BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski), Zborowski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Determinanty zastosowania zarządzania projektami w implementacji systemów informatycznych
Determinants of Using Project Management in the Implementation of Information Systems
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 2, s. 43-60, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Implementacja, Zarządzanie projektem, Zarządzanie procesami, Przedsięwzięcia informatyczne
Computer system, Implementation, Project management, Process management, IT projects
Note
JEL Classification: O32; M15; O310
summ., streszcz.
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zarządzanie projektami informatycznymi. Zauważono bowiem, że w praktyce realizacji projektów informatycznych istnieją duże rozbieżności w podejściu do realizacji zarządzania projektami informatycznymi. Wynikają one z przyzwyczajeń ekspertów i konsultantów do stosowanych uprzednio metod, prostej niekompetencji, wygody lub nierozumienia istoty potrzeby prowadzenia zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Wśród wybranej grupy specjalistów z tej dziedziny i konsultantów dziedzinowych na przełomie 2016 i 2017 r. metodą CAWI przeprowadzono badania opinii na temat możliwości wykorzystania technik zarządzania projektami i procesami w realizacji przedsięwzięć informatycznych. Następnie, na podstawie uzyskanych wyników, przeprowadzono analizy oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Sformułowane wnioski mogą stać się punktem wyjścia dla stworzenia skutecznego systemu zarządzania jakością zarządzania projektami.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to identify the factors that influence the IT project management. It has been noted that in practice the implementation of IT projects there are large discrepancies in the approach to the implementation of IT project management. They result from the prior habits of experts and consultants to the methods used previously, simple incompetence, convenience or lack of understanding of the essence of the need to manage IT projects. Among the selected group of specialists in this field and field consultants at the turn of 2016 and 2017, the CAWI method was used to study opinions on the use of project management techniques and processes in the implementation of IT projects. Then, based on the results obtained, the analyzes and the conclusions and recommendations resulting from them were analyzed. Formulated conclusions can be the starting point for creating an effective project management quality management system.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appelo J., Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile, Helion, Gliwice 2016.
 2. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press, Warszawa 2016.
 3. Chmielarz W., Information Technology Project Management, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015, DOI: https://doi.org/10.7172/978-83-65402-07-3.2015.wwz.4.
 4. Chrapko M., Scrum - o zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2014.
 5. Engelbrecht J., Johnston K.A., Hooper V., The influence of business managers' IT competence on IT project success, "International Journal of Project Management" 2017, Vol. 35, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.016.
 6. Kandefer-Winterm K., Nadskakuła O., Komunikacja w zarządzaniu projektami, CeDeWu, Warszawa 2016.
 7. Pańkowska M., Środowiska projektowe przedsięwzięć informatycznych, [w:] J. Sobieska-Karpińska (red.), Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 8. Skrzypek E., Hoffman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Standish Group, www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015 [data dostępu: 23.11.2016].
 10. Wolf H., Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP, Helion, Gliwice 2014.
 11. Wyrozębski P., Trocki M. (red.), Planowanie przebiegu projektów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.43-60
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu