BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bodnar Oksana (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatyuka w Ternopilu), Burlayenko Tetiana (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
Title
Rozwój działalności doradczej jako komponentu zarządzania zasobami ludzkimi
Development of Advisory Activity as a Component of Human Resource Management
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2018, t. 80 nr 3, s. 53-65, bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania
Keyword
Doradztwo, Doradca, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Consultancy, Consultant, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy teoretycznych aspektów działalności doradczej jako innowacyjnego komponentu zarządzania, w szczególności jego istoty, typów, metod i specyfiki przedmiotu. Analizie poddano pojęcia mentora, coacha, advisora, facylitatora i tutora oraz uzasadniono konieczność włączenia tych zagadnień do modelu kompetencji doradztwa. Przedstawiono typologię podmiotów w strukturze doradczej oraz ich główne funkcje. Określono priorytety oraz zaproponowano środki wspierające i propagujące doradztwo w działalności oświatowej.(abstrakt oryginalny)

The article considers the theoretical aspects of advisory activity as an innovative component of management, in particular its essence, types, methods and specific features. The authors analyze the perception of the concepts of mentor, coach, advisor, facilitator and tutor and provide arguments for including them in the counseling competence model. They also present a typology of entities in the advisory structure, together with their main functions. They define priorities and propose measures to support and promote counseling in the field of education.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilyk N.I., 2015. Upravlinnya adaptyvno-pedahohichnym proektuvannyam rehional'nykh osvitnikh system pidvyshchennya kvalifikatsiyi pedahohichnykh pratsivnykiv, Poltava: TOV "ASMI".
 2. Bodnar O.S., 2012a, Formuvannya metodychnoho menedzhmentu v Ukrayini, Metodyst, 1, 3-16.
 3. Bodnar O.S., 2012b, Kryteriyi otsinyuvannya yakosti naukovo-metodychnoho servisu v rehioni, Pislyadyplomna osvita, 2(21), 71-74.
 4. Borova T.A., 2011, Kontseptsiya osvitn'oho kouchynhu, Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya ta sportu, 12, 12-16, www.sportpedagogy.org.ua/ html/journal/2011-12/11btaecc.pdf [dostęp: 17.02.2017].
 5. Burlaienko T., 2011, Zmist i struktura ekonomichnoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv osvity yak neobkhidna vymoha chasu, Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu, 7, http://tme.umo. edu.ua/docs/7/2.pdf [dostęp: 21.12.2016].
 6. Górka А., 2015, Raport podsumowujący projekt "nowa perspektywa doradztwa zawodowego". Monografia procesu adaptacji podejścia socjodynamicznego na grunt polskiego poradnictwa zawodowego, Wrocław, www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl/images/Raport_SD_final_E- -BOOK.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 7. Havlitina T., 2015, Kontseptual'ni ideyi pidhotovky doradnykiv v osviti, Nova pedahohichna dumka, 2(82), 7-11.
 8. Huziy N.V., Shestakova T.V., 2014, Pedahohichne doradnytstvo v Ukrayini: realiyi ta perspektyvy, w: Yednist' navchannya i naukovykh doslidzhen' - holovnyy pryntsyp universytetu, red. H.I. Volynka, O.V. Uvarkina, O.P. Yemel'yanova, Kyiv: Wyd. Natsional'noho Pedahohichnoho Universytetu im. M.P. Drahomanova.
 9. Kargulowa A., 2006, O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa: WN PWN.
 10. Kukla D., 2007, Communicative competence of job advisor, w: Studia i rozprawy, red. J. Podgόrecki, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie.
 11. Mynosiants Z.L., 2015, Tiutor v obrazovatelnoi deiatelnosty, Upravlenye shkoloiu, 2(582), 49-56.
 12. Sayuk V.I., 2015, Stanovlennya ta rozvytok pedahohichnoho doradnytstva v Ukrayini, Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova, seriya 16, 25(35), 52-57.
 13. Shtompel H.A., 1987, Ratsyonalyzatsyia orhanyzatsyonno-pedahohycheskoi deiatelnosty metodysta v uslovyiakh osushchestvlenyia shkolnoi reform, Kyiv: Wydawnictwo "Szkoła radziecka".
 14. Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.), 2008, Być doradcą. Doświadczenia i refleksje, Wrocław: WN
 15. DSW, https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/190/1/Byc_doradca.pdf [dostęp: 20.04.2017].
 16. Slastenin V.A., 2006, Pedagogicheskoe konsul'tirovanie, Moskva: Akademiya. Slastenyn V.A. i in., 1997, Pedahohyka: uchebnoe posobye dlia studentov pedahohycheskykh uchebnыkh zavedenyi, Moskva: Shkola-Press, www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ slast/11.php [dostęp: 24.04.2017].
 17. Sokolova E.I., 2014, Analiz terminologicheskogo ryada "kouch", "mentor", "t'yutor", "fasilitator", "ehdvajzer" v kontekste nepreryvnogo obrazovaniya, Nepreryvnoe obrazovanie: XXІ vek, 4, http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2171 [dostęp: 15.05.2017].
 18. Sujak E., 1995, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 19. Zakon Ukrayiny Pro sil's'kohospodars'ku doradchu diyal'nist' vid 2004 roku nr 38, http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/1807-15 [dostęp: 12.01.2017].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0080.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu