BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Obszary wykorzystania walut wirtualnych w działalności przedsiębiorstwa
Virtual Currencies in an Entrepreneurship - Area of Application
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 7-16, wykr., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Kryptowaluty, Wirtualna waluta, Finansowanie przedsiębiorstwa, Promocja przedsiębiorstwa
Cryptocurrencies, Virtual currency, Financing enterprises, Promotion of enterprise
Note
JEL Classification: E42, G21, G32.
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, ale również i możliwości. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych obszarów wykorzystania walut wirtualnych przez przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z kryptowalutami. W pracy wykorzystano analizę literatury, a także dostępnych źródeł internetowych. Po krótkiej charakterystyce walut wirtualnych, przedstawiono możliwości ich wykorzystania w promocji przedsiębiorstw, w pozyskiwaniu kapitału oraz jako sposobu płatności. (abstrakt oryginalny)

The dynamic development of the virtual currencies' market may pose new challenges and open up further possibilities for entrepreneurships. The aim of this paper is to present some applications of virtual currencies in companies as well as potential benefits and threats of cryptocurrencies. In the study there have been used the literature on the subject as well as available Internet sources. After a brief introduction to the idea of virtual currencies, there have been presented such areas of use as business promotion, payments and capital raising. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afilipoaie A., Shortis P., (2015), The Growing Industry of Darknet Marketing, https://www.swansea. ac.uk/media/GDPO%20SA%20Marketing.pdf [25.02.2018].
 2. Ali R., Barrdear J., Clews R., Southgate J., (2014), The economics of digital currencies, "Bank of England Quarterly Bulletin", Q3.
 3. Bala S., Kopyściański T., Srokosz W., (2016), Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 4. Bazan W., (2018), Kryptowaluty - nowa możliwość zdobycia kapitału, http://www.rp.pl/Firma/ 301269991-Kryptowaluty---nowa-mozliwosc-zdobycia-kapitalu.html [15.02.2018].
 5. BitBay Pay, (2018),. https://bitbaypay.com/#bitbay-pay-features [25.02.2018].
 6. Bitcoin.pl, (b.d.), Akceptuj bitcoiny z operatorem płatności BitBayPay.com, http://bitcoin.pl/ poradniki/ecommerce/1416-akceptuj-bitcoiny-z-operatorem-platnosci-bitbaypay-com [25.02.2018].
 7. BitShares, (b.d.), https://bitshares.org/ [25.02.2018].
 8. Chrabonszczewska E., (2014), Bitcoin - Nowa Wirtualna Globalna Waluta?, "International Journal of Management and Economics", 40(1), https://doi.org/10.2478/ijme-2014-0028.
 9. Coinmap.org, (2018), https://coinmap.org/ [25.02.2018].
 10. CoinMarketCap.com, (2018), Cryptocurrency Market Capitalizations, https://coinmarketcap.com/ [25.02.2018].
 11. Comparic.pl, (2018), Klub piłkarski Arsenal FC wchodzi w rynek kryptowalut, https://comparic.pl/ klub-pilkarski-arsenal-fc-wchodzi-rynek-kryptowalut/ [15.02.2018].
 12. CryptoNews.pl, (2017), Coraz więcej gigantów akceptuje Bitcoin. Czy Alibaba będzie następny?, https://cryptonews.pl/alibaba/ [15.02.2018].
 13. Davidson L., Block W. E., (2015), Bitcoin, the Regression Theorem, and the Emergence of a New Medium of Exchange, "Quarterly Journal of Austrian Economics", 18(3).
 14. Durden T., (2013), The Demographics Of Bitcoin, https://www.zerohedge.com/news/2013-03-10/ demographics-bitcoin [27.02.2018].
 15. European Central Bank, (2012), Virtual currency schemes, European Central Bank, Frankfurt-on- Main.
 16. FATF, (2014), Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential- aml-cft-risks.pdf [27.02.2018].
 17. Franco P., (2015), Understanding bitcoin: cryptography, engineering and economics, Wiley, Chichester.
 18. Lee D. (red.), (2015), Handbook of digital currency: bitcoin, innovation, financial instruments, and big data, Elsevier/AP, Amsterdam.
 19. Nakamoto S., (2008), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin. pdf [27.02.2018]
 20. NBP, (2017), Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r., NBP, Warszawa.
 21. Nowak P., (2016), Odpowiedź na interpelację nr 6655 złożoną przez Pana Posła Mirosława Suchonia w sprawie Bitcoin, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/ i06655-o1.pdf [27.02.2018].
 22. Pacy E. P., (2014), Tales from the Cryptocurrency: On Bitcoin, Square Pegs, and Round Holes, "New England Law Review", 49(1).
 23. Piech K. (red.), (2017), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji.https:// www.gov.pl/documents/31305/436699/Podstawy+walut+cyfrowych.pdf [27.02.2018].
 24. Ryfa J., (2014), Waluty wirtualne - problem zdefiniowania i klasyfikacji nowego środka płatniczego, "Nauki o Finansach", 2 (19).
 25. Sauer B., (2016), Virtual Currencies, the Money Market, and Monetary Policy, "International Advances in Economic Research", 22(2), https://doi.org/10.1007/s11294-016-9576-x.
 26. Siekierska M., (2017), 5 powodów, dla których warto korzystać z bitcoina, https://www.payu.pl/ blog/5-powodow-dla-ktorych-warto-korzystac-z-bitcoina [15.02.2018].
 27. Tomaszewski R., (2017), Na Pyszne.pl można już płacić bitcoinami, https://fintek.pl/pyszne-pl- -mozna-juz-placic-bitcoinami/ [27.02.2018].
 28. White L. H., (2015), The market for cryptocurrencies, "Cato Journal", 35.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.028
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu