BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwil Izabella (University of Economics in Wroclaw, Poland)
Title
Level of Consumer Awareness in the Aspect of Local and Regional Food Products Originating from Lower Silesia - Results of Surveys
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 535-547, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Żywność, Produkty regionalne, Świadomość konsumenta
Food, Regional product, Consumer awareness
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
The article addresses issues related to determining the level of consumer awareness in terms of local and regional food from the Lower Silesia region. In addition, regional food certification systems have been characterized. At the same time, the focus was on health-promoting products. The study uses literature studies and the results of questionnaire surveys conducted among a group of students participating in Student Activity Days in December 2017. The final part of the article presents conclusions from the conducted research, which results in relatively low consumer awareness in the studied area. The surveyed population group indicated that they know what local and regional products are, and in a few cases they were able to identify such products. The research carried out confirms that this knowledge is not sufficient. Respondents from Lower Silesia, as well as inhabitants of other voivodships, were able to exchange the food produced in the studied region to a small extent. The research results published in the article refer only to a part of the general population of the country, which is why they are for illustrative purposes only. Conducting such research on a group of people representing the entire population may be beneficial to determine the situation of consumers and entrepreneurs, and may serve as an indicator of the situation of local and regional products of Lower Silesia, in comparison with domestic production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczuk, F. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 15-24.
 2. Borowska, A. (2008). Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 107-122.
 3. Diplock, A., Aggett, P., Ashwell, M., Bornet, F, Fern, E., & Roberfroid, M. (1999). scientific concepts of functional foods in Europe - consensus document. British Journal of Nutrition, 81(1), 1-27.
 4. Filipiak-Florkiewicz, A., Florkiewicz, A., Topolska, K., & Cabała, A. (2015). Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLVIII(2), 166-175.
 5. Gradziuk, B. (2015). Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII(3), 96-102.
 6. Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 22-31.
 7. Gulbicka, B. (2014). Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- Państwowy Instytut Badawczy, 116, 1-151.
 8. Lange, E. (2010). Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(70), 7-24.
 9. Lemanowicz, M., & Szwacka-Mokrzycka, J. (2014). Innovation activities in the food market. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 111-123.
 10. Minta, S. (2013). Bariery rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Dolnego Śląska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5(4), 280-284.
 11. Mirosa, M., & Lawson, R. (2012). Revealing the lifestyles of local food consumers. British Food Journal, 114(6), 116-125.
 12. Mossberg, L. (2007). A marketing approach to the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 59-74.
 13. Pieniak, Z., Verbake W., Vanhonacker F., Guerro L., & Hersleth, M. (2009), Association between traditional food consumption and motives for food choice in six European countries. Appetite, 53(1), 101-108.
 14. Rogala, A. (2015). Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej. Handel Wewnętrzny, 3(356), 227-238.
 15. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 18. Brochure: Produkt tradycyjny i lokalny wytwarzanie, promocja, budowanie marki, dystrybucja Kompendium dobrych marek. Retrieved 7 December, 2017, from http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/Projekty_z_konkursu_I_KSOW/Agrinatura/Broszura_Produkt_tradycyjny_i_lokalny._Kompendium._Całość.pdf
 19. EU quality logos. Retrieved 7 December, 2017 from https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes_en
 20. Chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, nazwy specyficznego charakteru oraz lista produktów tradycyjnych. (2005). Warszawa: Wyd. FAPA.
 21. Report Beeline Research & Consulting. (2017). Żywność lokalna, myśl globalnie jedz lokalnie, czyli Polacy o lokalnej żywności.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu