BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w rolnictwie : IV kwartał 2018
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2018, nr 121, 50 s., wykr., tab.
Keyword
Rolnictwo, Oszczędności, Produkcja rolna, Zadłużenie
Agriculture, Savings, Agricultural production, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W IV kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 6,6 punktu, z poziomu -2,7 pkt do -9,3 pkt. Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (o 9,6 pkt, z wysokości -3,8 pkt do -13,4 pkt). Wartość wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych IRGAGR, również spadła, lecz zaledwie o 0,5 punktu, z poziomu -0,6 pkt do -1,1 pkt. Pogarszanie się koniunktury trwa niemal nieprzerwanie od III kwartału 2017 r., kiedy wskaźnik IRGAGR osiągnął szczyt obecnego cyklu koniunktury. Jedynie w II kwartale br. nastąpiła słaba poprawa o charakterze sezonowym. Wartości wskaźnika IRGAGR oraz obu wskaźników cząstkowych są niższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 13,8, 14,2 i 13 pkt, co oznacza, że niekorzystne oddziaływanie czynników cyklicznych umacnia się. Czwarty kwartał roku jest zazwyczaj okresem niepomyślnym dla rolnictwa i nic nie wskazuje na to, by ten rok miał być inny. Zmniejszenie się zakupów obrotowych środków produkcji roślinnej zapowiada zimowe spowolnienie aktywności rolniczej. Maleją również inwestycje gospodarstw rolnych. Skłonność do inwestowania jest obecnie najniższa od II kwartału 2012 r. Prognozy rolników są bardzo pesymistyczne. Należy spodziewać się dalszego pogorszenia się koniunktury rolnej z początkiem 2019 r.(fragment tekstu)

In the 4th quarter of 2018 situation in the Polish agriculture deteriorated again. The agricultural confidence indicator (IRGAGR) declined by 6.6 pts to -9.3 pts, primarily due to a drop in the smoothed money income indicator (by 9.6 pts to -13.4 pts). The confidence indicator, another of the two components of IRGAGR, decreased too, but only slightly (by 0.5 pts to -1.1 pts). The slowdown in the agricultural activity has been continuing since the 3rd quarter of 2017 when IRGAGR reached its latest peak. The composite indicator and its components are, respectively, 13.8, 14.2 and 13 pts down from the respective last year figures. Negative cyclical factors are apparently reinforcing. Usually, the fourth quarter of a year is unfavourable for agricultural production, and nothing foreshadows any change in the pattern. Farmers reduced purchases of current assets, and their propensity to invest has fallen to the lowest level since the 2nd quarter of 2012. Farmers are very pessimistic about their future business prospects. Situation in the Polish agriculture is not expected to improve over the next quarter.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3741
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu