BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Karol (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Stopień optymalizacji witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek internetowych
The Degree of Optimization of Websites of Rural Tourism Facilities for Search Engines
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018, t. 105, z. 2, s. 110-121, tab., bibliogr. 37 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Turystyka wiejska, Witryny internetowe, Audyt
Rural tourism, Internet websites, Audit
Note
JEL Classification: R58, L86.
streszcz., summ.
Abstract
Opłacalność działalności turystycznej prowadzonej na obszarach wiejskich zależy przeważnie od liczby udzielonych noclegów. Ciągły dopływ klientów jest szczególnie istotny dla obiektów prowadzących działalność skomercjalizowaną. Nie byłoby to możliwe bez działań marketingowych w Internecie, a podstawowym narzędziem w tym obszarze jest witryna internetowa. Witryna przygotowana z myślą o pełnieniu określonych funkcji może się okazać nieefektywna, kiedy nie będzie widoczna w wynikach wyszukiwania. Widoczność mogą zwiększyć działania optymalizacyjne. Celem badań jest pomiar stopnia optymalizacji witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej dla wyszukiwarek internetowych. Badania wykonano w zbiorze 712 witryn w formie audytu SEO za pomocą wybranych aplikacji internetowych. Ocenę stopnia optymalizacji każdej z witryn uzyskano, stosując metodę unitaryzacyjną. Za pomocą korelacji liniowej r-Pearsona wykazano, że istniała wyraźna zależność pomiędzy responsywnością witryn a stopniem ich optymalizacji dla wyszukiwarek. Z badań płyną dwie rekomendacje: właściciele obiektów turystyki wiejskiej powinni dostosować swoje witryny do urządzeń przenośnych i skoncentrować działania na pozyskiwaniu treści generowanych przez użytkowników. (abstrakt oryginalny)

Profitability of touristic activity conducted at rural areas usually depends on the number of provided overnight stays. Constant inflow of customers is particularly significant for objects that conduct commercialised activity. It would not be possible without marketing activities in the Internet. A website is a basic tool in the internet marketing. The website prepared with a view to perform certain functions may be ineffective when it will not be visible in search results. This visibility can be increased by optimization activities. The aim of the research was to measure the level of optimization of websites of rural tourism objects for search engines. The surveys were performed in the set of 712 websites in the form of the SEO audit by means of the selected internet applications. Evaluation of the level of optimization of every website was obtained using the method of unitarization. It was proved by means of the Pearson linear correlation that significant relation between websites' responsivity and the level of their optimization for search engines took place. There are two recommendations that result from the surveys: the owners of rural tourism objects should adapt their websites to mobile devices and concentrate their activities on gaining contents generated by users. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ałaszkiewicz Anna, 2015: Content marketing, [w] Poradnik dla internetowego reklamodawcy, Iwona Półog, Maciej Gałecki, Marcin Pawłowski, Wojciech Wietecha (red.), IAB Polska, s. 33-39.
 2. Beitzel Steven M., Jensen Eric C., Chowdhury Abdur, Frieder Ophir, Grossman David, 2007: Temporal Analysis of a Very Large Topically Categorized Web Query Log, "Journal of the American Society for Information Science and Technology", Vol. 58, Issue 2, pp. 166-178. doi: 10.1002/asi.20464.
 3. Berliński Bartosz, 2017: Nowości w SEO, "Sprawny.marketing", nr 2(2), s. 7.
 4. Berman Ron, Katona Zsolt, 2013: The Role of Search Engine Optimization in Search Marketing, "Marketing Science", Vol. 32, Issue 4, pp. 644-651. doi: 10.1287/mksc.2013.0783.
 5. Bocchi Enrico, De Cicco Luca, Rossi Dario, 2016: Measuring the Quality of Experience of Web users, "ACM SIGCOMM Computer Communication Review", Vol. 46, Issue 4, pp. 8-13. doi: 10.1145/3027947.3027949.
 6. Chabior Barbara, 2017: Nie ma SEO bez dobrego content, czyli jak pisać pod Google'a, "Raporty interaktywnie.com - Content marketing", s. 33-40.
 7. Cebi Selcuk, 2013: Determining importance degrees of website design parameters based on interactions and types of websites, "Decision Support Systems", Vol. 54, Issue 2, pp. 1030-1043. doi: 10.1016/j.dss.2012.10.036
 8. Dwornik Bartłomiej, 2017: Kontent jest królem, a jakość królową, "Raporty interaktywnie.com - Content marketing", s. 42-48.
 9. Egri Gokhan, Bayrak Coskun, 2014: The Role of Search Engine Optimization on Keeping the User on the Site, "Procedia Computer Science", No. 36, pp. 335-342. doi: 10.1016/ j.procs.2014.09.102.
 10. Holliman Geraint, Rowley Jennifer, 2014: Business to business digital content marketing: marketers' perceptions of best practice, "Journal of Research in Interactive Marketing", Vol. 8, Issue: 4, pp. 269-293. doi: 10.1108/JRIM-02-2014-0013.
 11. Iwanek Łukasz, 2015: Marketing w wyszukiwarkach [w] Poradnik dla internetowego reklamodawcy, red. Iwona Półog, Maciej Gałecki, Marcin Pawłowski, Wojciech Wietecha, IAB Polska, s. 4-8.
 12. Jansen Bernard J., Spink Amanda, Koshman Sherry, 2007: Web Searcher Interaction with the Dogpile. com Metasearch Engine, "Journal of the American Society for Information Science and Technology", Vol. 58, Issue 8, pp. 744-755. doi: 10.1002/asi.20555.
 13. Killoran John B., 2013: How to Use Search Engine Optimization Techniques to Increase Website Visibility, "IEEE Transactions on Professional Communication", Vol. 56, Issue 1, pp. 50-66. doi: 10.1109/TPC.2012.2237255.
 14. Król Karol, 2015: Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 7(1), s. 343-355.
 15. Król Karol, 2016: Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 3, s. 57-71. doi: 10.15576/PDGR/2016.3.57.
 16. Król Karol, 2017a: Wydajność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", nr 104(3), s. 33-43. doi: 10.22630/RNR.2017.104.3.19.
 17. Król Karol, 2017b: Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 4(90), s. 27-39.
 18. Król Karol, 2017c: Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings", nr 2, s. 33-40. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.33.
 19. Król Karol, 2017d: Witryny i aplikacje mobilne w promocji gospodarstw agroturystycznych, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 18(67), s. 58-72. doi: http:// dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.23.
 20. Król Karol, 2018: Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 32-36.
 21. Król Karol, Halva Jozef, 2017: Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia, "Economic and Regional Studies", nr 10(2), s. 50-59.
 22. Król Karol, Zdonek Dariusz, 2017: Jakość witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych małopolski według wybranych miar syntetycznych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 102, s. 169-177.
 23. Król Karol, Zdonek Dariusz, Gorzelany Julia, 2017: Wartość informacyjna domeny internetowej, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 24-32.
 24. Kukuła Karol, Bogocz Danuta, 2014: Zero Unitarization Method and Its Application in Ranking Research in Agriculture, "Economic and Regional Studies", Vol. 7, Issue: 3, pp. 5-13.
 25. Lee Younghwa, Kozar Kenneth A., 2012: Understanding of website usability: Specifying and measuring constructs and their relationships, "Decision Support Systems", Vol. 52, issue: 2, pp. 450-463. doi: 10.1016/j.dss.2011.10.004.
 26. Luna-Nevarez Cuauhtemoc, Hyman Michael R., 2012: Common practices in destination website design, "Journal of Destination Marketing & Management", Vol. 1, Issue: 1-2, pp. 94-106. doi: 10.1016/j.jdmm.2012.08.002.
 27. Malaga Ross A., 2007: The Value of Search Engine Optimization: An Action Research Project at a New E-Commerce Site, "Journal of Electronic Commerce in Organizations", Vol 5, Issue: 3, 68-82. doi: 10.4018/jeco.2007070105.
 28. Ocetkiewicz Robert, 2017: Mobile napędza wzrosty w SEO i SEM, "Raporty interaktywnie.com - Content marketing", s. 9-13.
 29. Ostachowski Mateusz, 2015: Mechanizm działania wyszukiwarki [w] Poradnik dla internetowego reklamodawcy, red. Iwona Półog, Maciej Gałecki, Marcin Pawłowski, Wojciech Wietecha, IAB Polska, s. 9-15.
 30. Rempel Hannah Gascho, Bridges Laurie, 2013: That was then, this is now: Replacing the mobileoptimized site with responsive design, "Information Technology and Libraries", Vol. 32, Issue: 4, pp. 8-24.
 31. Shih Bih-Yaw, Chen Chen-Yuan, Chen Zih-Siang, 2013: Retracted: An Empirical Study of an Internet Marketing Strategy for Search Engine Optimization, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries", Vol. 23, Issue: 6, pp. 528-540. doi: 10.1002/ hfm.20348.
 32. Suchy Łukasz, 2017: Jak zatrzymać spadek ruchu i osiągnąć wymarzone efekty w SEO - case study apteka.pl, "Raporty interaktywnie.com - Content marketing", s. 28-32.
 33. Trzcieliński Stefan, Frontczak Tomasz, 2003: Wykorzystanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie", nr 37, s. 1-12.
 34. Woźniak Maciej, 2015: Budowanie popularności serwisu działania off-site [w] Poradnik dla internetowego reklamodawcy, red. Iwona Półog, Maciej Gałecki, Marcin Pawłowski, Wojciech Wietecha, IAB Polska, s. 26-32.
 35. Wróblewski Dariusz, Bederski Krzysztof, 2009: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, "Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science", No. 1, pp. 187-194.
 36. Yalçýn Nursel, Köse Utku, 2010: What is search engine optimization: SEO? "Procedia-Social and Behavioral Sciences", No. 9, pp. 487-493. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.185.
 37. Żytko Łukasz, 2015: Optymalizacja serwisu internetowego działania on-site [w] Poradnik dla internetowego reklamodawcy, red. Iwona Półog, Maciej Gałecki, Marcin Pawłowski, Wojciech Wietecha, IAB Polska, s. 17-25.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu