BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spik Aleksandra (University of Warsaw)
Title
Good Soldiers in Organizations : Heroes, Actors or Victims-Recent Trends in Research on Organizational Citizenship Behavior
Dobrzy żołnierze organizacji - bohaterowie, aktorzy czy ofiary : współczesne trendy w badaniach nad organizacyjnymi zachowaniami obywatelskimi
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 131-141, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zachowania obywatelskie w organizacji, Zarządzanie, Przegląd literatury
Organizational Citizenship Behavior (OCB), Management, Literature review
Note
JEL Classification: J24; L26.
streszcz., summ.
Abstract
Zachowania obywatelskie w organizacji (organizational citizenship behavior, OCB) są najczęściej przedstawiane w literaturze jako zjawisko jednoznacznie pozytywne. Dobrowolne działania ze strony pracowników, które wykraczają poza zakres obowiązków, nie są wynagradzane i służą dobru organizacji są często postrzegane jako najbardziej pożądane przez organizację. Celem artykułu jest pokazanie innego oblicza zachowań obywatelskich, ich negatywnych konsekwencji dla organizacji i pracownika. W artykule przedstawiony jest przegląd najnowszej literatury i badań dotyczących związków OCB i zarządzania własnym wizerunkiem oraz szereg przesłanek teoretycznych i empirycznych wskazujących na związki OCB z moralnym samopobłażaniem oraz z zachowaniami przeciwproduktywnymi. (abstrakt oryginalny)

Research on organizational citizenship behavior often suggest that employees who engage in such behavior are good soldiers of organization who perform discretionary and selfless actions of help and compliance. OCB is frequently recognized as indisputably positive behavior The aim of this article is to take a more nuanced view of organizational citizenship behavior and describe its dark side. First, the concept of organizational citizenship behavior is defined, the main research areas and the history of the construct. Secondly, the issue of differentiating between good soldiers and good actors is introduced followed by the research evidence. Then, the empirically supported negative consequences of OCB for organizations and individuals are enumerated. Finally, the conclusions and implications for practitioners and researchers are discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bergeron, D.M., Shipp, A.J., Rosen, B., Furst-Holloway, S. (2013), Organizational citizenship behavior and career outcomes: The cost of being a good citizen, "Journal of Management" 39/4, 958-984
 2. Bolino, M. (1999), Citizenship and impression management: good soldiers or good actors? "Academy of Management Review", 24/1, 82-98.
 3. Bolino, M., Klotz, A.C., Turnley, W.H., Harvey, J. (2013), Exploring the dark side of organizational citizenship behavior, "Journal of Organizational Behavior", 34, 542-559
 4. Bolino, M., Turnley, W.H., (2005), The personal costs of citizenship behavior: The relationship between individual initiative and work overload, job stress and work-family conflict, "Journal of Applied Psychology", 90, 740-748
 5. Bolino, M. C., Turnley, W. H. (2003), Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior, "Academy of Management Executive", 17, 60-71.
 6. Bolino, M., Turnley, W.H., Gilstap, J.B., Suao, M.M. (2010). Citizenship under pressure: What is a "good soldier" to do? "Journal of Organizational Behavior", 31, 835-855
 7. Bourdage, J.S, Wiltshhire, J.W., Lee, K. (2015), Personality and workplace impression management: Correlates and implications, "Journal of Applied Psychology", 100/2, 537-546
 8. Guzman, F.A., Espejo, A. (2015), Dispositional and situational differences in motives to engage in citizenship behavior, "Journal of Business Research", 68, 206-215
 9. Jaiswal, O., Bhal, K.T. (2014), Behavioral Flexibility: The use of upward impression management tactics by subordinates for good performance rating from leader and impact of organizational and leader's Machiavellism, "Global Journal of Flexibility Systems Management", 15/4, 313-326
 10. Katz, R.L., Khan, D. (1978), Społeczna psychologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 11. Klotz, A.C., Bolino, M.C. (2013), Citizenship and counterproductive work behavior: A moral licensing view, "Academy of Management Review" 38/2, 292-306.
 12. Klotz, A.C., Bolino, M.C. (2013), Citizenship and counterproductive work behavior: a moral licensing view. "Academy of Management Review" 38/ 2, 292-306
 13. Klotz, A.C., Bolino, M.C., Song, H., Stornelli, J. (2018), Examining the nature, causes, consequences of profiles of organizational citizenship behavior, "Journal of Organizational Behavior", 39, 629-647
 14. Miller, D. T., & Effron, D. A. 2010. Psychological license: When it is needed and how it functions, "Advances in Experimental Social Psychology" 43: 115-155
 15. Organ, D.W. (1997), Organizational citizenship behavior; It's construct clean-up time, "Human performance", 10, 85-97
 16. Organ, D.W., Ryan, K. (1995), A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior, "Personnel Psychology", 48, 775-802
 17. Organ, D.W., Podsakoff, P. M., Mac Kenzie, S.B.(2006), Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents and consequences. California; Sage Publications.
 18. Riki T.; Bolino, M.C., Cheng-Chen L. (2015), Too many motives? The interactive effects of multiple motives on organizational citizenship behavior, "Journal of Applied Psychology" 100/4, 1239-1248
 19. Rious, S.M. and Penner, L.A. (2001), The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis, "Journal of Applied Psychology", 86/6, 1306-1314
 20. Scott, C., Dool, R.; Mancini, D. (2018) The effect of paid time off for volunteerism on organizational citizenship behavior: Is It influenced by national culture, "International Journal of Business & Public Administration" 15 /1, 52-70.
 21. Snell, R.S., Wong, Y.L., (2007), Differentiating good soldiers from good actors, "Journal of Management Studies", 44/6, 884-909
 22. Spik, A. (2016), Enthusiasts or trapped Enthusiasts or Trapped? Relations between organizational commitment profiles, organizational citizenship behavior and life satisfaction, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", 1-36
 23. Spitzmuller, M.;Van Dyne, Linn (2013), Proactive and reactive helping: Contrasting the positive consequences of different forms of helping "Journal of Organizational Behavior"34/4, 560- 580
 24. Vigoda-Gadot, E. (2007), Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. "Journal of Business & Psychology"21/3, 377-405
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.039
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu