BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ocieczek Wioletta (Politechnika Śląska)
Title
Bezpieczeństwo pracy w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Work Safety Aspect of Social Responsibility Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 83-92, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Klastry
Social Responsibility, Health and safety at work, Business cluster
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja przedstawia ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility). Następnie Autorka omawia bezpieczeństwo pracy w zakresie CSR. W ostatniej części artykułu przedstawiono przykład klastra "Bezpieczna Praca" jako inicjatywę realizującą założenia społecznie odpowiedzialnego biznesu.(abstrakt oryginalny)

The publication shows the idea of Corporate Social Responsibility. Next the Author discussed work safety with regard to CSR. The last part of the article shows the example of the cluster "Safe Work". In this part we can find the descriptions of the projects which are used in this initiative.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basu K., Palazzo G., Corporate Social Responsibility: a process model of sensemaking, "Academy of Management Review" 2008, Vol. 33, No. 1, s. 102.
 2. Crane A., Matten D., Corporate Social Responsibility as a Field of Scholarship CSR: Theories and Concepts of Corporate Social Responsibility, Vol. 1, Sage, London 2007, s. 124.
 3. Dobroczyńca roku, na: www.dobroczyncaroku.pl/category/show/22.html [styczeń 2017].
 4. Kaźmierczak M., Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2009, 5, Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa, s. 10-13.
 5. Misztal A., Butlewski M., Life improvement at work, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 6. Odpowiedziany biznes, na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html [grudzień 2016].
 7. Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Politechnika Śląska, Gliwice 2010, s. 5, 13, 14.
 8. Pęciłło M., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2011, 3, Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa, s. 19-21.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 217.
 10. Report: Developing Values - the business case for sustainability in emerging markets, na: http://www.ece.ucsb.edu/~roy/classnotes/eddw/ report_developing_value.pdf [wrzesień 2017].
 11. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, http://www.fob.org.pl [grudzień 2016].
 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, na: https://osha.europa.eu/pl/publications/reports/210 [październik 2015].
 13. Stelmasiuk A., Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach z personelem, "Promotor BHP" 2013, nr 4.
 14. Witowski W., Wprowadzenie do zagadnienia sieci i clusterów MSP: Wzrost konkurencyjności regionu w aspekcie zjawisk polaryzacji przestrzenno - gospodarczych i wybranych zagadnień teoretyczno-metodycznych, Terza Italia - rozwój idei tworzenia grup kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa - Poznań 2006.
 15. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 105.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.16926/pto.2017.11.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu