BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziuba Dariusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Technologia blockchain crowdfunding: zastosowania, korzyści i oczekiwania
The Blockchain Crowdfunding Technology: Usage, Benefits, and Expectations
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2018, vol. 52, nr 2, s. 61-69, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Technologia blockchain, Finansowanie społecznościowe, System finansowy, Pierwsza Oferta Tokenów
Blockchain technology, Crowdfunding, Financial system, Initial Coin Offering (ICO)
Note
JEL Classification: G24; G29; L17; O3; O16
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję blockchain crowdfundingu i wynikające z niej implikacje gospodarcze. Stanowi ona odrębny, zdecentralizowany model finansowania społecznościowego, bazujący na "łańcuchach bloków", i jest efektem rozwoju technologicznego oraz oczekiwań użytkowników IT co do upowszechniania kryptowalut i wdrażania nowych kategorii systemów. Zaprezentowano istotę technologii blockchain, potencjalne korzyści i różnorodność zastosowań, zwłaszcza w sferze finansowo-bankowej. Umożliwiło to opisanie modelu blockchain crowdfundingu i związanego z nim procesu pierwotnej emisji kryptowalut (Initial Coin Offering). Dokonano też oszacowania i analizy globalnego segmentu rynkowego blockchain crowdfundingu oraz zidentyfikowano główne korzyści i uwarunkowania (ryzyka) wiążące się z badaną koncepcją, a także perspektywy jej rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the blockchain crowdfunding technology and its economic implications. It is a separate, decentralized model of social funding, based on "block chains", growing in response to technological progress, as well as to expectations of IT users with respect to the increasing popularity of cryptocurrencies and the demand for new categories of systems. The essence of the blockchain technology is presented, along with the potential benefits and the variety of applications, especially in the field of banking and finance. The blockchain crowdfunding model and the Initial Coin Offering process are described. Furthermore, the global blockchain crowdfunding market segment is estimated and analyzed. The main benefits and factors (risks) of the model are identified, as well as its growth prospects.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deloitte, Out of the blocks. Blockchain: from hype to prototype. Report, EFMA, 2016.
  2. Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania, "Problemy Zarządzania" 2012, nr 3.
  3. How Can Blockchain Technology Companies Become More Competitive, 2017, www.chipin.com/blockchain-technology-competitive-companies [dostęp: 21.04.2018].
  4. Kastelein R., What Initial Coin Offerings Are, and Why VC Firms Care, "Harvard Business Review" 2017 (March).
  5. Maletski G., Delman Z., Blockchain's Benefits for Insurers. Begin Planning for The Next Blockbuster Technology, 2017, www.sapiens.com/wp-content/uploads/2017/02/WP_Blockchains-Benefits-for-Insurers_RevC.pdf [dostęp: 10.03.2018].
  6. MarketsandMarkets, Blockchain Market by Provider & Application - 2021. Report TC 4638, Marketsandmarkets.com, 2016.
  7. Morabito V., Business Innovation Through Blockchain: The B3 Perspective, Springer, 2017, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-48478-5.
  8. Piech K. (red.), Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016.
  9. SmithandCrown, What is a token sale (ICO)?, 2016, www.smithandcrown.com [dostęp: 10.03.2018].
  10. Taylor J., 21st Century Digital Funds, 2016, www.applebyglobal.com/publication-pdf/article/2016/21st-century-digital-funds-(jtaylor)-may-2016.pdf [dostęp: 10.03.2018].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.61-69
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu