BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczak Tomasz (University of Lodz, Poland, PhD student), Stawasz Edward (University of Lodz, Poland)
Title
The Impact of External Financing on the Flexibility and Performance Outcomes of Micro and Small Enterprises
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 277-291, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie zewnętrzne
Micro-enterprise, Small business, External financing
Note
summ.
Abstract
The aim of the presented paper is to assess the impact of external financing on the flexibility and performance outcomes of micro and small enterprises. The concept, related factors, areas and effects of enterprise flexibility as well as the determinants of using external funding by enterprises are discussed. The impact of external financing on flexibility, including commercial and public sources of funding, is also presented. The second part of the paper presents the results of empirical research carried out on 91 micro and small Polish enterprises that were using external financing. The conducted research confirms the hypothesis concerning a diversified impact of external financing on the flexibility of enterprises. The hypothesis about the impact of flexibility on achieving development goals of enterprises has also been confirmed. Success in this area requires improved flexibility. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdulsaleh, A.M., & Worthington, A.C. (2013). Small and medium-sized enterprises financing: A review of literature. International Journal of Business and Management, 14(8), 36-54.
 2. Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. Journal of Banking & Finance, 30, 2931-2943. doi:10.1016/j.jbankfin.2006.05.009.
 3. Berends, H., Jelinek, M., Reymen, I., & Stultiens, R. (2014). Product innovation processes in small firms: Combining entrepreneurial effectuation and managerial causation. The Journal of Product Innovation Management, 4, 616-635. doi.org/10.1111/jpim.12117.
 4. Blackburn, R.A., Hart, M., & Wainwright, T. (2013). Small business performance: Business, strategy and owner-manager characteristics. Journal of Small Business and Enterprise Development, 1(20), 8-27. doi.10.1108/14626001311298394.
 5. Bodlaj, M., Povŝe, H., & Vida, I. (2017). Cross-border relational exchange in SMEs: The impact of flexibility-based trust on export performance. Journal of Eastern European Studies Management, 22(2), 199-220. doi.10.5771/0949-6181-2017-2-199.
 6. Chajęcki, A., Krzakiewicz, Ch., & Chajęcki, M. (2012). Elastyczność organizacji a turbulentne otoczenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 737, 9-36.
 7. Cingoz, A., & Akdogan, A.A. (2013). Strategic flexibility, environmental dynamism, and innovation performance: An empirical study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 583-584. doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.528.
 8. De Toni, A., & Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities. Omega. The International Journal of Management Science, 6(33), 525-540. doi.10.1016/j.omega.2004.07.014.
 9. Dreyera, B, & Grønhaugb, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of Business Research, 57, 484-494. doi.10.1016/S0148-2963(02)00315-6.
 10. Ebben, J.J., & Johnson, A.C. (2005). Efficiency, flexibility or both? Evidence linking strategy to performance in small firms. Strategic Management Journal, 26, 1249-1259. doi. 10.1002/smj.503.
 11. Englehardt, Ch.S., & Simmons, P.R. (2002). Organizational flexibility for a changing world. Leadership & Organization Development Journal, 3(23), 113-121.
 12. Fiegenbaum, A., & Karnani, S. (1991). Output flexibility - A competitive advantage for small firms. Strategic Management Journal, 2(12), 101-114. doi.org/10.1002/smj.4250120203.
 13. Hatum, A., & Pettigrew, A.M. (2006). Determinants of organizational flexibility: A study in an emerging economy. British Journal of Management, 2(17), 115-137.
 14. Głodek, P., & Wiśniewska, M. (2016). Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. In R. Lisowska & J. Ropęga (Eds.). Przedsiębiorczość i Zarządzanie w Małej i Średniej Firmie. Teoria i Praktyka (pp. 623-650). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Golden, W., & Powell, P. (2000). Towards a definition of flexibility: In serach of the Holy Grail?. Omega. The International Journal of Management Science, 4(28), 371-484. doi.org/10.1016/S0305-0483(99)00057-2.
 16. Grabowski, W., & Stawasz, E. (2017). The role of business consulting in creating knowledge and formulating a strategy of development in polish micro-enterprises. Journal for East European Management Studies, 22(3), 287-309. doi.10.5771/0949-6181-2017-3-374.
 17. Gudkova, S. (2008). Rozwój Małych Przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 18. Kortmann, S., Gelhard, C., Zimmermann, C., & Piller, F.T. (2014). Linking strategic flexibility and operational efficiency: The mediating role of ambidextrous operational capabilities. Journal of Operations Management, 32(7-8), 475-490.
 19. Krupski, R. (2008). Elastyczność Organizacji. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 20. Matejun, M. (2015). Absorpcja Wsparcia w Zarządzaniu Rozwojem Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Podejście Strategiczne. Łodź: Wyd. Politechnika Łódzka.
 21. Miszczak, T. (2017). Elastyczność małych przedsiębiorstw w kontekście finansowania zewnętrznego z udziałem środków publicznych. Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Wydział Zarządzania. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 22. Łuczka, T. (2001). Kapitał Obcy w Małym i Średnim Przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Nurdiani, I., Borslet, J., & Fricker, S.A. (2012). Literature review of flexibility attributes: Framework for software developing organization. Journal of Software: Evolution and Process, 1-25. doi.org/10.1002/smr.1937.
 24. Orton, J.D., & Weick, K.E. (1990). Loosely coupled systems: A reconceptualization. Academy of Management Review, 2(15), 203-223.
 25. Osbert-Pociecha, G., Moroz, M., & Lichatrski, J.M. (2008). The elasticity of an enterprise as a configuration of partial elasticities. Gospodarka Narodowa, 19(4), 59-84.
 26. Pecujlija, M., Jaksic, K., Drobnjak, S., Cocis, I., Kesetovic, Z., & Seslija, D. (2017). Serbian companies reactivity and flexibility and their crisis management efficiency and effectiveness. Journal of Eastern European Studies Management, 22(2), 257-270. doi. 10.5771/0949-6181-2017-2-257.
 27. Sipa, M., Gorzeń-Mitka, I., & Skibiński, A. (2015). Determinants of competitiveness of small enterprises: Polish perspective. Procedia Economics and Finance, 27, 445-453. doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01019-9.
 28. Spithoven, A., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N. (2013). Open innovation practices in SMEs and large enterprises. Small Business Economics, 41, 537-562. doi. 10.1007/s11187-012-9453-9.
 29. Stabryła, A. (2005). Analiza elastyczności systemu jako instrument programowania zmian i rozwoju. In J. Rokita & W. Grudzewski (Eds.), Elastyczność Organizacji. Katowice: GWSH.
 30. Stanisławski, R. (2013). Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Organizacja i Kierowanie, 4(157), 119-139.
 31. Van der Weerdt, N., Verwaal, E., Volberda, H.W., & Stienstra, M. (2014). Organizing for Flexibility: Addressing dynamic capabilities and organization design. In A. Bollingtoft, L. Donaldson, G.P., Huber, D.D. Hakonsson, & Ch.C. Snow (Eds.), Collaborative Communities of Firms. (pp. 105-125). New York: Springer-Verlag.
 32. Van der Weerdt, N., Verwaal, E., & Volberda, H.W. (2006). Firm size, organizational flexibility, and performance: Do small firms have a competitive advantage over larger firms?. Frontiers of Entrepreneurship Research, 15(26), article 7.
 33. Vos, E., Jia-YuhYeh, A., Carter, S., & Tagg, S. (2007). The happy story of small business financing. Journal of Banking & Finance, 9(31), 2648-2672. doi.org/10.1016/ j.jbankfin.2006.09.011.
 34. Zvirblis, A., & Buracas, A. (2012). Backgrounds of aggregated assessment of SMEs competitive advantage determinants. TEM Journal, 1(4), 213-215.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu