BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olko Sławomir (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Stakeholders Engaged in the Strategy of Smart Specializations - Identification of Roles and Categorization Based on Selected Regions in Poland
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 567-586, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Inteligentna specjalizacja, Interesariusze, Strategia rozwoju regionalnego
Smart specialization, Stakeholders, Regional development strategy
Note
summ.
Country
Województwo mazowieckie, Województwo śląskie, Województwo wielkopolskie, Województwo dolnośląskie, Województwo pomorskie
Mazowieckie Voivodeship, Silesian Voivodeship, Greater Poland Voivodeship, Lower Silesian Voivodeship, Pomorskie Voivodeship
Abstract
The purpose of the paper is the presentation of stakeholders roles in the process of determining and modifying smart regional specializations. The paper uses the method of stakeholders identification and their role based on active observations, open interviews and analysis of publicly available strategic documents concerning the development of such regions. The stakeholders approach is rarely used in the strategic processes of regions. The originality and value of the paper consists in the application of a stakeholders analysis which is used in the strategic analyses of companies to evaluate regional development strategy based on smart specializations. The performed process of stakeholders identification and categorization shows that in the practical approach of determining the smart specializations of a region, two groups of stakeholders can be distinguished: cooperating and assisting ones. The analysis of stakeholders was performed in six selected regions of Poland that can be characterized by the greatest number of companies in the following provinces: Mazowieckie, Śląskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie and Pomorskie. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atkisson, A. (2010). Believing Cassandra. Earthscan.
 2. Bryson, J. M., Patton, M. Q., & Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rationale, step-wise approach and toolkit. Evaluation and Program Planning, 34(1), 1-12.
 3. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The triple helix - university - industry - government relations: A laboratory for knowledge based economic development. EASST Review, 14, 14-19.
 4. Fellnhofer, K. (2017). Facilitating entrepreneurial discovery in smart specialisation via stakeholder participation within online mechanisms for knowledge-based policy advice. Cogent Business & Management, 4, 1-14. https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1296802.
 5. Foray, D. (2009). ERA: Entrepreneurial Regional Action. Science & Technology, 2, 44-47.
 6. Foray, D., & Hall, B. (2007). Smart specialisation. The concept. Knowledge Economists Policy, Brief, 9(October), 20-24.
 7. Foray, D., & van Ark, B. (2007). Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe. Knowledge Economists, Policy Brief, 1.
 8. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. New York: Cambridge University Press.
 9. Freeman, R.E., Harrison, J.S., & Wicks A.C. (2007). Managing for stakeholders. Survival, Reputation and Success. New Heaven and London: Yale University Press.
 10. Friedman, A.L., & Miles, S. (2006). Stakeholders. Theory and Practice. New York: Oxford University Press.
 11. Hołub-Iwan, J., & Wielec, Ł. (2014). Opracowanie systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (Part 1). Charakterystyka Krajowego Klastra Kluczowego w oparciu o analizę źródeł wtórnych. Warszawa: PARP.
 12. Kardas, M. (2011). Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(50), 121-135.
 13. Kjær, A.M. (2004). Governance. Cambridge: Polity Press.
 14. Knop, L. (2015a). Rozwój przemysłów kreatywnych w kontekście inteligentnych specjalizacji. In D. Jelonek & T. Turek (Eds.) Kreowanie Przedsiębiorczości. Perspektywa Procesów i Technologii Informacyjnych (pp. 11-25.). Częstochowa: Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania.
 15. Knop, L. (2015b). Zarządzanie klastrem - założenia oceny. In A. Borowiecki & T. Rojek (Eds.), Kształtowanie Relacji Partnerskich Form Współdziałania Współczesnych Przedsiębiorstw. Strategie - Procesy - Narzędzia (pp. 63-78.). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 16. Mushove, P., & Vogel, C. (2005). Heads or tails? Stakeholder analysis as a tool for conservation area management. Global Environmental Change, 15(3), 184-198.
 17. Olko, S. (2016). Dialog w klastrach w świetle podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 90, 63-79.
 18. Olko, S., & Brzóska, J. (2017). Conception and implementation of regional innovation strategy based on smart specializations of Śląskie Voivodship. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 1(47), 43-51.
 19. Penc-Pietrzak, I. (2003). Analiza Strategiczna w Zarządzaniu Firmą. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. Phillips, R. (2003). Stakeholder Theory and Organizational Ethics. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 21. Pugh, D. S., Hickson, D. J., Hinings, C. R., & Turner, C. (1968). Dimensions of organization structure. Administrative Science Quarterly, 1, 65-105.
 22. Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell Ch., Quinn, C., & Stringer, L. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90, 1933-1949.
 23. Rogers, E. R. (2003). Diffusion of innovation (5th ed.). New York: Free Press.
 24. Strahl, D. (Ed.). (2010). Innowacyjność Europejskiej Przestrzeni Regionalnej a Dynamika Rozwoju Gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 25. EU Regulation. (2013). 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013.
 26. European Union. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3). Retrieved from http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
 27. Ramy strategiczne (2015). Ramy strategiczne na rzecz inteligentych specjalizacji Dolnego Śląska, Załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020.
 28. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Retrieved from https://innowacyjni.mazovia.pl/assets/uploads/Regionalna-Strategia-Innowacji-dla-Mazowsza-do-2020-roku.pdf
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu