BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zacher Lech W. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Długofalowe trendy rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Long-Term Trends in the Development of the Information Society
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 48, s. 29-42, bibliogr. 57 poz.
Issue title
Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego : wybrane problemy
Keyword
Złożoność organizacji, Społeczeństwo informacyjne, Cyberprzestrzeń, Analiza trendu
Complexity of the organization, Information society, Cyberspace, Trend analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważną i niezbędną przesłanką myślenia o przyszłości jest rozpoznanie rzeczywistości, czyli otoczenia, różnorodności jego wymiarów (m.in. rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej, świadomościowej) - nie mówiąc o ich interakcjach i sprzężeniach. Ważna jest też autorefleksja podmiotów wypowiadających się o przyszłości, decydentów podejmujących decyzje strategiczne i konsumenckie. Uświadomienie sobie, jak działa społeczna czy techno-społeczna fabryka (techno-social fabric), zależy też od stanu wiedzy, stosowanych podejść i metod badawczych (typu badań systemowych, socjocybernetyki, rozpoznania i analizy trendów, symulacji komputerowych, foresightu, analiz Big Data itp.).(fragment tekstu)

All activities of people and their organizations require a good recognition of reality, its nature and mechanisms of ongoing processes, changes in the surroundings and so on. Trend analysis is a useful analytical tool to this end. Identification and recognition of trends (from micro to mega) is necessary in prospective studies, in elaboration of long-term development strategies and planning. Separation of trends is difficult in the present complex and chaotic reality. In the information era there is more data available, however, there is bigger complexity and diversity of processes of development and social change. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agamben G., Wspólnota, która nadchodzi, Wyd. Sic!, Warszawa 2008.
 2. Barret J., Our Final Invention - Artificial Intelligence and the End of Humanity Era,St. Martin's, New York 2013.
 3. Bińczyk E., Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Wydawnictwo UMK, Toruń 2012.
 4. Coates J. F. et al., 2025 - Scenarios of US and Global Society Reshaped by Science and Technology, Oak Hill Press, Greensboro, N. C. 1997.
 5. Cornish E. et al., The Study of the Future - An Introduction to the Art and Science of Understanding and Shaping Tomorrow's World, The World Future Society, Washington,D. C. 1977.
 6. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Impuls, Kraków 2015.
 7. Cyberświat - możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.
 8. Drozdowski R., Szlendak T., Przeciwko miniaturyzacji. Złożoność jako wyzwanie dla socjologii, w: Co po kryzysie?, red. G. Skąpska et al., PTS, Warszawa 2016.
 9. Dylematy etyczne dnia dzisiejszego i przyszłości, red. I. Wojnar, Elipsa, Warszawa 2001.
 10. Ford M., Świat robotów - Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, cdp.pl, Warszawa 2016.
 11. Futures Research - New Directions, red. H. Linstone, W. H. C. Simmonds, Addison-Wesley, London-Tokyo 1977.
 12. Generative Mechanisms Transforming the Social Order, red. M. S. Archer, Springer,Cham 2015.
 13. Gibson W., Rozpoznanie wzorca, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 14. Giddens A., Klimatyczna katastrofa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 15. Goodman M., Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać przeciwko tobie, Helion, Gliwice 2016.
 16. Graham W., Miasta wyśnione - Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Karakter, Kraków 2016.
 17. Innowacyjność, kreatywność a rozwój, red. J. Kleer, A. P. Wierzbicki, PAN, Warszawa 2012.
 18. Kaku M., Przyszłość umysłu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.
 19. Kamijo Y. et al., Negotiations with the future: incorporating imaginary future generations into negotiations, "Sustainability Science" 2017, vol. 12, no. 3, s. 409-420.
 20. Kelly K., The Inevitable - Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future, Viking, New York 2016.
 21. Klein N., To zmienia wszystko - Kapitalizm kontra klimat, MUZA, Warszawa 2016.
 22. Kurzweil R., Nadchodzi osobliwość - Kiedy człowiek przekroczy granice biologii,Kurhaus, Warszawa 2013.
 23. Mayer-Schönberger V., Cukier K., BIG DATA - Rewolucja, która zmieni nasze myślenie,pracę i życie, MT Biznes, Warszawa 2014.
 24. Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów - mediatyzacja życia publicznego, Difin, Warszawa 2013.
 25. Morozov E., To Save Everything, Click Here - The Folly of Technological Solutionism,Public Affairs, New York 2014.
 26. Murphy R., The emerging hydrocarbon reality, technological and post-carbon utopias,and social innovation to low-carbon societies, "Current Sociology" 2015, vol. 63,no. 3, s. 317-338.
 27. Naisbitt J. et al., High tech - high touch. Technologia a poszukiwanie sensu, Zysk i S-ka,Poznań 2003.
 28. Naisbitt J., Aburdene P., Megatrends 2000 - Ten New Directions for the 1990's, William Morrow and Co., New York 1990.
 29. Naisbitt J., Global Paradox, William Morrow and Co., New York 1994.
 30. Naisbitt J., Megatrendy - Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 31. Norberg J., Progress - Ten Reasons to Look Forward to the Future, Oneworld Publications,London 2017.
 32. "Options", winter 2016/2017 - pismo wydawane przez International Institute for Applied Systems Analysis (numer zatytułowany: An infinite number of futures).
 33. Orzeł B., Appleizacja kultury - Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2014.
 34. Rainie L., Wellman B., Networked - The new social operating system, MIT Press, Cambridge,M. A.-London 2014.
 35. Rifkin J., Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych - Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Studio EMKA, Warszawa 2016.
 36. Segal H. P., Technology and Utopia, American Historical Assoc., Washington, D. C. 2006.
 37. Smil V., Tworzenie bogatego świata - Perspektywy w ekonomii, przemyśle, środowisku,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 38. Szmyd J., Zagrożone człowieczeństwo - Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym,Thesaurus Silesiae, Katowice 2015.
 39. Taleb N. N., Czarny łabędź - O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Kurhaus, Warszawa 2014.
 40. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość - jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszawa 2010.
 41. Transitions to Sustainable Development - New Directions in the Study of Long Term Transformative Change, red. J. Grin et al., Routledge, New York 2010.
 42. Weinberger D., Everything is Miscellaneous. The Power of the Next Digital Disorder,Times Books, New York 2007.
 43. Zacher L. W., Cywilizacja techniczna - społeczeństwo informacyjne w perspektywie wiedzy,w: Społeczeństwo - technologia - gospodarka w świecie sieciowych powiązań.
 44. Ku przyszłości, red. A. Betlej et al., KUL, Lublin 2016, s. 87-104.
 45. Zacher L. W., Integracja europejska w uwarunkowaniach transformacji i rekonfiguracji światowych (niektóre aspekty bezpieczeństwa i zagrożenia), w: Kultura bezpieczeństwa- potrzeby i uwarunkowania, t. 1, red. S. Jaczyński, J. Kunikowski, Siedlce 2016, s. 185-207.
 46. Zacher L. W., Perspektywy intelektualne w społeczeństwie cyfrowym, w: Problemy Nowoczesnej Edukacji, t. IV: Co teraz i co później?, red. E. Sadowska, W. Sztumski, WSL,Częstochowa 2014/2015, s. 75-84.
 47. Zacher L. W., Przekraczanie granic - denaturalizacja człowieka i jego otoczenia, "Dialog Edukacyjny" 2016, nr 1-2 (32-33), s. 2-6.
 48. Zacher L. W., Pułapki urbanizacji w perspektywie globalnej, w: Megamiasta przyszłości- szanse czy zagrożenia rozwoju, red. J. Kleer, Z. Strzelecki, PAN, Warszawa 2015, s. 111-120.
 49. Zacher L. W., Rewolucja naukowo-techniczna, w: Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 50. Zacher L. W., Rewolucyjność - w perspektywie nauki i praktyki, "Dialog Edukacyjny"2016, nr 3-4, s. 7-11.
 51. Zacher L. W., Rozdroża globalizacji. Niektóre aspekty racjonalno-etyczne, "Dialog Edukacyjny"2015, nr 3-4 (30-31), s. 9-12.
 52. Zacher L. W., Technika - wartości - trwały rozwój (Refleksja o zmieniających się relacjach,znaczeniach i praktykach społecznych, "Transformacje" 2016, nr 1-2, s. 154-171.
 53. Zacher L. W., Technika i wartości, w: Leksykon socjologii moralności, red. J. Mariański,Nomos, Kraków 2015, s. 844-849.
 54. Zacher L. W., Upraktyczniona wiedza i spragmatyzowana moralność, czyli człowiek w zdegenerowanym otoczeniu współczesnym, w: Studia nad Wiedzą. Intelektualiści między powołaniem a apostazją, t. VIII, red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński,KUL, Lublin 2016, s. 29-44.
 55. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska,Difin, Warszawa 2014.
 56. Zuckerman E., Rewire - Digital Cosmopolitans in the Age of Connection, Norton, New York-London 2013.
 57. Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. A. Radomski, R. Bomba, "E-naukowiec", Lublin 2013.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu