BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Depreciation in the Polish Income Tax System
Amortyzacja w polskim systemie podatku dochodowego
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 4, cz. 1, s. 51-60, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Finanse, Finanse przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy od osób prawnych, Amortyzacja
Finance, Enterprise finance, Corporate income tax, Amortization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Purpose - The paper discusses the depreciation tax system and summarizes the provisions of Polish law on corporate income tax. Design/methodology/approach - Methods of literature analysis and critical analysis of tax law, corporate income tax. Findings - The paper present the essence of tax depreciation in the Polish income tax system. Originality/value - Original presentation of the tax aspect of depreciation in the context of the corporate finance. (abstrakt oryginalny)

Cel - W artykule przedstawiono istotę system amortyzacji podatkowej z ukazaniem zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie. Metodologia badania - Zastosowano metody analizy literatury oraz krytycznej analizy prawa podatkowego, szczególnie podatku dochodowego od osób prawnych. Wynik - Zaprezentowano istotę amortyzacji podatkowej w polskim systemie podatku dochodowego. Oryginalność/wartość - oryginalne zaprezentowanie podatkowego aspektu amortyzacji w kontekście finansów przedsiębiorstwa.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting Act of 29 September 1994. Journal of Laws of 2018, item 395.
 2. Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax. Journal of Laws of 2000, No. 54, item 654, as amended.
 3. Głuchowski, J., Handor, D., Patyk, J., Szymańska, J. (2002). Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN.
 4. Interpretation of the director of the Tax Chamber in Poznań of 26 August 2013. No. ILPB4/423-182/13-2/DS.
 5. Iwin-Garzyńska, J. (2005). Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami. Warsaw: PWE.
 6. Iwin-Garzyńska, J. (2016). Common Consolidated Corporate Tax Base (Ccctb) in the Theory of Corporate Finance. International Journal of Accounting and Taxation, 1 (4), 17-51.
 7. Kubacki, R. (2012). Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Wrocław: Unimex.
 8. Litwińczuk, H. (1996). Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. Warsaw: KiK.
 9. Owsiak, S. (2005). Public Finances. Theory and Practice. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Ozaki, N. (1998). An Outline of Japanese Taxes. Tokyo: Tax Bureau Ministry of Finance.
 11. Ruling of the Supreme Administrative Court of 17 April 2008. II FSK 282/07. Retrieved from: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 12. Ruling of the Supreme Administrative Court of 21 June 2006. II FSK 921/05. Legalis.
 13. Ruling of the Supreme Administrative Court of 27 March 2003. SA/Bd 482/03 unpublished.
 14. Ruling of the Supreme Administrative Court of 6 June 2006. II FSK 909/05. Published MP 2006/12/44.
 15. Supera-Markowska, M. (2010). Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. Warsaw: C.H. Beck.
 16. Tax Guide for Small Business (1993). Internal Revenue Service. Washington D.C.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu