BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Atraktory rynkowe
Market Attractors
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 51-62, tab., bibliogr. 25 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Pozycjonowanie, Alianse strategiczne, Badania marketingowe, Relacje organizacja-otoczenie
Positioning, Strategic alliances, Marketing research, Organization-environment relations
Note
JEL Classification: O43, O47, D02
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy funkcjonowania atraktorów rynkowych, czyli miejsc zapewniających przedsiębiorstwu stabilizację na rynku. Mogą być one wyznaczone za pomocą pozycjonowania lub pojawiają się, jako zjawiska emergentne, tworząc nowe formy zachowań klientów. Konkluzją rozważań jest stwierdzenie, że aby uniknąć chaosu w dobie pojawiających się przeobrażeń, należy opracować koncepcje sprawnego przenoszenia pozycji firmy w przestrzeń zapewniającą pełne wykorzystanie jej mocy przerobowych. Przedstawione sposoby uniezależniania się od wahań rynkowych, zwiększają możliwość pozyskania informacji niezbędnej przy podnoszeniu konkurencyjności podmiotu gospodarującego. Menadżer odpowiedzialny za rozwój firmy w długim okresie, powinien być świadomy istnienia atraktorów rynkowych. One bowiem mogą dostarczyć informacji umożliwiających reorganizację starych struktur. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the functioning of market attractors which are places providing for the company stabilization of market position. These are: points appearing on the positioning map; the area based on the nature of the business; strategic alliances; self-organization. The conclusion of the article is that in order to avoid the chaos in the face of emerging structural transformations, it is necessary to develop appropriate concepts for the efficient transition of a company's position to the area which stabilizes the production. Expanding the marketing research paradigm by prospecting surveys increased the ability to acquire the information needed to initiate new ways to improve the competitiveness of a company. Manager responsible for stabilizing the company in the long term should be aware of the existence of marketing attractors that provide the information for reorganizing old structures. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe, podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Dworak J. (2016), Modele biznesu współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, red. T. Falencikowski. Politechnika Gdańska, Quarterly Journal no 4/2016(19), Gdańsk.
 4. Dworak J. (2014), Średnia arytmetyczna jako wyznacznik pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstw, [w:] T. Bernat, D. Kopycińska (red.) Studia i Praca, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 5, T. 2.
 5. Encyklopedia Powszechna, T. 3 (1976). PWN, Warszawa.
 6. Goodwin P., Wright G. (2012), Analiza decyzji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Gospodarek T. (2009), Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 9. Jakimowicz A. (2010), Źródła niestabilności struktur rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kaczmarczyk S. (1995), Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa.
 11. Konecki K.T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kotler Ph. (1994), Marketing analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 14. Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 15. Rogoziński K. (2012), Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007.
 17. Mrówka R. (2010), Przywództwo w organizacjach Analiza najlepszych praktyk, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 18. Mruk H. (1994), Rutkowski I.P, Strategia produktu, PWE, Warszawa.
 19. Nadler R.S. (2011), Inteligencja emocjonalna w biznesie. Praktyczne strategie współpracy z ludźmi, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 20. Potocki A. (2005), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa.
 21. Zieliński J.S. (2000), Inteligentne systemy w zarządzaniu Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. www.kopernik.org.pl/bazawiedzy/artykuly/percepcjaemergencja-emergencja/.
 23. http://www.conquest.pl/6149/badanie-fokusowe-element-badania-rynku.
 24. http://sjp.pwn.pl/sjp/atraktor;2551128.html.
 25. http://sjp.pwn.pl/slowniki/konwergencja.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.02.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu