BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różycka Monika (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)
Title
Uwarunkowania sukcesu kobiet w kontekście aprecjacji wartości kobiecych
The conditions of women's success in the context of appreciation of female values
Source
Kobieta i Biznes, 2018, nr 1-4, s. 2-10, s. 28-35, tab., bibliogr. 47 poz.
Women & Business
Keyword
Rynek pracy, Kobieta w biznesie, Sukces zawodowy
Labour market, Women in business, Career success
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja wartości kobiecych w kontekście paradygmatu aprecjacji wartości tradycyjnie uznawanych za kobiece. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorczyń w województwie zachodniopomorskim, którego wyniki stanowią przedmiot analizy, zmierzało do odpowiedzi na pytanie, jakie cechy reprezentują kobiety odnoszące sukcesy w biznesie i na rynku pracy. Hipoteza badania nawiązywała do znanej teorii S.L. Bem, że jednostka może posiadać jedną z kilku możliwych kombinacji cech męskich oraz kobiecych, a pozostawanie ich w równowadze umożliwia szybszą adaptację i lepsze funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej rzeczywistości społecznej [Bem 2000].(fragment tekstu)

The aim of a survey conducted among female entrepreneurs in the West Pomeranian Province, whose results are analysed herein, was to answer the question which characteristics are displayed by women who are successful in business and on the labour market. The research hypothesis related to S.L.Bem's well-known theory, whereby an individual may possess one of several possible combinations of male and female characteristics and their balance allows faster adaptation and better functioning in an ever more complex social reality [Bem 2000].(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bem S.L. [2000], Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 2. Bendyk E. [2009], Podjąć pana pod kolana, Rozmowa z prof. Januszem T. Hryniewiczem, socjologiem, o tym, jak bardzo wciąż tkwimy w feudalizmie, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ rynek/220401,1,polska-wciaz-tkwi-w-glebokim-sredniowieczu. read, dostęp: 15.06.2016
 3. Brzezińska A. Dąbrowska J., Pełkowska M., Staszczak J. [2002], Płeć psychologiczna jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania u młodzieży w drugiej fazie adolescencji, "Czasopismo Psychologiczne", 8.
 4. Brzezinski M. [2012], Znaj swoją wartość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 5. Buckingham M. [2012], Leadership development in the age of the algorithm, "Harvard Business Review", Vol. 90, No 6, https://hbr.org/2012/06/leadership-development-in-the-age-of-the-algorithm, dostęp: 19.07.2015.
 6. Cabrera B. [2016], Women need mindfulness even more than men, https://hbr.org/2016/06/women-need-mindfulness-even-more-than-men-do, dostęp: 25.05.2017.
 7. Chybicka A., Zubrzycka E. [2015], Siła kobiet w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 8. Cisłak A. [2016], Władza kobiet, https://www.youtube.com/watch?v=cDMjNJGHHPY, dostęp: 26.06.2017.
 9. Dryjańska A. [2015], Kto jest zapraszany do najważniejszych programów w radiu i telewizji?, http://wyborcza.pl/1,76842,17798385, Kto_jest_zapraszany_do_najwazniejszych_programow_w.html, dostęp: 2.01.2016.
 10. Fisher H. [2003], Pierwsza płeć, Jacek Santorski&Co, Warszawa.
 11. George B., Sims P., McLean A.N., Mayer D. [2007], Discovering your authentic leadership, "Harvard Business Review", Vol. 85, No. 2.
 12. Gerzema J., D'Antonio M. [2014], Doktryna Ateny. Jak kobiety (oraz mężczyźni, którzy myślą jak kobiety) będą rządzić światem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 13. Gilligan C. [2013], Chodźcie z nami. Psychologia i opór, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 14. Gilligan C. [2015], Innym głosem, Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 15. Girl Scout Reasearch Institute [2008], Change it up: What girls say about redefinig leadership, http://www.girlscouts.org/reasearch/pdf/change_it_upexecutive_summary_english.pdf dostęp: 22.07.2016.
 16. Goudreau J. [2011], Crying at work, a woman's burden, https://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2011/01/11/crying-at-work-a-womans-burden-study-men-sex-testosterone-tears-arousal/#5a2a55127c6d, dostęp: 2.01.2017 .
 17. Hajduk M. [2017], Pokonać trudności, https://www.hbrp.pl/a/pokonac-trudnosci/D1CxQkqJn, dostęp: 12.01.2018.
 18. Hofstede G., Hofstede J.G. [2007], Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Kamińska A. [2008], Spory wokół feministycznej etyki troski we współczesnej filozofii amerykańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.
 20. Kłos A. [2017], Świadoma droga do sukcesu, https://www.hbrp. pl/a/swiadoma-droga-do-sukcesu/DvP8YaXdp, dostęp: 02.01.2018.
 21. Kuczyńska A. [1992], Płeć psychologiczna. Podstawy teoretyczne, dane empiryczne oraz narządzie pomiaru, "Przegląd Psychologiczny", t. 35, s. 237-247.
 22. Kupczyk T. [2013], Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu. Liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Lisowska E. [2001], Przedsiębiorczość kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 24. Lisowska E. [2011], Kobiecy styl zarządzania, Onepress, e-book.
 25. Majewska-Opiełka I. [2000], Czas kobiet, Bertelsmann Media, Warszawa.
 26. McAdam M. [2013], Female entrepreneurship, Routlege, London, New York.
 27. Niezgoda K. [2017], Pięścią w szklany sufit, Edipresse Polska, Warszawa.
 28. Noddings N. [2003], Caring a feminine approach to ethics and moral education, University of California Press, Los Angeles.
 29. Pinker S. [2009], Paradoks płci, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 30. Peters T. [2005], Biznes od nowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 31. Puszkow-Bańka A. [2014], Ontologiczne fundamenty koncepcji płci w paradygmacie starożytnej filozofii greckiej, "Horyzonty wychowania", Vol. 13, nr 27.
 32. Raport Delloite [2012], Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/kobiety-i-wladza-w-biznesie.html, dostęp: 11.10.2015.
 33. Raport Deutschebank [2016], https://www.deutschebank.pl/ biuro-prasowe/raporty-i-analizy/kategoria-materialy-analityczne/jak-inwestuja-kobiety-rozwaznie-ale-i-zachowawczo.html, dostęp: 12.10.2016.
 34. Raport PwC [2015], Kobiety menedżerami przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek, https://www.pwc.pl/pl/ publikacje/assets/kobiety-menedzerkami-przyszlosci.pdf dostęp: 12.04.2017.
 35. Rifkin J. [2005], Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream?, Wydawnictwo Nadir, Warszawa.
 36. Rollnik-Sadowska E. [2010], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa.
 37. Rosener J.B. [2006], Kobiecy styl przewodzenia, w: Kobiety i biznes, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 38. Różycka M., Kmieciak B., Król S. [2016], Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Sophia, Katowice.
 39. Rubin H. [1997], The Princess. Machivelli for Women, Bloomsbury, New York.
 40. Sandberg S. [2016], Włącz się do gry, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice.
 41. Singer P. [1998], Przewodnik po etyce, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 42. Słowik J. [2017], Najwyższy czas wykorzystać kobiece talenty, https://www.hbrp.pl/a/najwyzszy-czas-wykorzystac-kobiece-talenty/DqxL6Q2yY, dostęp: 2.01.2017.
 43. Taylor B. [2003], Mary Wollstonecraft and the feminist imagination, Cambridge University Press, Cambrigde.
 44. Tong R. [2002], Myśl feministyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa .
 45. Wollstonecraft M. [1792], A vindication of the rights of woman with strictures on political and moral subjects, Joseph Johnson, London.
 46. Zenger J., Folkman J. [2012], Are women better leaders than men?, https://hbr.org/2012/03/a-study-in-leadership-women-do, dostęp: 12.02.2016.
 47. Ziemińska R. [2008], Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?, "Analiza i Egzystencja" 8, s. 115-131
Cited by
Show
ISSN
1230-9427
Language
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KiB.2018.1-4.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu