BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron Krzysztof (Politechnika Śląska)
Title
Funkcjonowanie systemu TRIAGE na przykładzie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej - badania wstępne
TRIAGE System on the Example of City Hospital in Ruda Śląska - preliminary studies
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 168, s. 149-160, tab. bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Bezpieczeństwo publiczne, Ratownictwo medyczne
Health care protection, Public security, Emergency medical services
Note
JEL Classification: I1
streszcz., summ.
Company
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
City Hospital in Ruda Śląska
Abstract
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych szpitalne oddziały ratunkowe niemal na całym świecie stosują system TRIAGE, czyli system segregacji medycznej, wykorzystywany w zarządzaniu ryzykiem medycznym, stale obecnym w ratownictwie medycznym, pozwalający na przyporządkowanie pacjentów do grup pilności udzielenia pomocy medycznej, a także "zaadresowaniu" ich do stosownych dla nich oddziałów szpitalnych. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań, dotyczących funkcjonowania systemu TRIAGE na Izbie Przyjęć wybranego zakładu leczniczego, w szczególności: prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji, szybkości i adekwatności udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby Przyjęć oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.(abstrakt oryginalny)

Within the hospital system, emergency departments almost all over the world use the TRIAGE system, i.e., the system of assessing patients' condition used in managing medical risk, an inherent component of the practice of emergency medical services, which determines the patients' priority for admission and their distribution between hospital wards. The paper discusses results of preliminary studies on the TRIAGE system conducted at the emergency ward of a selected hospital, in particular: patients' awareness of the applied system of condition assessment, timely and adequate medical help, the impact of the system upon better performance of the Emergency Room, and patients' satisfaction with the quality of service at the Emergency Room.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brongiel L., Duda K., Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała, PZWL, Warszawa 2001.
 2. Conrad M., Stoppler M. D., Shiel W. C. Jr., Medical Triage: Code Tags and Triage Terminology, http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=79529
 3. Dąbkowska M., Rozpoznawanie zespołu stresu pourazowego, "Neuropsychiatria i Neuropsychologia" 2008, no. 2, vol. 3.
 4. Dietrich A., Shaner S., Campbell J., Pediatric Basic Trauma Life Suport, Basic Trauma Life Support International, Oakbrook Terrace 2002.
 5. Hładki W., Traczewska H., Lorkowski J., Trybus M., Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych, "Ostry Dyżur" 2010, t. 3, no. 1.
 6. https://serwiszoz.pl/pacjent/system-segregacji-medycznej-case-study-3318.html
 7. Jakubaszko J., Struktura i funkcja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, "Medycyna Intensywna i Ratunkowa" 1999, wyd. II, 1.
 8. Medycyna katastrof, red. A. Zawadzki, PZWL, Warszawa 2006.
 9. Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych, red. M. Janiak, A. Wójciak, PZWL, Warszawa 2005.
 10. Raczyński A., System TRIAGE, http://www.centrumtriage.pl/system-triage.html
 11. Ramenofsky M. L., Ramenofsky M. B., Jurkovich G. J., Threadgill D., Dierking B. H., Powell R. W., The Predictive Validity of the Pediatric Trauma Score, "The Journal of Trauma" 1988, no 7 (28).
 12. Rasmus A., Gaszyński W., Jaka pomoc doraźna?, "Ratownictwo Polskie" 1996, wyd. 1.
 13. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, red. J. Ciećkiewicz, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2005.
 14. Rutheford W., Definition and Classification of Disasters, "The Journal of Emergency Medicine" 1990, vol. 8, iss. 5, s. 591-595, www.jem-journal.com/article/0736-4679 (90) 90456-6/pdf
 15. Sowa M., Winnicki A., Tarkowski M., Saletnik Ł., Segregacja medyczna poszkodowanych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof, "Journal of Education, Health and Sport" 2015, nr 5 (10).
 16. Tepas J. J., Mollitt D. L., Talbert J. L., Bryant M., The Pediatric Trauma Score as a Predictor of Injury Severity in the Injured Child, "Journal of Pediatric Surgery" 1987, no. 1 (22).
 17. Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 757.
 18. Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych, red. M. S. Briggs, K. H. Brinsfield, PZWL, Warszawa 2007.
 19. Youngson R., Słownik encyklopedyczny. Medycyna, "Collins", RTW, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu