BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicka Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Title
Wskazanie potrzeb rewitalizacyjnych oraz analiza przeprowadzonych dotychczas działań mających na celu rewitalizację wsi Mstów
Identification of Revitalization Needs and Analysis of Conducted Revitalization Activities in Mstów Village
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2018, t. 49, s. 7-24, rys., fot., bibliogr. 12 poz.
Rural Studies
Issue title
Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Keyword
Rewitalizacja, Obszary wiejskie, Wieś, Potencjał rozwojowy, Region
Revitalization, Rural areas, Village, Development potential, Region
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki analiz przestrzennych i jakościowych architektury oraz urbanistyki wsi Mstów, wytypowanej na podstawie badań literaturowych, jako przykładu jednej z najbardziej istotnych historycznie i najstarszych osad w obrębie północno-wschodniej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na swoją niezwykle ciekawą historię oraz atrakcyjne krajobrazowo usytuowanie posiada ogromny potencjał. Celem przeprowadzonych badań jest wskazanie potrzeb i identyfikacja terenów wymagających rewitalizacji. Wykorzystano następujące metody badawcze: kwerendę literaturową, wywiad z miejscową ludnością, inwentaryzację własną terenów wsi. W wyniku prac badawczych wyszczególnione zostały obszary wymagające naprawy o wysokim potencjale.(abstrakt oryginalny)

Mstów is a village located in the Śląskie Voivodship, by the Warta river. For a long time local authorities were not recognizing the potential of the village despite of numerous tourist attractions (main square, barns, old church, limestone outlier - 'Rock of love'), the village was not considered as tourists' object of interests. One of the first steps regarding revitalization was cleaning up riverside land near the 'Rock of love' and purification of artificial lake. New walking paths and the beach started to attract tourists. Nearby, the river fish bar was opened and another restaurant appeared near the main square. The next step consisted of 'Outdoor design" workshops, during which students from Silesian universities considered how to improve the quality of public space. Local authorities have taken care of creating corporate design for Mstów and set up 'Apple Fest' - an annual event for merchandising fruits planted by local fruit farmers. An interest in village's history also occurred. In 2012 Mstów was celebrating 800th anniversary of bishops' congress, during this event lectures about history of the village, church and local order were given. Archeological and ethnographic researches were initiated. Historical barn district was a master thesis' topic of the author. Revitalization and local authorities' interest has brought positive effect. Event related to local farming is advertising the village, which is also growing in tourism. The villagers have become interested in history of Mstów and seen cultural value of the place, they are live in. Despite all the effort, there are still a lot to improve. Barn district is deteriorating and may vanish soon. Interest from local authorities and(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowska-Antoniewicz J., 2013, Program opieki nad zabytkami gminy Mstów, załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXXVII/249/2013 z 14 września 2013, Mstów, Częstochowa.
 2. Jakubczak A., 2013, Mstów w czasach najnowszych, [w:] K. Łatak (red.), Mstów. Miasto - Klasztor - Parafia. Na przestrzeni wieków., Wydawnictwo LTW, Łomianki, s. 9-15.
 3. Kubicki A., 2011, Z przeszłości Mstowa: notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 roku, Drukar-nia usługowa "Gryf", Częstochowa.
 4. Laberschek J., 2014, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", Kraków.
 5. Nowicka A., 2015, praca magisterska Strategia ochrony i rozwoju zabytkowej dzielnicy stodół we Mstowie, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 6. Pleszyniak J., 2015, Gmina Mstów... dobre miejsce na wypoczynek i rekreację, Wydawnictwo ALA-TUS, Katowice.
 7. Wolski O., Różycki P., 2012, Management of tourist values on the example of the Mstów com-mune, Geotourism/Geoturystyka, 3-4, s. 55-70 .
 8. www.mstow.pl, dostęp 17.07.2017.
 9. www.najurze.uni.lodz.pl/, dostęp 17.07.2017.
 10. www.stat.gov.pl/, dostęp 25.08.2017.
 11. www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/m/792-mstow/99-historia-spolecznosci/137710-historia- spolecznosci, dostęp 12.06.2018.
 12. Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Mstów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Mstów
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.7163/SOW.49.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu