BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Książkiewicz Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Selected aspects of adult education in the context of the changing labour market in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 3, s. 217-232, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Edukacja, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rynek pracy
Education, Knowledge-based economy, Labour market
Note
summ.
Abstract
The development of continuing education contributes to the creation of the global society, which entails great changes in everyday life and in the area of professional work. The global labour market poses high demands to its participants. An individual's responsibility for one's own education, knowledge and competences is constantly increasing. An academic degree confirmed by competences gained is becoming a desired value. This article is an attempt to show the essence of continuing education in the context of the demands of the today's labour market in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja Gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [in:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, A. Ludwiczyński, (Ed.), Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
  3. Danecka M., Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
  4. Domański R. S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  5. Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [in:] Gospodarka oparta na wiedzy, W. Welfe, (Ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  6. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1993.
  7. Memorandum on continuing education - a working document of the Commission of the European Communities, Brussels, 30 October 2010.
  8. Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu