BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalepka Adam (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Organizational Forms of Housing Resource Management in Poland
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 69-82, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie mieniem, Zasoby mieszkaniowe
Real estate management, Property management, Housing resources
Note
summ.
The publication has been financed with subsidies granted to the Department of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics to maintain research capacity
Abstract
Housing resource is the totality of flats located in residential and nonresidential buildings. Managing real estate properties that constitute a housing resource has a specific character primarily arising from the permanent occupancy of users in them. It requires a constant supply of certain services to the flats (water, electricity, heat, etc.). The specificity of residential property management is also significantly influenced by legal regulations, common ones, concerning the use of all residential properties, as well as special regulations, the different individual forms of ownership, and type of residential premises. This paper pays special attention to the classification, and then the characteristics of organizational forms applied in housing resource management in Poland. The attempt to comprehensively approach the institutionalization of residential property in Poland is a good starting point for in-depth research into this problem. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bończak-Kucharczyk, E. (2008). Zarządzanie Nieruchomościami Mieszkaniowymi, Aspekty Prawne i Organizacyjne. Warszawa: Wyd. ABC a Wolters Kluwer business.
 2. Bończak-Kucharczyk, E. (2003). Zarządzanie Nieruchomościami Mieszkaniowymi. Warszawa: Wyd. C.H.Beck.
 3. Ciepiela, M. (2001). Formy komunalnej działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6, 18-24.
 4. Gawron, H. (2010). Podstawy Zarządzania Nieruchomościami. Poznań: Wyd. UE Poznań.
 5. Kalinowski, W. (Ed.). (2002).Gospodarowanie we Wspólnocie Mieszkaniowej. Zielona Góra: Wyd. ZCO.
 6. Kamiński, M. (2014). Wpływ technologii wykonania budynku na koszty utrzymania nieruchomości. Nieruchomości C.H.Beck, 10. Retrieved from http://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/artykul/wplyw-technologiiwykonania-budynku-na-koszty-utrzymania-nieruchomosci-cz-i/
 7. Lewandowski, K. (2006). Modele zarządzania nieruchomością wspólną wspólnoty mieszkaniowej. Retrieved from http://dziennikubezpieczeniowy.pl/2006/05/25/Modele_zarzadzania_nieruchomoscia_wspolna_wspolnoty_mieszkaniowej/artykul/24742
 8. Luty, Z. (1992). Finansowe problemy gospodarki mieszkaniami zakładowymi w przedsiębiorstwach uspołecznionych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 618, 59-63.
 9. Myczkowski, L. (1997). Housing Co-operatives. Warszawa: Wyd. CHBeck.
 10. Najbar, K. (2002). Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej. Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, 3, 32-39.
 11. Nalepka, A., & Najbar, K. (2007). Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce. Studia i Materiały TNN, 15, 1-2.
 12. Nalepka, A. (2013). Zarządzanie nieruchomościami jako obszar przedsiębiorczości w Polsce. In K. Marcinek, Inwestycje i Nieruchomości we Współczesnej Gospodarce. Katwowice: Wyd. UE Katowice.
 13. Pawelec, J. (2003). Jak zarządzać nieruchomościami w gminie. Nieruchomości C.H.Beck, 2.
 14. Przybylski, P. (2001). Przejmowanie nieruchomości do zarządzania. In W.J. Brzeski (ed.), Vademecum Zarządcy Nieruchomości. Kraków: Cracow Real Estate Institute Foundation.
 15. Szczepaniak, R. (2013). Podmiotowość prawna spółki komunalnej. Samorząd Terytorialny, 5, 34-44.
 16. Szelągowska, A. (2011). Finansowanie Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 17. Turlej, A. (2004). Wspólnota Mieszkaniowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 18. Law on Housing Co-operatives of 15 December 2000, Journal of Statutes (Dziennik Ustaw) no. 4, item 27, 2001 Law on construction (Prawo budowlane) of 7 July 1994.
 19. Managing housing in 2016. Warszawa: Central Statistical Office.
 20. National census 2011. Warszawa: Central Statistical Office.
 21. The Act on the Ownership of Premises of 24 June 1994, consolidated text, Journal of Laws of 2000 No. 80, item 903, (AOP).
 22. The Act on Some Forms of Support for Residential Construction, consolidated text Journal of Laws of 2000, No. 98, item 1070, (ASRC).
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu