BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmiałek Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza efektywności zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie spółek notowanych na GPW
Analysis of the Effectivness of Human Resources Management on the Example of Companies Listed on the WSE
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 75-85, tab., rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wskaźniki efektywności, Pomiar efektywności, Ocena efektywności
Human Resources Management (HRM), Effectiveness ratios, Efficiency measurement, Effectiveness evaluation
Note
JEL Classification: J24, L21.
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podkreśla kluczową rolę pracowników w organizacji i porusza ważny problem, jakim jest pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano na istotne wskaźniki, które mogą zostać uwzględnione przy konstruowaniu oceny efektywności ZZL. Przeprowadzone badanie empiryczne na przykładzie wybranych spółek notowanych na GPW latach 2009-2016 z działu produkcji artykułów spożywczych i napojów w pozwoliło na dokonanie próby oceny efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze artykułów spożywczych. (abstrakt oryginalny)

The article emphasizes the key role of employees in the organization and raises an important problem, which is the measurement of the effectiveness of human resources management. Based on a review of the literature, important indicators were identified that may be taken into account when constructing the evaluation of human resources management (HRM). The empirical study conducted on the example of selected companies listed on the WSE in the years 2009-2016 from the food and beverage production industry allowed to assess the effectiveness of human resource management in the food sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagieńska A. (2014), Human capital financial results of an enterprise - research on the best employers in Poland, "e-Finanse", Rzeszów, Vol. 12.
 2. Bryan, L.L. (2007), The new metrics of corporate performance: Profit per employee, McKinsey Quarterly, Iss 1.
 3. Fitzn-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, ABC, Kraków.
 4. Gates, S., Langevin, P. (2010), Human capital measures, strategy, and performance: HR managers' perceptions, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 23.
 5. Gołembski M., Wojtkowiak G. (2016), Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 79.
 6. Hay Goup, (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w okresie spowolnienia gospodarczego, http:// www.haygroup.com/pl/press/details.aspx?id=42031&show=n [22.02.2018].
 7. Phillips J.J., Stone R.D., Phillips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Human Factor, Kraków.
 8. Phillips J.J. (2007), Measuring ROI fact, fad, or fantasy?, "T+D", Vol. 61(4).
 9. Pocztowski A. Urbaniak B. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, Borkowska, S. (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. PWC (2015), SARATOGA Human Capital Benchmarking, https://www.pwc.pl [15.02.2018].
 12. ROI Institute, https://roiinstitute.net/ [16.02.2018].
 13. Rutkowska, A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1.
 14. Sierociński, P. (2002), Mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 15. SRHM (2017), Human Capital Benchmarking Report, https://www.shrm.org/ [15.02.2018].
 16. Stępień, J.B. (2001), Mierniki funkcji kadrowej. Jak mierzyć efektywność inwestowania w zasoby ludzkie, "Personel i Zarządzanie", nr 13-14.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.022
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu