BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurzak-Mabrouk Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Wskaźnik ładu społecznego zrównoważonego rozwoju - zdrowie publiczne. Analiza kampanii społecznych realizowanych w krajach arabskich z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych
Analysis of Social Campaigns in the Field of Cancer Prevention - Public Health as an Indicator of Sustainable Development
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 71-81, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ład społeczny, Zdrowie, Kampanie społeczne
Sustainable development, Social order, Health, Social campaigns
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem kampanii społecznej jest spowodowanie zmiany w zastanej rzeczywistości, dzięki rozwikłaniu, przybliżeniu określonych zjawisk, poszerzeniu wiedzy na ich temat, uwrażliwieniu społeczeństwa na oczekiwane kwestie i angażowanie w ważkie tematy społeczne. Kampanie społeczne korzystają z licznych narzędzi, pośród których reklama jest jednym z nich. Zadaniem reklamy społecznej jest zrealizowanie celów społecznych. Celem autora jest zaprezentowanie kampanii społecznych, które zrealizowane zostały w krajach arabskich, w krajach tych organizowanych jest bowiem wiele kampanii dotyczących kobiet. Zwracają one w dużej mierze uwagę na profilaktykę zdrowia. Zdrowie publiczne jest dziedziną, w składzie której znajduje się jeden ze wskaźników ładu społecznego omawianej koncepcji, opisujący umieralność na nowotwory złośliwe. Istotna jest edukacja w tym zakresie, aby móc zapobiegać chorobom, aniżeli je leczyć.(abstrakt oryginalny)

Sustainable development is the doctrine of the economy, assuming the quality of life at the level allowed by the current civilization development. Sustainable development meets the basic needs of all people and preserves, protects and restores the health and integrity of the Earth's ecosystem, without jeopardizing the ability to meet the needs of future generations. Sustainable socio-economic development is one of the key challenges of the modern world. It covers the social, ecological and economic aspects. Sustainable development indicators are a basic monitoring tool, revealing in a measurable way the essence of this development concept. They enable the creation of a statistical image of the country from the point of view of the implementation of a new development paradigm. One of the indicators of the social order, concerning public health, includes the mortality rate for malignant tumors. To prevent this type of disease, it is necessary to educate the public in this area, which is possible with the help of social advertising. The main task of social advertising is to evoke socially desirable behaviors or attitudes among recipients, as it is a process of persuasive communication. The goal of the social campaign is to bring about a change in the existing reality, through unraveling, approximating specific phenomena, broadening knowledge about them, sensitizing society to expected issues and engaging in important social issues. Social campaigns use numerous tools, among which advertising is one of them. The task of social advertising is to achieve social goals. The author's goal is to present social campaigns that have been implemented in the Arab countries, because many women's campaigns are organized in these countries. They pay much attention to preventive health. Public health is a field in which one of the indicators of the social order of the discussed convention is described, describing the mortality rate of malignant tumors. Education in this area is important in order to be able to prevent disease rather than cure it.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Prognozowanie zrównoważonego rozwoju, PWE, Warszawa 2007, s. 25.
  2. Brundtland G. H., Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991, s. 3.
  3. Godzic W., Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Universitas, Kraków 1999, s. 25.
  4. Kurzak A., Reklama społeczna na usługach profilaktyki zdrowia utrwalającej zdrowy tryb życia, [w:] Opieka zdrowotna, red. P. Ucieklak-Jeż, A. Bem, Wyd. AJD, Częstochowa 2014, s. 88.
  5. Maison D., Maliszewski N., Co to jest reklama społeczna, [w:] Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Agencja Wasilewski, Wrocław 2002, s. 9.
  6. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, 2007, s. 21.
  7. Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Załącznik nr 9 - Podręcznik Operatora Programu, s. 5.
  8. Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 11 december 1987.
  9. Stasiakiewicz M., Psychologiczne problemy społecznej reklamy, [w:] Marketing wartości społecznych, red. W. Domachowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 15.
  10. Szczęsna E., Poetyka reklamy, PWN, Warszawa 2001, s. 6.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu