BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucznik Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
War for Talent in a Water and Sewerage Company : a Case Study
Wojna o talenty na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego branży wodno - kanalizacyjnej : studium przypadku
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 57-64, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studium przypadku
Family-owned business, Enterprise management, Case study
Note
JEL Classification: M 54.
streszcz., summ.
Abstract
Świat stoi w obliczu kryzysu niedoboru talentów. Ma na to wpływ wiele czynników. Jak dotąd nie udało się powstrzymać tego procesu, stąd między organizacjami toczy się walka o najlepszych pracowników. Każde przedsiębiorstwo chciałoby wygrać wojnę o talenty, dlatego powinno sprecyzować co oznacza talent dla jego organizacji, jakich talentów potrzebuje i dlaczego. Może być to krokiem do zbudowania jeszcze silniejszej pozycji na rynku. Tezy te zostaną przeanalizowane na przykładzie spółki rodzinnej. (abstrakt oryginalny)

The world is facing a talent shortage crisis which is caused by several factors. So far, the process could not be stopped, therefore, companies fight between ourselves for the best employees. Every company would like to win the war for talent, thus, it should be defined what talent is for an organization, what talent an organization needs and why. It can be a step to building an even stronger market position. These theses will be analyzed on the example of a family company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (2005), Kilka refleksji tytułem wstępu [w:] (red.) S. Borkowska, Zarządzanie talentami, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Chodorek M. (2016), Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Chojnicki Z. (2001), Wiedza dla Gospodarki w perspektywie OECD [in:] (red.) Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 4. Daniecki W. (2015), Talenty w firmie czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
 5. Ingram T. (2016), Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The war for talent, Harvard Business School Press, Boston.
 7. Prognozy ludności na lata 2014 - 2050, p 138 [Available at stat.gov.pl, accessed: 23.02.2018).
 8. Tabor J. A. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie koncepcje, strategie, praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Tulgan B. (2001), Winning the talent wars, Nicholas Brealey Publishing, London.
 10. Woroniecki J. (2001), Nowa gospodarka miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, [in:] (red.) Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 11. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/65/id/1249 [accessed: 24.02.2018].
 12. https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf [accessed: 23.02.2018).
 13. [https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/843-polska-bez-lekarzy accessed: 23.02.2018].
 14. http://www.manpowergroup.pl/raporty-rynku-pracy/niedobor-talentow/ [accessed: 24.02.2018].
 15. http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/09/2016_Raport_Niedobór_ talentów-info.-prasowa-ManpowerGroup.pdf [accessed: 24.02.2018].
 16. http://www.politykazdrowotna.com/25558,lekarzy-z-ukrainy-przybywa-ale-bardzo-wolno-ilupracuje- w-polsce [accessed:24.02.2018].
 17. http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/who_swiat_sie_starzeje_dotyczy_to_nie_ tylko_krajow_bogatych,3135.html [accessed: 23.02.2018).
 18. https://www.ted.com/talks/rainer_strack_the_surprising_workforce_crisis_of_2030_and_how_ to_start_solving_it_now?language=pl#t-753118 [accessed: 23.02.2018].
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.032
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu