BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caputa Wiesława (WSB University in Poznań, Poland)
Title
Responsible Market Offer as an Element of Customer Capital Creation : a Theoretical and Empirical Study
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 365-384, rys., bibliogr. 47 poz.
Keyword
Kapitał klienta, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zaufanie
Customer capital, Corporate Social Responsibility (CSR), Trust
Note
summ.
Abstract
The main goal of the article is to indicate the place and importance of the CSR concept in building customer capital, with a particular emphasis on the brewing sector. The considerations are focused on proving the thesis assuming the necessity of basing the business strategy on the foundation of corporate social responsibility. In the perspective of enterprises in the brewing sector, this is connected with the necessity to change the structure of the market offer in favor of the products enabling the reduction of social costs, resulting from an excessive consumption and taking actions aimed at creating a pattern of behavior that will be perceived by the customers as authentic and consistent. On the basis of literature studies, results of own surveys, analyses of industry materials, including the reports on the social responsibility of the leaders of the brewing market in Poland, this thesis has been proved. The business model of the leaders of the brewing market is based on the CSR foundation. However, the basic problem of the industry is its effective market communication. The actions resulting in the change of the market offer in favor of low-alcohol products and creating a responsible culture of consumption from the perspective of customers are perceived as typical business activities. The condition for achieving above-average benefits is to create and offer distinctive values on the market, which requires focusing activities not only on improving communication with customers, but also building relationships based on trust. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, J. (2016). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. In P. Bartkowiak, D. Dudek, & E. Wszendybył-Skulska (Eds.), Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności i Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju w Procesie Funkcjonowania Organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
 2. Blatberg, R.C., & Deighton J. (1996). Manage marketing by the customer equity. Harvard Business Review, 74(July-August), 136-144.
 3. Bruhn, M. (2001). Relationship-Marketing: Das Management von Kundenbeziehungen. München: Vahlen Verlag.
 4. Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w Teorii i Praktyce Gospodarowania. Warszawa: PWN.
 5. Caputa, W. (2015). Kapitał Klienta w Budowaniu Wartości Przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 6. Caputa, W., Krawczyk-Sokołowska, I., & Paździor, A. (2017). Wartość Klienta w Perspektywie Wiedzy i Rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 7. Corvey, S. (2017). 7 Nawyków Skutecznego Działania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebiss.
 8. Dobiegała-Korona, B. (2002). Zarządzanie wartością klienta. In I. Hejduk & G.W. Grudzewski (Eds.), Przedsiębiorstwo Przyszłości - Wizja Strategiczna. Warszawa: Difin.
 9. Friederichs-Schmidt, S. (2003), Wertorientierte Kundensegmentierung: State of the Art und Praxisbeispiele (pp. 22-26. ).München: Fördergesellschaft Marketing.
 10. Fombrum, C.J., & Rindova, V.P. (1996). Who's tops and who decides? The social construction of corporate reputations. Working Paper New York University: Stern School of Business,
 11. Fung, V.K., Fung, W.K., & Wind Y. (2008). Konkurowanie w Płaskim Świecie, Budowanie Przedsiębiorstw Przystosowanych do Płaskiego Świat. Warszawa: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Koźmiński.
 12. Herman, A. (2006). Kilka refleksji na temat nowych źródeł wartości przedsiębiorstwa. In B. Dobiegała-Korona & A. Herman (Eds.), Współczesne Źródła Wartości Przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 13. Johnson, M.W. (2010). Seizing the White Space: Business Model Innovation for Growth and Renewal. Boston: Harvard Business School Publishing.
 14. Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2011). Mapy Strategii w Biznesie. Jak Przełożyć Strategię na Mierzalne Wyniki. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 15. Kazarkiewicz, A. (2007). Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej. Monitor Rachunkoowsci i Finansów, 5 . Retrieved from http://czasopisma.beck.pl/monitor-rachunkowosci-i-finansow/artykul/wartoscdla-klienta-we-wspolczesnej-rachunkowosci-zarzadczej/
 16. Kotler, Ph., & Caslione, J.A. (2009). Chaos. Zarządzanie i Marketing w Erze Turbulencji. Warszawa: MT Bisnes.
 17. Kreft, J. (2015). Za Fasadą Społeczności, Elementy Zarządzania Nowymi Mediami. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego.
 18. Lambkin, M., Foxall, G., Van Raaji, F., & Heilbrum B. (2001). Zachowanie Konsumenta. Koncepcje i Badania Europejskie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty?. Journal of Marketing, 63(4), 33-44.
 20. Prahaland, C.K.,& Ramaswamy, V. (2000). Co-opting customer competence. Harvard Business Review, 70(1), 78-86.
 21. Rindova, V., Williamson, J., Petkova, A., & Sever J. (2005). Being good or being known. An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of organizational reputation. Academy of Management Journal, 48(6), 1033-1050.
 22. Rudawska, R. (2008). Znaczenie Relacji z Klientami w Procesie Kształtowania Wartości Przedsiębiorstwa. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 23. Rudolf-Sipötz, E. (2003). Kundenwert: Konzeption - Determinanten - Management. In B. Günter & S. Helm (Eds.), Kundenwert: Grunlagen - Innovative Konzepte - Praktische Umsetzungen. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 24. Skorupska, J. (2016). Konsumeryzacja podejmowania decyzji zakupowych w relacjach B2B za pomocą kanału e-commerce. In H. Liberska, D. Malina, & D. Suwalska-Barancewicz (Eds.), Zmiany w Życiu Współczesnych Ludzi i Ich Konteksty. Warszawa: Difin.
 25. Schneider, C. (2007). Kundenwertbasierte Effizienzmessung. Der Beitrag von Marketing-maβnahmen zur Unternehmenswerterhöhung in der Automobilindustrie. Wiesbaden: DUV Verlag.
 26. Sztompka, P. (2005). Socjologia Zmian Społecznych. Kraków: Znak.
 27. Storbacka, K., Stradvik, T., & Grönroos, Ch. (1994). Managing customer relationship for profit. International Journal of Service Industry Management, 5, 21-38.
 28. Supekova, S. (2015). Aspects of green marketing: The current situation in the selected companies in the Slovak Republic. In V. Kunova & M. Dolinsky (Eds.), Current Issues of Science and Research in the Global World. Proceedings of The International Conference on Current Issues of Science and Research in the Global World. Vienna, Austria 27-28 May 2014. London: Taylor & Francis Group.
 29. Szwajca, D. (2014). Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: "Organizacja i Zarządzanie", 74, 617-629.
 30. Tomczak, T., & Rudolf-Sipötz E. (2003). Bestimmungsfaktoren des Kundenwertes. Ergebnisse einer branchenübergreifenden Studie. In B. Günter & S. Helm (Eds.), Kundenwert, Grundlagen - Innovative Konzepte - Praktische Umsetzungen. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 31. Ulwick, A. W. (2009). Czego Chcą Klienci. Tworzenie Przełomowych Produktów i Usług Dzięki Innowacji Ukierunkowanej na Rezultaty. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 32. Visser, W. (2010). The evolution and revolution of corporate social responsibility. In M. Pohl & N. Tolhurst (Eds.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully. New York: Wiley.
 33. Vogel, V. (2006). Kundenbindung i Kundenwert. Der Einfluss von Einstellungen auf das Kaufverhalten. Wiesbaden: DUV Gabler Editio Wissenschaft.
 34. Warzymy lepszy swiat. Raport społecznej odpowiedzilanosci Grupy Żywiec za 2016. Retrieved from www. grupazywiec.pl/wp-content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy.pdf
 35. Weber, J., & Lissautzki M. (2004). Kundenwertcontrolling. Reihe: Advanced Controlling, 7. Jg., Band 41, Vallendar.
 36. West, D., Ford J., & Ibrahim E. (2006). Strategic Marketing. Creating Competitive Advantage. New York: Oxford University Press Inc..
 37. Wright, R. (2006). Consumer Behaviour. Londyn: Thomson Learning.
 38. Beer statistics 2010 edition. The Brewers of Europe. Retrieved on 10 March, 2017, from www.brewersofeurope.org
 39. Beer statistics 2016 edition. The Brewers of Europe. Retrieved on 16 March, 2017, from www.brewersofeurope.org
 40. Coraz mniej alkoholu w piwie. Polacy szukają w nim smaku, a nie procentów. Retrieved from http://www.portalspozywczy.pl/raporty/coraz-mniej-alkoholu-w-piwie-polacy-szukaja-w-nim-smaku-a-nieprocentow,143043_0.html
 41. Monitoring branżowy, Analizy sektorowe. (2017). Retrieved from http://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/raporty-branzowe/rynek-piwa-w-polsce/
 42. Raport odpowiedzialności społecznej Grupy Żywiec za okres 2009-2011. Retrieved from www. raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/2013/09/dokument_1_20121025155921_882.pdf
 43. Raport Zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012. Retrieved from http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/2013/09/dokument_1_20121024104339_5641.pdf
 44. Rocznik Statystyczny Przemysłu. (1998). Warszawa: GUS.
 45. Rocznik Statystyczny Przemysłu. (2000). Warszawa: GUS.
 46. Rocznik Statystyczny Przemysłu. (2011). Warszawa: GUS.
 47. The Contribution made by Beer to the European Economy. (2011). Retrevied from www.brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/archives/publication(1).pdf
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu