BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuściński Michał (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości
Modern Technologies and Their Impact on Logistic Activities in Creating the Value Chain
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 203-209, bibl.18 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, Łańcuch wartości, Technologia
Process management, Value chain, Technology
Note
streszcz., summ. JEL Classification: O32
Abstract
Artykuł ukazuje istotę zarządzania procesami logistycznymi, których prawidłowe funkcjonowanie stwarza możliwości do tworzenia przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta może być osiągnięta wówczas, gdy koncepcja tworzenia łańcucha wartości produktu lub usługi jest budowana z perspektywy klienta. Autor pokazuje wdrożone rozwiązania na przykładzie narodowego operatora pocztowego.(abstrakt oryginalny)

The article shows the essence of managing logistics processes whose proper functioning creates opportunities for creating a competitive advantage. This advantage can be achieved when the con-cept of creating a product or service value chain takes into account the customer's perspective. On the example of Polish Post(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 17.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2008). Rozwój usług e-government w Polsce[W:] Gołuchowski, A. Frączkiewicz- Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, 7.
 3. Brückner, A. (1998). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 4. Bitkowska A., Wiess, E. (red.) (2015). Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka. Warszawa: Vizja Press.
 5. Blaik, P., Matwiejczuk, R. (2008). Logistyczny łańcuch tworzenia wartości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 6. Drab-Kurowska, A. (2012). Social media marketingu w marketingu XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26.
 7. Drab-Kurowska, A. (2013). The role of social media in economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105 (t. 2).
 8. Gemius (2017). Raport E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska.
 9. Porter, M.E. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Gliwice: MT Biznes.
 10. Rudawska, A. (2016). Logistyka procesów produkcji. Warszawa: WKł.
 11. Szymonik, A. (2013). Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Warszawa: Difin.
 12. intranet.poczta-polska.pl
 13. www.envelo.pl (21.09.2017).
 14. www.gemius.pl (21.09.2017).
 15. www.log24.pl (21.09.2017).
 16. www.mfiles.pl (21.09.2017).
 17. www.poczta-polska.pl (21.09.2017).
 18. www.scandinavian.com.pl (21.09.2017).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu