BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski), Parys Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wykorzystanie technologii mobilnych w handlu elektronicznym
The Use of Mobile Technologies in e-Commerce
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 2, s. 17-30, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Handel mobilny, Technologie mobilne, Handel elektroniczny
m-commerce, Mobile technologies, e-commerce
Note
JEL Classification: L81; M15; O33
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania w handlu elektronicznym aplikacji mobilnych oraz przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) i tradycyjnych (laptop, komputer stacjonarny) z punktu widzenia klienta. Analizy tej dokonano dwustopniowo. W pierwszym etapie oceniono możliwości i uwarunkowania wykorzystania urządzeń mobilnych i tradycyjnych w handlu elektronicznym, a w drugim porównano handel elektroniczny prowadzony na urządzeniach mobilnych przy pomocy aplikacji mobilnych i przeglądarek internetowych z handlem elektronicznym dokonywanym za pomocą przeglądarek na urządzeniach tradycyjnych. Struktura artykułu składa się z przedstawienia założeń badania, opisu metodyki i próby badawczej oraz analizy i dyskusji uzyskanych wyników. Badanie mające charakter jakościowy przeprowadzono metodą CAWI na wyselekcjonowanej próbie studentów uczelni wyższych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the analysis of the possibilities of using in mobile commerce and mobile browsers on the mobile devices (smartphone, tablet) and traditional (laptop, desktop computer) from the customer's point of view. This analysis was carried out in two stages. The first stage assessed the possibilities and conditions for the use of mobile and traditional devices in e-commerce. In the second stage, electronic commerce conducted on mobile devices was compared with the use of mobile applications and web browsers, with electronic commerce carried out using browsers on traditional devices. The structure of the article consists of presenting the assumptions of the study, describing the methodology and the research sample as well as analyzing and discussing the obtained results. A qualitative study was conducted using the CAWI method on a selected sample of university students.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batorski D., Korzystanie z mediów 2015. Warunki i jakość życia Polaków, [w:] J. Czapliński, T. Panek (red.), Social Diagnosis 2015. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015.
 2. Chmielarz W., Study of Smartphones Usage from the Customer's Point of View, "Procedia Computer Science" 2015, Vol. 65, DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.045.
 3. Chmielarz W. (red.), Mobilne aspekty technologii Informacyjnych, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2016, DOI: https://doi.org/10.7172/978-83-65402-25-7.2016.wwz.7.
 4. Chmielarz W., Łuczak K., Mobile Payment Systems in Poland - Analysis of Customer Preferences, "Transformations in Business & Economics" 2016, Vol. 15(2a).
 5. Chmielarz W., Parys T., Czynniki warunkujące wykorzystanie handlu elektronicznego w sklepach internetowych z punktu widzenia użytkowników indywidualnych, artykuł zgłoszony na XIV Kongres "Zarządzanie Wiedzą - Teoria i Praktyka", Bydgoszcz 23-25 kwietnia 2017 r.
 6. Handel mobilny w Polsce rośnie 3 razy szybciej niż e-commerce ogółem, 09.03.2015, http://nowymarketing.pl/a/5207,handel-mobilny-w-polsce-rosnie-3-razy-szybciej-niz-e-commerce-ogolem [dostęp: luty-marzec 2017].
 7. Nielsen J., Mobile Website and Application Usability, Nielsen Norman Group Press 2013.
 8. Number of digital shoppers in the United States from 2016 to 2021 (in millions), www.statista.com/statistics/183755/number-of-us-internet-shoppers-since-2009 [dostęp: luty 2017].
 9. Parys T., Bariery zastosowania technologii mobilnych oraz ich ważność w ocenie użytkowników indywidualnych, [w:] B. Królikowska, M. Łatuszyńska (red.), Metody w badaniach naukowych. Wybrane problemy i zastosowania, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2016a.
 10. Parys T., Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016b, nr 281.
 11. Parys T., Technologie mobilne - bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych - wyniki badań 2016, "Studia Informatica Pomerania" 2016c, nr 3.
 12. POLSKA.JEST.MOBI, 2015, www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf [dostęp: luty 2017].
 13. Polski handel mobilny rozwija się szybciej niż e-commerce, 19.03.2015, https://marketingautomagic.pl/2015/03/polski-handel-mobilny-rozwija-sie-szybciej-niz-e-commerce [dostęp: marzec 2017].
 14. Szewczyk Ł., Rynek smartfonów i tabletów osiąga dojrzałość. Spada popyt na urządzenia mobilne, 26.04.2016, https://media2.pl/telekomunikacja/133307-Rynek-smartfonow-i-tabletow-osiaga-dojrzalosc.-Spada-popyt-na-urzadzenia-mobilne.html [dostęp: marzec 2017].
 15. Wielki J., Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 16. www.criteo.com/media/3748/criteo-state-of-mobile-commerce-q4-2015-ppt.pdf [dostęp: wrzesień 2016].
 17. www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/bulletins/retailsales/aug2016 [dostęp: styczeń 2017].
 18. Ziemba E. (red.), Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.17-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu