BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piszczek Marzena (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Compliance with the Principles of Openness and Transparency of Public Finances by Polish Local Governments Based on an Example of Large Cities
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2018, vol. 17, s. 603-626, tab., bibliogr. 51 poz.
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Budżet zadaniowy, Przejrzystość
Local government finance, Task budget, Transparency
Note
summ.
Abstract
The principles of openness and transparency of public finances are considered to be the most important and fundamental principles for budget economy. Compliance with both these principles is a prerequisite for efficient public control of the management of local finances, and thus for efficient spending of public funds. The purpose of this article is to analyze the statutory provisions on openness and transparency of public finances in order to answer the question as to what extent direct implementation of such provisions guarantees efficient spending of public funds and communication with the local community. To this end, an analysis of financial data was performed about the execution of the budget, for the last budget year available at the official websites of the largest Polish cities, as well as of data available on the website of the Ministry of Finance on budgeting practices employed by Polish local governments. In addition, the article presents the core features of a task budget whose execution may contribute to better and more efficient communication with the local community, as well as to better comply with the principles of openness and transparency. However, this requires the implementation of reporting standards with such a structure and format of information that will be comprehensible and clear to the citizen. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alt, J.E., Lassen, D.D., & Rose, S. (2006). The causes of fiscal transparency: Evidence from the U.S. States, IMF Staff Papers, 53(Supl.), 30-57.
 2. Bastida, F., & Benito, B. (2007). Central government budget practices and transparency: An international comparison. Public Administration, 85(3), 667-716.
 3. Benito, B., & Bastida, F. (2009). Budget transparency. Fiscal performance and political turnout: An international approach. Public Administration Review, 69(3), 403-417.
 4. Boubeta, A. S., Santias, F. R., & Alegre, J. C. (2010). Budget transparency in local government: Empirical analysis on a sample of 33 Galician municipalities. Retrieved from http://www.um.es/dp-hacienda/eep2010/comunicacio- nes/eep2010-65.pdf
 5. Bronić M., Ott K., & Urban J. (2012). Local budget transparency: The case of 33 Croatian cities. Financial Theory and Practice, 36(4), 355-371.
 6. Carlitz, R. (2013). Improving transparency and accountability in the budget process: An assessment of recent initiatives. Development Policy Review, 31(S1), 49-67.
 7. Diamond, J. (2003). Performance Budgeting: Managing the Reform Process. International Monetary Fund.
 8. Dziemianowicz, R., & Wyszkowski, A. (2013). Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30, 235-243.
 9. Filas, J., Levitas, T., & Piszczek, M. (2002). Local government budgeting - Poland. In M. Hogye (Ed.). Local Government Budgeting. Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest: Open Society Institute.
 10. Filas, J., Piszczek, M., & Stobnicka, I. (1999). Budżet Zadaniowy. Narzędzia i Procedury. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego - Fundacja Skarbu Państwa.
 11. Gliniecka, J. (2015). Przejrzystość i jawność jako reguły gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi. Gdańskie Studia Prawnicze, XXXIII, 155-175.
 12. Hameed, F. (2005). Fiscal transparency and economic outcomes. IMF Working Paper. International Monetary Fund.
 13. Heald, D. (2003). Fiscal Transparency: Concept, Measurement and UK Practice, Public Administration, 81(4), 723-759.
 14. Jorge, S., Moura e Sa P., Pattaro, A.F., & Lourenco, R.P. (2011). Local Government financial transparency in Portugal and Italy: A comparative exploratory study on its determinants. 13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting, 9-10 June 2011, Ghent (Belgium).
 15. Kopits, G., & Craig, J. (1998). Transparency in government operations. IMF Occasional Paper, 158. Washington: International Monetary Fund.
 16. Kosikowski, C. (2005). Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, Kontrola Państwowa, 2. Retrieved from www.nik.gov.pl/plik/id.1558.pdf
 17. Lubińska, T. (Ed.). (2009). Nowe Zarządzanie Publiczne - Skuteczność i Efektywność. Budżet Zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin.
 18. Malinowska-Misiąg, E. (Ed.). (2016). Jawność i Przejrzystość Finansów Publicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Misiąg, W., & Niedzielski, A. (2001). Jawność i Przejrzystość Finansów Publicznych w Polsce w Świetle Standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Warszawa: IBnGR.
 20. Owsiak, S. (Ed.). (2002). Budżet Władz Lokalnych. Warszawa: PWE.
 21. Petrie, M. (2013). The current state of fiscal transparency: Norms, assessment and country practices, World Bank Special Series on Governance & Public Sector Management, 4, September. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29697
 22. Pakoński, K. (Ed.). (2000). Budżet. Warszawa: Municipium.
 23. Piotrowski, S.J., & Van Ryzin, G.G. (2007). Citizens attitudes towards transparency in local government. The American Review of Public Administration, 37(3), 306-323.
 24. Prechmand, A. (2002). Fiscal transparency and accountability. In Globalization and New Challenges of Public Finance: Financial Management, Transparency and Accountability (pp. 28-30 ). Rome, New York: Report on the Meeting of the Group of Experts.
 25. Profeta, A. (2008). Porazni rezultati istraživanja korupcije u 8 hrvatskih gradova. Retrieved from http://www.monitor.hr/clanci/porazni-rezultatiistrazivanja-korupcije-u-8-hrvatskih-gradova/102/
 26. Raport Najwyższej Izby Kontroli. (2015). Zapewnienie Jawności i Przejrzystości Finansów Publicznych Przez System Sprawozdawczości Finansowej. Warszawa: NIK
 27. Sawulski, J. (2015). Audyt (Nie)przejrzystości Finansów Publicznych w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych.
 28. Sedmihradska, L. (2015). Budget Transparency in Czech Local Government, Procedia Economics and Finance, 25, 598-606.
 29. Wajda-Lichy, M. (2006). Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej. In D. Kopycińska, Regulacyjna Rola Państwa we Współczesnej Gospodarce. Szczecin, Pringroup.
 30. Wehner, J., & de Renzio, P. (2013). Citizens, legislators, and executive disclosure: The political determinants of fiscal transparency. World Development, 41, 96-108.
 31. IMF. (2007). Revised Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Washington.
 32. IMF. (2007). Manual on Fiscal Transparency. Washington.
 33. IMF. (1998). The Fiscal Transparency Code. Washington.
 34. www.mf.gov.pl
 35. http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178553/Bogacii-biedni--MF-Kleszczow-najbogatsza-gmina-w-Polsce--Przytuly--najbiedniejsza
 36. http://www.um.es/dp-hacienda/eep2010/comunicacio- nes/eep2010-65.pdf
 37. http://www.monitor.hr/clanci/porazni-rezultati-istrazivanja-korupcije-u-8-hrvatskih-gradova/102/
 38. OECD. (2002). OECD Best Practices for Budget Transparency.
 39. Public Finance Act of 27 August 2009, Dz.U. of 2013, item 885, as amended.
 40. Regulation of the Minister of Finance on Rules for Classification of Incomes, Expenses, Revenues, Expenditures, and Funds from Foreign Sources, Dz.U. of 2018, item 767.
 41. Regulation of the Ministry of Finance and Development of 9 January 2018 on Budget Reporting, Dz.U. of 2018, item 109.
 42. Municipal Engineering Act, Dz.U. of 1996 No. 9, item 43.
 43. Regulation of the Ministry of Finance on Rules of Financial Operations of Budgetary Units and Establishments, Dz.U. of 2015, item 1542.
 44. Constitution of the Republic of Poland dated 2 April 1997, Dz.U. of 1997 No. 78, item 483, as amended.
 45. Public Information Access Act of 6 September 2001, Dz.U. of 2014, item 782, as amended.
 46. Classified Information Protection Act of 5 August 2010, Dz.U. of 2010 No. 182, item 1228.
 47. Act of 8 March 1990 on the Local Government of Communes and Municipalities, Dz.U. of 2018, item 994.
 48. Act of 5 June 1998 on the Local Government of Counties, Dz.U. of 2013, item 595, as amended.
 49. Act of 5 June 1998 on the Local Government of Voivodeships, Dz.U. of 2013, item 596, as amended.
 50. Regulation of the Council of Ministers of 24 December 2007 on the Polish Classification of Activity, Dz.U. of 2007 No. 251, item 1885; of 2009 No. 59, item 489; and of 2017, item 2440.
 51. Regulation of the Minister of Finance on Detailed Classification of Incomes, Expenses, Revenues, Expenditures, and Foreign Funds, Dz.U. of 2017, item 1421; and Dz.U. of 2018, item 767.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu