BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzesiak Marzena (Politechnika Gdańska), Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska)
Title
Innovative Training in BSR - the Aims and Tasks in Master BSR Project
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 123-125
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Szkolenia, Program Socrates-Erasmus, Szkolenie zawodowe
Training, Socrates-Erasmus programme, Work training
Abstract
Omówiono cele projektu MASTER BSR, a następnie przedstawiono partnerów projektu oraz zadania, za które była odpowiedzialna Politechnika Gdańskia.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.201.02.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu