BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hejduk Irena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Transformacja cyfrowa gospodarki wyzwaniem dla systemów edukacyjnych
Digital Transformation of the Economy: A Challenge for Education Systems
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 48, s. 63-81, bibliogr. 63 poz.
Issue title
Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego : wybrane problemy
Keyword
Nowe technologie, Paradygmaty zarządzania, Gospodarka cyfrowa, Chmura obliczeniowa, System edukacji, Transformacja cyfrowa
High-tech, Management paradigms, Digital economy, Cloud computing, Educational system, Digital transformation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W XIX w. rewolucja przemysłowa odmieniła środowisko społeczne i zrodziła naukowe zarządzanie. Obecnie obserwowane zmiany dokonają jeszcze większej rewolucji technicznej i wywołają potrzebę zweryfikowania podstaw dyscypliny zarządzania oraz wskazania elementów nowego paradygmatu zarządzania. O tym, jakie paradygmaty będą rządziły współczesną nam rzeczywistością, zaskakująco trafnie już 1982 r. napisał Robert Nasbitt w swojej pracy Megatrends. Wymienił w niej takie trendy jak: decentralizacja, sieciowość, wysokie technologie, społeczeństwo informacyjne. Dziś mamy okazję obserwować funkcjonowanie tych paradygmatów w praktyce.(fragment tekstu)

The aim of the chapter is to define perspectives of business changes in the range of new technologies which are going to change totally our milieu in the nearest 10 years. They are also a challenge for educational systems. On the basis of the conducted analysis, it has been stated that key trends of changes are: decentralization, networking, new technologies, the information society. Key effects of the anticipated changes can be: lowering the age of effective activity of managers at an operational level and deepening the exclusiveness of managerial positions at the strategic level; deepening of the proved knowledge of a wide range of social and economic phenomena, which is crucial for taking decisions; evolution of the costly business functioning model from fixed costs towards variable costs.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Pindelski M., Mrówka R., Obłój T., Koncepcja zarządzania uwagą, w: Zarządzanie uwagą na współczesnym rynku, red. M. Aluchna, M. Pindelski, P. Płoszajski,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Ansoff H. I., Zarządzanie strategicznie, PWE, Warszawa 1985.
 3. Babuśka Ł., Gasik M., Sankowska A., Kluczowe determinanty przedsiębiorstwa inteligentnego,w: Informatyka w globalnym świecie, red. J. Kisielnicki, PJWSTK, Warszawa 2006.
 4. Banaszyk P., Cyfert S., Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 5. Beazley H., Boensich J., Harden D., Continuity Management: Preserving Corporate Knowledge and Productivity when Employees Leave, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
 6. Bennis W., Goleman D., Toole J., Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. Jasne zasady, MT Biznes, Warszawa 2009.
 7. Berger L. A., Berger D. R., The Talent Management Handbook: Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing and Promoting Your Best People, The McGraw-Hill Companies, New York 2004.
 8. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Clarke T., Clegg S., Management Paradigm for the New Millenium, "International Journal for Management Reviews" 2000, no. 2 (1).
 10. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ,Warszawa 2003.
 11. Dolan S. L., Garcia S., Auerbach A., Understanding and Managing Chaos in Organisations,"International Journal of Management" 2003, no. 20 (1).
 12. Drucker P. F., The New Productivity Challenge, "Harvard Business Review" 1991,no. 69 (3).
 13. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 14. Eliasson G., Folster S., Lindberg T., Pousette T., Taymaz E., The Knowledge Based Information Economy, Industrial Institute of Economic and Social Research,Stockholm 1990.
 15. Evans C., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 16. Fairtlough G., The Three Ways of Getting Things Done: Hierarchy, Heterarchy and Responsible Autonomy in Organizations, Triarchy Press, Birdport 2005.
 17. Fazlagić A. J., Zarządzanie wiedzą: szansa na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 2006.
 18. de Geus A., The Living Company, "Harvard Business Review" 1997, no. 75 (2).
 19. Glass N., Chaos, Non-Linear Systems and Day-to-Day Management, "European Management Journal" 1996, no. 14 (1).
 20. Gołębiowski T., Dudzik T. M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 21. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Trust Management - The New Way in the Information Society. "Economics and Organization of Enterprise" 2008a, no. 2 (2).
 22. Gueutal H. G., Stone D. L., The Brave New World of e-HR. Human Resources Management in the Digital Age, John Wiley & Sons.
 23. Hagel J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice 2006.
 24. Hamel G., Strategy as Revolution, "Harvard Business Review" 1996, no. 74 (4).
 25. Hamel G., Zarządzanie jutra, RedHors, Warszawa 2008.
 26. Hamel G., Prahalad C. K., Competing for the Future, Harvard Business School Press,Boston 1994.
 27. Hardin R., Zaufanie i społeczeństwo, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka,M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 28. Howe N., Strauss W., The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve, "Harvard Business Review" 2007, July-August.
 29. Kaplan R. S., Norton D. P., Mastering the Management System, "Harvard Business Review" 2008, no. 86 (1).
 30. Kay J., The Truth about Markets, Allen Lane, London 2003.
 31. Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 32. Kim W. C., Mauborgne R., Blue Ocean Strategy, "Harvard Business Review" 2004,no. 82 (10).
 33. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 34. Koźmiński A. K., Koniec świata menedżerów?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,Warszawa 2008.
 35. Kramer R. M., Rethinking Trust, "Harvard Business Review" 2009, no. 87 (6).
 36. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Altheica, Warszawa 2001.
 37. Lechman E., Społeczeństwo informacyjne w ujęciu międzynarodowym, w: Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, PWN, Warszawa 2008.
 38. Lewis D., Seven Counterintuitive Trends, "Strategy Business" 2007, nr 1/30.
 39. Linder J. C., Cantrell S., Changing Business Models: Surveying the Landscape, Accenture Institute for Strategic Change, 2000.
 40. Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Cloud computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 41. Magretta J., Why Business Models Matter, "Harvard Business Review" 2002, no. 80 (5).
 42. Mateos A., Rosenberg J., Chmura obliczeniowa, Helion, Warszawa 2011.
 43. Megatrends 2010: The Rise of Conscious Capitalism, Hampton Roads Publishing, Charlottesville 2010.
 44. Morrison N., The Second Curve: Managing the Velocity of Change, Nicholas Brealey,London 1996.
 45. Muraszkiewicz M., A second face of innovation, konferencja "Przedsiębiorczość w czasach kryzysu", Brama Innovation Camp - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Jachranka 28-29.12.2011 r.
 46. Naisbitt J., Asia Megatrends, Warner Books, New York 1997.
 47. Ogilvy J. A., Creating Better Futures: Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow,Oxford University Press, New York 2002.
 48. Podolny J. M., The Buck Stops (and Starts) at Business School, "Harvard Business Review" 2009, no. 87 (6).
 49. Porter M. E., The Five Competitive Forces that Shape Strategy, "Harvard Business Review" 2008, no. 86 (1).
 50. Rudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice 2013.
 51. Rugemer C., The Fragility of Gigantism, "Research EU", Special Issue, September 2008.
 52. Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 53. Senge P. M., Scharmer C. O., Jaworski J., Flowers B. S., Presence: Human Prupose and the Field of the Future, Doubleday Broadway, New York 2004.
 54. Stephenson K., The Quantum Theory of Trust: The Secret of Mapping and Managing Human Relationship, Financial Times Prentice Hall, New York 2006.
 55. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 56. Tapscott D., Williams A. D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 57. Thurow L. C., Powiększanie bogactwa: Nowe reguły w gospodarce opartej na wiedzy,Helion, Gliwice 2006.
 58. W poszukiwaniu Nowych Paradygmatów Zarządzania, red. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk,Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 59. Zgajewski M., Dybka E., Falkowski D., Gajda R., Gawroński M., Kubiak M., Małek W.,Mazurkiewicz P., Piskorz P., Zawiła-Niedźwiecki J., Cloud computing w sektorze finansowym. Raport, Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich, Warszawa 2012.
 60. Fundacja Rockefelera, Scenarios for the Future of Technology and International Development, May 2010, http://m.rockfound.org/uploads/files/bba493f7-cc97-4da3-add6-3deb007cc719.pdf [dostęp: 17.10.2015].
 61. https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas [dostęp: 26.03.2016].
 62. National Science Foundation, Converging Technologies for Improving Human Performance (nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science),2002, http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report. pdf [dostęp: 17.04.2013].
 63. Radziwon K., Szuder P., Karasek J., Sokolnicki J., Chmura obliczeniowa z perspektywy CFO - wyzwanie, ryzyko czy nieograniczone możliwości?, webinarium Microsoft/KPMG, listopad 2014, https://strategieit.wordpress.com/2014/10/26/chmura-obliczeniowa- z-perpektywy- cfo [dostęp: 09.02.2018].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu