BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena (Cracow University of Economics, Poland), Gorzelany Julia (University of Agriculture in Krakow, Poland), Gaisch Martina (University of Applied Sciences Upper Austria)
Title
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 181-199, rys., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Innowacje w zarządzaniu, Konkurencyjność, Instytucje publiczne
Innovations in management, Competitiveness, Public institutions
Note
summ.
Abstract
The aim of the article was to compare innovations in management in Austrian and Polish universities, as well as an attempt to identify stimulants and barriers to these innovations. The research problem was the characteristics of innovation in university management, the identification of determinants and barriers to innovation in university management and the determination of their impact on management efficiency. The research methods that were used to solve the problem were an analysis related to the study of Polish and foreign literature as well as the analysis and evaluation of information obtained as a result of surveys. The research was of a pilot nature and the aim was to verify the research problem: that is to check whether there are innovations in management in universities in Austria and Poland. A questionnaire was used as a research tool. The main conclusions that have been drawn are that a new view of management is neither visible in Austrian nor Polish universities. The main barriers to innovation in the management of Polish and Austrian universities are the lack of open communication, leadership, and support for creativity. Among the stimulants in the examined institutions were indicated: teamwork, awareness of joint accomplishments, building an atmosphere conducive to new solutions, defining the areas of change. Innovations in university management affect the efficiency of the investigated institutions. There is a need to model the innovation in university management and to develop methods for measuring innovation in university management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, G. (2012). Potrzeba innowacji zarządzania: czy współtworzenie wartości wraz z klientami oznacza początek "zarządzania 2.0"? Zarządzanie Publiczne, 1(14), 11-25.
 2. Barańska-Fischer, M. (2010). Innowacje produktowe odzwierciedleniem rynkowej orientacji organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 153, 194-201.
 3. Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M.J. (2008). Management innovation. Academy of Management Review, 4, 825-845.
 4. Bratnicka, K. (2011). Rola przywództwa w stymulowaniu twórczości w organizacjach. Organizacja i Kierowanie, 4, 129-140.
 5. Canen, A.G. (2002). Innovation management education for multicultural organizations: Challenges and a role for logistics. European Journal of Innovation Management, 2, 73-83.
 6. Czekaj, J., (2013). Metody Organizatorskie w Doskonaleniu Systemu Zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 7. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i Przedsiębiorczość. Praktyka i Zasady. Warszawa: PWE.
 8. Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i Fart, czyli Innowacja i Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 9. Flak, O. (2012). Rola wybranych aspektów innowacyjności zarządczej w tworzeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Współczesne Zarządzanie, 4, 46-55.
 10. Hamel, G. (2006). Innowacje w sferze zarządzania: Powody, cele i sposoby. Harvard Business Review - Polska, 38, 57-68.
 11. Hamel, G., & Prahalad, C.K. (2002). Thinking differently. Business Quarterly, 59(4), 22-35.
 12. Hamel, G., & Breen, B. (2008), Zarządzanie Jutra. Jakie Jest Twoje Miejsce Ww Przyszłości?, Lublin: Harvard Business School Press.
 13. Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka.
 14. Kraśnicka, T., Głód, W., & Wronka, M. (2014). Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) - stan badań nad zjawiskiem. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 73, 333-349.
 15. Krupski, R. (2014). Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30(5), 7-16.
 16. Krzakiewicz, K., & Cyfert, S. (2013). Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu: Innowacje w Zarządzaniu, 300, 28-38.
 17. Lachiewicz, S. (2014). Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia Ekonomiczne Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach, 183, 153-161.
 18. Leja, K. (2011). Koncepcje Zarządzania Współczesnym Uniwersytetem. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 19. Lewandowska, M.S. (2014). Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 2(270), 53-80.
 20. Lichtarski, J.M. (2010). Innowacje w obszarze struktur organizacyjnych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Tom: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, 373-380.
 21. Lisiński, M. (2016). Metody naukowe w metodologii nauk o zarzązdaniu, Przegląd Organizacji, 4, 11-19.
 22. Lisiński, M. (2011). Analiza metodologii nauk o zarządzaniu. In J. Czekaj & M. Lisiński (Eds.). Rozwój Koncepcji i Metod Zarządzania. Kraków: Fundacja UEK.
 23. OECD. (2005). Oslo Manual. Retrieved from http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf
 24. Olejniczuk-Merta, A. (2014). Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 22-30.
 25. Pichlak, M. (2012). Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 60, 282-292.
 26. Pomykalski, A. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście rynku globalnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179, 141-148.
 27. Rojek, D. (2014). Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 28(101), 207-219.
 28. Sadowska, J. (2004). Innowacje Procesowe w Przedsiębiorstwie - Wpływ Wdrożenia na Środowisko Naturalne. Sopot: Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania.
 29. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria Rozwoju Gospodarczego. Warszawa: PWN.
 30. Sławińska, M., (2015). Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, H( XLIX), 157-167.
 31. Stabryła, A. (2007). Zarządzanie Strategiczne w Teorii i Praktyce Firmy. Warszawa: PWN.
 32. Starzyńska, W. (2005). Statystyka Praktyczna. Warszawa: PWN.
 33. Tiwari, R., Buse, S., & Herstatt, C. (2007). Innovation via global route: Proposing a reference model for chances and challenges of global innovation processes. Technology and Innovation Management, July, 1-19.
 34. Trzepizur, P. (2016). Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie, 24, 52-62.
 35. Wasilewska, A., & Wasilewski, M. (2016). Stan, Kierunki i Efektywność Innowacji w Przedsiębiorstwach Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 36. Włodarczyk, M. (2007). Projektowanie innowacji procesowych na początku XXI wieku. Organizacja i Kierowanie, 2, 129-140.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu