1), 1-29.
 34. Toffler, A., & Toffler, H. (1996). Budowa Nowej Cywilizacji. Polityka Trzeciej Fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 35. Trzeciak, H. (2011). Ekonomika Teatru. Warszawa: Instytut Teatralny.
 36. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.
 37. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu