BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera
Women in the labour market in Poland and USA in the context of Mincer's substitution effect
Source
Kobieta i Biznes, 2018, nr 1-4, s. 19-27, s. 44-52, wykr., rys., tab., bibliogr. 43 poz.
Women & Business
Keyword
Rynek pracy, Kobieta, Płace kobiet, Efekt substytucyjny
Labour market, Woman, Women's salaries, Substitution effect
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska efektu substytucyjnego w kontekście udziału kobiet w rynku pracy. Efekt substytucyjny w odniesieniu do zamężnych kobiet został opisany w latach 60. XX w. przez J. Mincera, który zauważył pozytywny związek pomiędzy rzeczywistymi stawkami wynagrodzeń kobiet a ich aktywnością zawodową. Czy mechanizmy dostrzeżone przez J. Mincera są wciąż aktualne i opisują również nową rzeczywistość rynkową? Autorka zdaje sobie sprawę z ciągłej, sięgającej jeszcze lat 80. XX w., krytyki powyższej perspektywy ze strony feministycznych ekonomistek. Głównym zarzutem formułowanym pod adresem ortodoksyjnego podejścia prezentowanego przez neoklasycznych ekonomistów było wąskie rozumienie sytuacji kobiet i nieuwzględnianie w badaniach aspektów społecznych i kulturowych. W zakres niniejszego artykułu nie wchodzi określenie, czy efekt substytucyjny jest teorią, która może w precyzyjny sposób opisać sytuację kobiet na rynku pracy. Zamiast omawiać przyczyny obecnej sytuacji, artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, czy efekt substytucyjny jest wciąż zauważalny na rynku.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to investigate the phenomenon of substitution effect in the context of female participation in the labour market. The substitution effect of married women was described by J. Mincer in the 1960s, who found the positive correlation between real wages rates of females and their labour force participation. Are the mechanisms found by Mincer still due and describe the new market reality? The author is aware of the ongoing criticism of the above perspective by the feminist economists that are ongoing since the 1980s. The main critique of the orthodox approach of neoclassical economists was a narrow view of the situation of women and not considering social and cultural aspects within their work. Whereas, whether the substitution effect is a precise theory to describe the situation of women in the labour market is outside the scope of the following work. It intends to answer whether the substitution effect can still be found on the market, rather than discusses the reasons behind the situation.(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agarwal B. [2009], Gender and forest conservation: The impact of women's participation in community forest governance, "Ecological Economics", Vol. 68(11), 2785-2799 .
 2. Beneria L. [2003], The study of Women and Gender: An overview, Routledge, Taylor & Francis Group, London.
 3. Bergmann B., Folbre N., Agarwal B., Floro M. [1993], Women's work in the world economy, Macmillan, England.
 4. Blau F.D., Ferber M.A, Winkler A. [1998], The economics of women, men, and work, 3rd ed, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 5. Catalyst [2014], Quick take: Women in financial services, New York.
 6. De Mulder J., Druant M. [2011], The Belgian labour market during and after the crisis, "Economic Review", https://core. ac.uk/download/pdf/6261373.pdf, dostęp: 2.10.2018.
 7. Eagly A., Carli L. [2007], Through the labyrinth, the truth how women become leaders, Center for Public Leadership, USA.
 8. Engemann K.M., Owyang M.T. [2006], Social changes lead married women into labor force, "The Regional Economist", Vol. 1, 10-11.
 9. Ferber M., Berg H. [1991], Labor force participation of women and the sex ratio: A cross country analysis, "Review of Social Economy", Vol. 49(1), 2-19.
 10. Frederickson M.E. [2010], Going global: New trajectories in U.S. Women's history, "History Teacher", Vol. 43(2), 169-189.
 11. Goldin C. [1990], Understanding the gender gap: An economic history of American women, Oxford University Press, New York.
 12. Goldin C. [1994], Labour market in the twentieth century, NBER Working Paper Series, No. 58, http://www.nber.org/papers/h0058.pdf, dostęp: 2.10.2018.
 13. Goldin C. [2006], The quiet revolution that transformed women's employment, education, and family, "American Economic Review", Vol. 96, 1-21 .
 14. Górska A. [2017], Perception of women in top managerial positions in Poland, "Journal of Management and Business Administration Central Europe", Vol. 25(1), 16-32.
 15. GUS [2012], Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., Warszawa.
 16. GUS [2016], Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, https://stat. gov.p1/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2016,1,6.html, dostęp: 2.10.2018.
 17. Hughes B. [1972], Direct income and substitution effects in participation decisions, "Journal of Political Economy", Vol. 80(4), 793-795.
 18. IBS, Instytut Badań Strukturalnych [2015], Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn, http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/05/ IBS_Nierownosc_Placowa_raport.pdf, dostęp: 1.04.2018.
 19. Kessler-Harris A. [2003], Out to work: A history of wage-earning women in the United States, Oxford University Press, Oxford.
 20. Kołaczek B. [1991], Sytuacja zawodowa i rodzinna kobiet poszukujących pracy, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa.
 21. Lisowska E. [2010], Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 22. Lisowska E. [2012], Wynagrodzenia a płeć, w: Polityka różnorodności w administracji centralnej, red. E. Lisowska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 23. Long C. [1958], The labor force under changing income and employment, Princeton University Press, Princeton.
 24. Mincer J. [1962], Labor force participation of married women, w: Aspects of labor economics, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, New York .
 25. Moller H. [1945], Sex composition and correlated culture patterns of colonial America, "William and Mary Quarterly", Vol. 2(2), 113-153.
 26. Morris M.J. [2013], Under household government: Sex and family in puritan Massachusetts, University of Chicago Press, Chicago.
 27. Mortlock S. [2012], Diversity Survey 2012: The gender agenda: Promoting more women into top jobs, eFinancialCareers, Sydney, https://www.researchgate.net/publication/276831755_Ste-reotype_Threat_Among_Women_in_Finance, dostęp: 2.10.2018.
 28. Nelson J.A. [1996], Feminism, objectivity and economics, Routledge, London.
 29. O'Dowd M. [2010], Patriotism, and women in Ireland, Britain and Colonial America, c. 1700-1780, "Journal of Women's History", Vol. 22(4), 15-38.
 30. OECD [2017], http://stats.oecd.org/, dostęp: 2.10.2018.
 31. Pearson R. [2000], All change? Men, women and reproductive work in the global economy, "The European Journal of Development Research", Vol. 12(2), 219-237.
 32. Pietrow-Ennker B. [1992], Tradycje szlacheckie a dążenie emancypacyjne kobiety w społeczeństwie polskim w dobie rozbiorów, w: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 33. Pokrajac M., Moore B. [2013], Women in finance - breaking down barriers and stereotypes, "Money Management", http:// www.moneymanagement.com.au/analysis/financial-services/2013/ gender-equality-in-the-financial-services-sector, dostęp: 2.10.2018.
 34. Rachucki M. [2015], Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2014 roku, Sedlak & Sedlak, Wynagrodzenia.pl, https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2014-roku, dostęp: 1.04.2018.
 35. Rosenberg S. [1995], Against neoclassical political economy: A political psychological critique, "Political Psychology", Vol. 16(1), 99-136.
 36. Sedlak and Sedlak [2014], Employment in Poland, www.sedlak. pl, dostęp: 1.04.2018.
 37. Sen A. [1990], More than 100 million women are missing, "The New York Review", December, http://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-million-women-are-missing/, do-stęp: 2.10.2018.
 38. Sen K. [1993], The economics of life and death, "Scientific American", Vol. 268(5), 40-47.
 39. Titkow A. [1995], Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości, w: Co to znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, IFiS PAN, Warszawa.
 40. Walsh K.T. [2010], The 1960s: A decade of change for women, https://www.usnews.com/news/articles/2010/03/12/the-1960s-a-decade-of-change-for-women, dostęp: 2.10.2018.
 41. Woloch Z. [2001], Women and the American experience: A concise history, McGraw-Hill, New York.
 42. Zachorowska-Mazurkiewicz A. [2006], Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 43. Żarnowski J. [2000], Kobiety w strukturze społeczno-zawodowej Polski międzywojennej, w: Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, C. Szwarc, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1230-9427
Language
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KiB.2018.1-4.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu