BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pachocka Lucyna (Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa), Kłosiewicz-Latoszek Longina (Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa)
Title
Dietitian in Health Care - the Missing Link of the Medical Staff
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 3, s. 270-276, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Żywienie dietetyczne, Personel medyczny
Health care, Dietary feeding, Medical staff
Note
summ.
Abstract
So far forecasting and planning of medical personnel in health care has not included a professional nutritionist, even though it was entered in the International Standard Classification of Occupations (International Standard Classification of Occupations, ISCO) as early as in 1967. It has been determined that this is the person responsible for planning and supervising the preparation of therapeutic diets for individuals and population groups in hospitals, as well as supervising the choice and preparation of food and meals, participating in programs of nutrition and educating the public. The development of medicine and nutritional science has provided evidence that a balanced diet is one of the most important factors that reduce the risk of chronic non-communicable diseases (cardiovascular diseases, diabetes, cancer, obesity, osteoporosis and tooth decay). It has been shown that treatment of most diseases requires the use of dietary treatment, which increases the effectiveness of drug therapy, reduces the risk of complications, shortens hospitalization and rehabilitation, thus reducing health spending. That is why the health care system in Poland should introduce dietary advice to the range of medical services.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf (accessed: 23.02.2016).
 2. http://www.efad.org/everyone/1179/5/0/32 (accessed: 23.02.2016).
 3. McGehee M.M., Johnson E.Q., Rasmussen H.M., Sahyoun N., Lynch M.M., Benefits and costs of medical nutrition therapy by registered dietitians for patients with hypercholesterolemia. Massachusetts Dietetic Association, "J. Am. Diet. Assoc." 1995; 95 (9): 1041-1043.
 4. Culkin A., Gabe S.M., Madden A.M., Improving clinical outcome in patients with intestinal failure using individualised nutritional advice, "J. Hum. Nutr. Diet." 2009; 22 (4): 290-298.
 5. Dalen J.E., Devries S., Diets to prevent coronary heart disease 1957-2013. What have we learned? "Am. J. Med." 2014; 127 (5): 364-369.
 6. Bandosz P., O'Flaherty M., Drygas W. et.al., Decline in mortality from coronary heart diseas in Poland after socioeconomic transformation: modelling study. "Br. Med. J." 2012; 344: d 8136.
 7. Kłosiewicz-Latoszek L., Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób przewlekłych. "Prob. Hig. Epidemiol." 2009; 90 (4): 447-450.
 8. Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E., Trends in dietary patterns, alcohol intake, tobacco smoking, and colorectal cancer in Polish population in 1960-2008, Hindawi Publishing Corporation "Biomed. Res. Int." 2013; http://dx.doi.org/10.1155/2013/183204.
 9. Davidson J., Delcher H., Englund A., Spin off cost/benefits of expanded nutritional care, "J. Am. Diet. Assoc." 1979; 75 (3): 250-257.
 10. Slavici T., Avram C., Mnerie G.V. et al., Economic efficiency of primary care for CVD prevention and treatment in Eastern European countries, "BMC Health. Serv. Res." 2013; 13: 75.
 11. Alkerwi A., Sauvageot N., Malan L. et al., Association between nutritional awareness and diet quality: Evidence from the observation of cardiovascular risk factors in Luxembourg (ORISCAV-LUX) study." Nutrients" 2015; 7 (4): 2823-2838.
 12. http://www.rynekseniora.pl/zdrowie/116/hcc_najwiecej_chorych_na_cukrzyce_jest_w_grupie_60_65_lat,4590.html (accessed: 10.09.2017).
 13. Małachowska A., Ciok J., Poradnictwo żywieniowe w ocenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - badanie ankietowe, "Żyw. Czł. i Metabolizm" supl., 2004; 31, 1 (2): 95-97.
 14. Informacja o wynikach kontroli żywienia i utrzymania czystości w szpitalach publicznych. Nr ewid. 9/2009/PO8141/LKR. NIK Delegatura w Krakowie, marzec 2009 r.
 15. Jaworski W., Hygienische und diätetische Küche speziell für Kranke, Kraków 1897.
 16. Galewski A., Dietetyka. Podręcznik dla lekarzy, studentów i chorych, Warszawa 1933.
 17. Kierst W., Nauka o żywieniu zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa 1954.
 18. Hasik J., Podstawy dietetyki, PZWL, Warszawa 1974.
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014 r., poz. 1145.
 20. Rozporządzenie MZ z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Dz.U. z dnia 22 lipca 2011 r. Nr 151, poz. 896.
 21. Rozporządzenie MZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z późn. zm., poz. 1522.
 22. Rozporządzenie MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późn. zm., Dz.U. 2013, poz. 1520.
 23. Rozporządzenie MZ z 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, Dz.U. 2014, poz. 1963.
 24. Walczak M., Dietetyk w systemie ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych krajach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013; 319: 194-217.
 25. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, Dz.U. z 2016 r., poz. 1596.
 26. Dane obliczeniowe - stan za 2005 r., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dane niepublikowane).
 27. Dane obliczeniowe stan za 2013 r. z Centrum Informacyjnego Ochrony Zdrowia (dane niepublikowane).
 28. Jelonek M., Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego". Wyd. PARP, Warszawa 2011.
 29. MNiSW, Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2014.
 30. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2014.
 31. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, 2015.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.030.7810
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu