BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Igielski Michał (Gdynia Maritme University, Poland)
Title
Use of Key Employees in the Knowledge Management Process in Polish Enterprises
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 201-215, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Kluczowi pracownicy
Knowledge, Knowledge management, Key employees
Note
summ.
Abstract
The primary objective of the study is to determine the degree of occurrence of knowledge management concepts in Polish enterprises and to assess the effectiveness of using key employees in this process. Obviously, in the beginning, the author will identify key employees in the surveyed entities (based on the literature of the subject he will propose and describe in detail the features of their work and their competences). The set of objectives determined the further course and nature of the study. Therefore, two basic research methods were applied: analysis of the subject literature and structured interview with the employees of the analyzed entities. The survey itself was conducted in 2017 in 14 randomly selected large enterprises based in Poland (432 people took part in the survey). As shown by literature analyses and empirical studies, the degree of occurrence of knowledge management concepts in Poland and the number and use of key employees in this process is still at a low level - Poland's distance from the richest and most developed countries is still of a structural nature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowitz, W., & Williams, R. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. London: Prentice Hall.
 2. Carter, J. C. (2009). Succession Planning. Austin: University of Texas. Cynk, R. (20016). Metody utrzymywania kluczowych pracowników w organizacji. Journal of Modern Management Process, 1(1). 71-79.
 3. Dobija, D. (2003). Pomiar i Sprawozdawczość Kapitału Intelektualnego Przedsiębiorstwa. Warszawa: WSPiZ.
 4. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania. (1981). Warszawa: PWE.
 5. Fayol, H. (2013). General and Industrial Management. Warszawa: Difin.
 6. Fazlagić, A. (2001). Zarządzanie Wiedzą. Poradnik Gazety Prawnej, 33.
 7. Fernández-Aráo, C. (2014). 21st-century talent spotting. Why potential now trumps brains, experience, and competencies. Harvard Business Review, (06), 46-56.
 8. Grudzewski, W., & Hejduk, I. K. (2004). Zarządzanie Wiedzą w Przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 9. Gupta, J. H. D., Sharma, S. K., & Hsu, J. (2004). An Overview of Knowledge Management. London: Idea Group.
 10. Igielski, M. (2017). Assumptions to the model of managing knowledge workers in modern organizations. Management, 1(27), 133-147.
 11. Kowalczyk, A., & Nogalski, B. (2007). Zarządzanie Wiedzą. Koncepcje i Narzędzia. Warszawa: Difin.
 12. Kowalówka, M. (2015). HIPOs, czyli jak zarządzać pracownikami o wysokim potencjale? Retrieved from https://rynekpracy.pl/artykuly/hipos-czylijak-zarzadzac-pracownikami-o-wysokim-potencjale
 13. Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w Warunkach Niepewności. Podręcznik dla Zaawansowanych. Warszawa: PWN.
 14. Lis, A. (2017). Relacyjny wymiar zdolności organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej. Organizacja i Kierowanie, 2(176), 313-328.
 15. Malhotra, Y. (2001). It's time to cultivate growth. Retrieved from http://www.youcan.bt.com/youcan/flash/lw/mar2001/cultivate_growth.html
 16. Myers, P. S. (1996). Knowledge Management and Organizational Design. Boston: Butterworth-Heinemann.
 17. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2000). Kreowanie Wiedzy w Organizacji. Warszawa: Poltext.
 18. Perechuda, K. (2005). Zarządzanie Wiedzą w Przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 19. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie-Procesy-Metody. Warszawa: PWE.
 20. Słownik Języka Polskiego PWN. Retrieved from http://sjp.pwn.pl/
 21. Internetowa Encyklopedia PWN. Retrieved from http://encyklopedia.pwn.pl
 22. Schement, J. R., & Curtis, T. (1995). Tendencies and Tensions of the Information Age: The Production and Distribution Information in the United States. New York: Transaction Press.
 23. Stankiewicz, M. J. (2006). Zarządzanie Wiedzą jako Kluczowy Czynnik Międzynarodowej Konkurencyjności Przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.
 24. Tuomi, I. (1999). Corporate Knowledge. Theory and Practice of Intelligent Organizations. Helsinki: Metaxis.
 25. Walkowiak, R. (2004). Model Kompetencji Menedżerów Organizacji Samorządowych. Olsztyn: UWM.
 26. Walsh, J. P., & Ungson, G. R. (1991). Organizational Memory. Academy of Management, 1(16), 57-91.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu