BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielnicki Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Title
Transformacja modelu komunikacji w zarządzaniu organizacją i w funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego. Rola informatyki w procesie transformacji modelu komunikacji
Transformation of the Communication Model in the Management of the Organization and in the Functioning of the Information Society. The Role of Information Technology in the Process of Transforming the Communication Model
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 48, s. 43-62, rys., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego : wybrane problemy
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Informatyka, Zarządzanie, Cyberprzestrzeń
Information society, Information science, Management, Cyberspace
Note
streszcz., summ.
Abstract
Komunikacja jest rozpatrywana jako proces ciągłego, wielopoziomowego działania przedsięwziętego w celu skutecznego podejmowania decyzji i wzbogacania naszej wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Połączenie w artykule dwóch zagadnień systemów komunikacji w: 1) zarządzaniu organizacją, 2) funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego, wynika z faktu, że w przyszłości systemy te będą prawdopodobnie stanowić integralny system. Dziś są one jeszcze niespójne, jednak aktualne trendy rozwoju technologii informatycznej wskazują, że sieciowy model komunikacji będzie stanowić podstawowy model krajowego systemu informacyjnego. Krajowy systemu informacyjny będzie tym przyszłościowym rozwiązaniem, które posłuży zarówno organizacjom, jak i społeczeństwu.(fragment tekstu)

The article presents selected issues concerning transformation of the communication model in organization management and functioning of the information society. It also characterizes IT in transformational processes. Literary analysis and research by the author leads to the recommendation of the network communication model as a contemporary model, meeting the needs of both management and the information society. The existing trend of information technology development shows that the network communication model will be the basic national information system. The national information system will be the solution that will benefit both organizations and society. In the final part of the paper an analysis of the factors influencing the efficiency of the communication system was conducted.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adai W. L., Buchan N. R., A Model of Communication Context and Measure of Context Dependence, "Academy of Management Discoveries" 2016, vol. 2, no. 2.
 2. Anderson L. W., Krathwohl D., A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, Longman, New York 2001.
 3. Ariyachandra T., Watson H., Which Data Warehouse Architecture Is Most Successful?,"Business Intelligence Journal" 2006, no. 11 (1).
 4. Beamer L., Varne I., Intercultural communication in the global workplace, McGraw-Hill/Irwin, Boston, New York 2011.
 5. Bloom B. S., Engelhart M. D. et al., Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain, David McKay Company,New York 1956.
 6. Delone W., McLean E., The DeLone and McLean Model of Information Systems Success:A Ten-Year Update, "Journal of Management Information Systems" 2003, no. 19 (4).
 7. Domain-Specific Conceptual Modeling, red. D. Karagiannis, H. C. Mayer, J. Mylopoulos,Springer, 2016.
 8. Dulbiński A., Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem sieci rozległych (praca doktorska), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa 2012.
 9. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A., Fundamentals of Business Process Management, Springer, 2013.
 10. Eadie W. F., Goret R., Theories an models of communication: Foundations and heritage, w: Theories and models of communication (Tomo i), red. P. Cobley, P. J. Schulz, EE.UU.: De Gruyter Moution, Berlin/Boston 2013.
 11. Encyclopedia of Information Science and Technology, red. M. Khosrow-Pour, Hershey,2017.
 12. Erl T., Khattak W., Buhler P., Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques,Prentice Hall Press Upper Saddle River, 2016.
 13. Fensel D., Lausen H., Polleres A., De Bruijn J., Stollberg M., Roman R., Domingue J.,Enabling Semantic Web Services: Web Service Modeling Ontology, Springer Scienc& Business Media, 2016.
 14. Kisielnicki J., Intellectual capital in the knowledge management process - relations - factorsw: Business Environment in Poland, red. A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel,Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
 15. Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa 2014.
 16. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 17. Koźmiński A. K., Hierarchie: czy wiecznie żywe?, w: monografia pod red. W. Morawskiego,maszynopis 2017.
 18. Laney D., Deja VVVu: Others Claiming Gartner's Construct for Big Data, January 14,2012 (A member of the Gartner Blog Network).
 19. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Parigi P., Santana J. J., Cook K. S., Online Field Experiments, Studying Social Interactions,"Context, Social Psychology Quarterly" 2017, vol. 80, iss. 1.
 21. Polanyi M., Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, University of Chicago Press (reprint), Chicago 1974.
 22. Severin W. J., Tankard J. W. Jr., Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media, University of Texas, Austin 2014.
 23. Shannon C., A Mathematical Theory of Communication, reprinted with corrections from "The Bell System Technical Journal", July, October 1948, vol. 27.
 24. Shannon C., Weaver W., A Mathematical theory of communication, University of Illinois Press, 1948.
 25. Tatnall A., Web Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Information Science Reference, Hershey 2010.
 26. Trompenaars B. F, Hampden-Turner Ch., Culture for Business, retrieved from: http://www2.thtconsulting.com, 2017.
 27. Trompenaars B. F., Hampden-Turner Ch., Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, 2nd edition, Nicholas Brealey Publishing Ltd.,London & Santa Rosa 1997.
 28. Trompenaars B. F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 29. Trompenaars B. F., Woolliams P., Business Across Cultures, Capstone Publishing Ltd.,2003.
 30. Woods D., Hollnagel E., Joint Cognitive Systems: Foundations of Cognitive Systems Engineering, FL: Taylor & Francis, Boca Raton 2005.
 31. Zhang Q., Cheng L., Boutaba R., Cloud computing: state-of-the-art and research challenges,"Journal of Internet Services and Applications" 2010, vol. 1, iss. 1.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu