BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka), Klimczak Karol Marek (University of Navarra, Spain), Machowiak Wojciech (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Shachmurove Yochanan (The City College of New York, USA)
Title
Przedsiębiorczość technologiczna: istota, znaczenie, wybrane kierunki badań
Technological Entrepreneurship: Substance, Meaning, Selected Directions in Research
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 101-112, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Nowe technologie, Przedsiębiorczość
Management sciences, High-tech, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicje i cechy charakterystyczne dla przedsiębiorczości technologicznej. Wskazano, że przedsiębiorczość technologiczna jest badana pod kątem nurtów występujących w naukach o zarządzaniu, m.in. kształtujących - teorii przedsiębiorczości i teorii innowacji oraz warunkujących jej rozwój - dynamicznych umiejętności organizacyjnych, teorii zasobowej, teorii wiedzy, teorii behawioralnej itp. Opracowanie podejmuje problematykę uwarunkowań i ich znaczenia w przedsiębiorczości technologicznej. Wskazuje, jak zmiany uwarunkowań globalnego rynku doprowadziły w ostatnich latach do stwierdzenia, że jednym z kluczowych sposobów na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest przedsiębiorczość technologiczna.(abstrakt oryginalny)

The paper presents definitions and streams in technological entrepreneurship. It is stressed that technological entrepreneurship is investigated in the light of trends in management sciences, which: -- shaping - entrepreneurship and innovation theories, -- and condition its development - dynamic organisational skills, resource theory, theory of knowledge, behavioural theory, etc. The paper addresses conditions and their relevance to technological entrepreneurship. It demonstrates how changes in conditions in the global market have led to the conclusion that technological entrepreneurship is one of key factors for the improvement of innovation and competitiveness in companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bamford D. R., Forrester P. L., Managing Planned and Emergent Change Within an Operations Management Environment, "International Journal of Operations & Production Management" 2003, vol. 23, iss. 5, doi 10.1108/01443570310471857.
 2. Beckman C., Eisenhardt K., Kotha S., Meyer A., Rajagopolan N., Technology Entrepreneurship, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, vol. 6, no. 2.
 3. Bingham C., Haleblian J., How Firms Learn Heuristics: Uncovering Missing Components of Organizational Learning, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1132
 4. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 5. Fritsch M., Cooperation in Regional Innovation Systems, "Regional Studies" 2001, no. 35 (4).
 6. Gaba V., Bhattacharya S. Aspirations, Innovation, and Corporate Venture Capital: A Behavioral Perspective, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1133
 7. Gregoire D., Shepherd D., Technology-market Combinations and the Identification of Entrepreneurial Opportunities: An Investigation of the Opportunity-individual Nexus, "Academy of Management Journal" 2012, no. 4.
 8. Katila R., Chen E., Piezunka H., All the Right Moves: How Entrepreneurial Firms Compete Effectively, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, nr 6/2.
 9. Kordel P., Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 356.
 10. Ławecki M., Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie" 2014, nr 73.
 11. Motyka A., Zakres i korzyści rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" 2015, nr 16.
 12. Panteli N., Sockalingam S., Trust and Conflict Within Virtual Inter-organizational Alliances: A Framework for Facilitating Knowledge Sharing, "Journal Decision Support Systems" 2005, vol. 39, iss. 4.
 13. Powell W. W., Sandholtz K. W., Amphibious Entrepreneurs and the Emergence of Organizational Forms, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1129
 14. Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 15. Pyka A., Kuppers G., Innovation Networks: Theory and Practice, Edward Elgar Publishing Limited, Chentelham 2002.
 16. Rezazadeh A. Nobari N., Antecedents and Consequences of Cooperative Entrepreneurship: A Conceptual Model and Empirical Investigation, "International Entrepreneurship and Management Journal" 2017, 9 August, in press, doi: DOI 10.1007/s11365-017-0470-7
 17. Ribeiro-Soriano D., Urbano D., Overview of Collaborative Entrepreneurship: An Integrated Approach Between Business Decisions and Negotiations, "Group Decision and Negotiation" 2009, 18 (5).
 18. Rindova V. P., Yeow A., Martins L. L., Faraj S., Partnering Portfolios, Value-creation Logics, and Growth Trajectories: A Comparison of Yahoo and Google (1995 to 2007), "Strategic Entrepreneurship Journal" 2012, vol. 6, iss. 2, doi: 10.1002/sej.1131
 19. Rostek K., Skala A., Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce w kontekście KET, "Przegląd Organizacji" 2016, nr 1.
 20. Rostek K., Skala A., Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsiębiorstw KET oraz ICT, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 281.
 21. Staniec I., Koncepcja szansy w przedsiębiorczości technologicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 419, Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy.
 22. Stawasz E., Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 265, nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług" 2007, nr 8.
 23. Sushil, Enterprise Flexibility, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2001, vol. 2, no. 4.
 24. Świadek A., Wiśniewska J. Współpraca przedsiębiorstw, a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015.
 25. Wściubiak Ł., Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 193.
 26. Wściubiak Ł., Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce, "Przedsiębiorczość-Edukacja" 2015, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu