BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawski Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Sto lat polskiej polityki gospodarczej
A century of Polish economic policy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 11-32, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza, Rozwój gospodarczy, Ekonomia
Economic policy, Economic development, Economics
Note
streszcz., summ.
Artykuł dostępny również w języku angielskim, nr 3A, s. 11-33
Abstract
Polityka gospodarcza rządu polskiego przechodziła różne fazy, które jednak generalnie można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należały te, kiedy polityka polska mieściła się w głównym nurcie przemian światowych. Do drugiej te, kiedy władze polskie stawiały na alternatywne wobec mainstreamu rozwiązania, ulegając pokusie "pójścia na skróty". Generalnie można powiedzieć, że pierwsze przyczyniały się do rozwoju kraju, a drugie sprowadzały jego rozwój na manowce, izolując od gospodarki światowej. Do pierwszej grupy można zaliczyć cały okres międzywojenny, łącznie z latami 30., kiedy to tendencje autarkiczne były właśnie mainstreamowe, lata 1944-1947 i lata 1989-2015.(abstrakt oryginalny)

The economic policy of Polish governments changed but can be broadly divided into two groups. The first encompassed periods when Polish policy belonged to a widelyde defined world mainstream. The second - those when Polish governments attempted alternatives to the mainstream, looking for various ways of "taking a shortcut". In general, the first group helped economic development, the second hindered it, isolating the country from the world economy. The first group included the entire interwar period, when autarchic tendencies were mainstream, as well as the years 1944-1947 and 1989-2015.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, BGW, Warszawa 1992.
 2. Hausner J., Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 3. Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, PWE, Warszawa 1995.
 4. Kaliński J., Plan odbudowy gospodarczej 1947-1949, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
 5. Kaliński J., Polityka gospodarcza Polski w latach 1948-1956, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 6. Kaliński J., Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2009.
 7. Knakiewicz Z., Deflacja polska 1930-1935, PWE, Warszawa 1967.
 8. Kuczyński W., Po wielkim skoku, PWE, Warszawa 1981.
 9. Landau Z., Plan stabilizacyjny 1927-1930. Geneza, założenia, wyniki, Książka i Wiedza, Warszawa 1963.
 10. Leszczyńska C., Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924-1936, Wydawnictwo UW, Warszawa 2013.
 11. Łapa M., Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929, ibidem, Łódź 2002.
 12. Miller L., Tak to było, Zapol, Warszawa 2009.
 13. Morawski W., Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego, PWN, Warszawa 1990.
 14. Orzechowski M., Verheugen G., Projekt - Rozszerzenie. Jak Polska wchodziła do Unii. Nieznane kulisy rozszerzenia, BELLONA, Warszawa 2009.
 15. Skiba J., Reglamentacja dewizowa w Polsce w latach 1936-1939, unpublished PhD thesis in the library of SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.
 16. Tomaszewski J., Stabilizacja waluty w Polsce. Z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed zamachem majowym, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu