BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie
Information Security Management Systems in Enterprise
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 2, s. 127-135, wykr., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo informacji, Kapitał intelektualny
Safety management, Information security, Intellectual capital
Note
JEL Classification: D83.
streszcz., summ.
Abstract
Celem publikacji jest wskazanie rosnącego znaczenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. Information Security Management Systems, ISMS) w kontekście rozwijającego się i szybko ewoluującego czarnego rynku. Stosowanie istniejących rozwiązań w postaci standardów takich jak ISO 27000 jest niewystarczające bez szerszego zrozumienia sposobu funkcjonowania przestępców. Ponadto rozwój cyberprzestępczości doprowadził do ryzyka strat w kapitale relacyjnym i społecznym, które nabierają coraz większego znaczenia dla konkurencyjności organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this publication is to point out rising importance of Information Security Management Systems (ISMS) in context of developing black market. Using existing solutions like ISO 27000 standard is insufficient without understanding of criminal modus operandi. Development of cybercrime leads to risk of losing relational and social capitals. Both of them grain more and more meaning for competitiveness of organisations in knowledge-based economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brandis K. et. al. (2016), A process framework for information security management "International Jurnal of Information Systems and Project Management", Vol 4, No 4.
 2. Brangetto, P., Kert-Saint M. (2015), Economic aspects of national cyber security strategies Project Report, Tallinn.
 3. Castelfranchi C., Falcone R., Marzo F. (2006), Trust and relational capital "Computational and Mathematical Organization Theory", Vol 17, Issue 2.
 4. Deneen C. C., Ng E. M., Shroff R. H. (2011), Analysis of the technology acceptance model in examining students' behavioural intention to use an eportfolio system "Australasian Jurnal of Educational Technology", No 27(4).
 5. Durodolu, O. (2016), Technology Acceptance Model as a predictor of using information system' to acquire information literacy skills "Library Philosophy and Practice", November.
 6. Glenny M. (2011), Mroczny Rynek. Hakerzy i nowa mafia. Wydawnictwo W.A.B, Warszawa.
 7. Hadnagy, C. (2012), Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami, Wydawnictwo Helion.
 8. IFCC 2001 Internet Fraud Report 2001-2016.
 9. Jordan T. (2011), Hakerstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kosiński J. (2015), Paradygmat cyberprzestępczości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Lenart-Gansiniec R. (2015), Relational Capital for Managing the Uncertainty of the Environment, "Jurnal of Science of the Military Academy of Land Forces, Volume 47 Number 1 (175).
 12. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Raport Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji, 2013.
 14. Vannoy S., Palvia P. (2010), The social influence model of technology adoption "Communications of the ACM", Volume 53 Issue 6, June.
 15. Walukiewicz S. (2012), Kapitał społeczny, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 16. Zuniga H., Barnidge M., Scherman A. (2017), Social Media Social Capital, Offline Social Capital and Citizenship: Exploring asymmetrical Social Capital Effects [w:] "Political Communication", No 34.
 17. The Knowledge-Based Economy, Paryż, 1995.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.026
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu